Doelstelling
Een groep enthousiaste mensen geeft gestalte aan het bedienen en werven van leden, het organiseren van evenementen en het publiceren in de media.

Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taken:

  1. het beheren van de webwinkel en bijhouden van de voorraad
  2. het verzamelen van de kopij voor het Nieuwsblad en het redigeren en corrigeren van de tekst
  3. het organiseren van lezingen
  4. het organiseren van evenementen
  5. het organiseren van de steunpilarendag voor alle vrijwilligers
  6. het plaatsen van persberichten over de activiteiten van de HVB in de regionale dagbladen en overige media
  7. algemene ledenwerving
  8. ledenwerving op de verschillende markten

Verslag 2018 van het promotieteam
(voorheen de Werkgroep Ledenservice en werving)

Portefeuillehouder Bestuur
Mail: promoteam@hvb-nh.nl
Marry Ranzijn.
Coördinator Fien Jansen – de Wit
Webwinkel beheerder Sjoerd Boersma
Coördinator verkoop vlaggen Mar Metzelaar
Nieuwsblad en persberichten
Mail: pers@hvb-nh.nl
Christine Waslander
Corrector Huub van den Beld
Ontwerper Frank Perquin
Lezingen Marry Ranzijn
Social Media Ingrid Wedzinga,
Ondersteuning evenementen Piet Kamp, Sjoerd Boersma, Conchita Proot-Leijen. Walter Proot, Mar Metzelaar, Liesbeth Tuynman- van Baar
Steunpilarendag
Mail: steunpilaren@hvb-nh.nl
Esther van Eijk, Mar Metzelaar, Renate Woudstra, Anneke Knijn, Tineke de Vries, Anja Dekker, Ineke Schotten, Liesbeth Tuynman – van Baar, Marijke van der Blom – de Wit

Coördinatoren promotiekraan
Mail: markten@hvb-nh.nl

 

Steunpilarendag
Mail: steunpilaren@hvb-nh.nl

Mar Metzelaar
Ledenwerving promotiekraan
Mail: markten@hvb-nh.nl

Marijke van der Blom- de Wit, Beatrijs van Erdewijk, Esther van Eijk, Kees van Eijk, Fien Jansen – de Wit, Rita Jansen.