My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

ANBI-gegevens

De Historische Vereniging Bergen NH staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder dossiernummer 11030. Met ingang van 1 januari 2014 moeten de instellingen die geregistreerd staan als ANBI diverse gegevens op de internetsite hebben staan.

 • Naam: Historische Vereniging Bergen NH (HVB)
 • Bankgegevens, IBAN nummer: NL40INGB0000766279
  BIC: INGBNL2A  (Bank Identifier Code ook wel SWIFT code genoemd)
 • RSIN nummer: 8039.14.647
 • Kamer van Koophandel nummer: 40637305
 • Contactgegevens: tel. 06 – 2129 2848
 • Bestuurssamenstelling: hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling
 • Beleidsplan: hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend beleidsplan
 • Beloningsbeleid: de HVB kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.
 • Doelstelling: hiervoor verwijzen wij u naar: doelstelling.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwsbladen, te vinden op de pagina Nieuwsblad onder de hoofdpagina Vereniging.
 • Financiële Verantwoording: hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwsbladen, te vinden op de pagina Nieuwsblad onder de hoofdpagina Vereniging.

‘Voor ‘schenkingen’ en/of ‘periodieke giften’ kunt u gebruik maken van bijgaande link om de brochure cq Schenkingsforulier te downloaden

Bij vragen mail naar de penningmeester.