My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Promoteam

Doelstelling
Een groep enthousiaste mensen geeft gestalte aan het bedienen en werven van leden, het organiseren van evenementen en het publiceren in de media.

Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taken:

  1. het beheren van de webwinkel en bijhouden van de voorraad
  2. het verzamelen van de kopij voor het Nieuwsblad en het redigeren en corrigeren van de tekst
  3. het organiseren van lezingen
  4. het organiseren van evenementen
  5. het organiseren van de steunpilarendag voor alle vrijwilligers
  6. het plaatsen van persberichten over de activiteiten van de HVB in de regionale dagbladen en overige media
  7. algemene ledenwerving
  8. ledenwerving op de verschillende markten

Portefeuillehouder Bestuur
Marry Ranzijn
promoteam@hvb-nh.nl

Verkoop vlaggen en wimpels
Marry Ranzijn

Ontwerper
Kees Smit

Coödinator
Fien Jansen – de Wit


Persberichten
Marry Ranzijn
promoteam@hvb-nh.nl

Lezingen en Nieuwsblad
Marry Ranzijn/Beatrijs van Erdewijk

Webshop
Sjoerd Boersma


Corrector
Huub van den Beld


Social Media
Ingrid Wedzinga
socialmedia@hvb-nh.nl


Ondersteuning Evenementen
Piet Kamp, Conchita Proot-Leijen, Walter Proot, Mar Metzelaar, Liesbeth Tuynman- van Baar, Sjoerd Boersma, Renate Woudstra, Gerard van den Bosch, Willem Smit, Diana Wijker en Kees Smit


Steunpilarendag
Mar Metzelaar steunpilaren@hvb-nh.nl
Medewerkers: Esther van Eijk, Anneke Knijn, Tineke de Vries, Ineke Schotten, Liesbeth Tuynman – van Baar, Marijke van der Blom – de Wit, Wil Droog en Mieke Bauer


Ledenwerving Promotiekraam
Mar Metzelaar markten@hvb-nh.nl
Medewerkers: Marijke van der Blom- de Wit, Beatrijs van Erdewijk, Esther van Eijk, Kees van Eijk, Fien Jansen – de Wit.