My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Schenkingsformulier of legaten

ANBI status

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder dossiernummer 11030. Dat betekent dat de schenkingen/giften aan de HVB in principe in aftrek gebracht kunnen worden op het belastbaar inkomen. 

Daarnaast mag u boven op uw gift nog eens 25% extra van het betaalde bedrag aftrekken. Totaal mag u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen. Hoe hoog de aftrek is, is afhankelijk van uw inkomen en of het een eenmalige gift of een periodieke gift is. 

Ook bestaat de mogelijkheid om in uw testament een legaat of erfstelling op te nemen ten gunste van de HVB. Daar de HVB de ANBI status heeft, hoeft er geen erfbelasting betaald te worden over deze legaten of erfstellingen. 

De mogelijkheden tot schenkingen of nalatenschap:

  • U kunt in uw testament een legaat of erfstelling ten gunste van de HVB opnemen. Hiervoor is een notariële akte nodig.
  • Indien u eenmalig een gift/schenking doet, dan kunt het geschonken bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomen van dat jaar, minus de voor u geldende drempel. 
  • Indien u jaarlijks een gift/schenking wilt doen, wordt dat vastgelegd in een overeenkomst tot periodiek schenken. U bepaalt dan zelf hoeveel jaar u een bepaald bedrag wilt schenken, met een wettelijk minimum van vijf jaar. Deze schenkingen zijn in het geheel aftrekbaar binnen de aangifte inkomstenbelasting. Zie overeenkomst tot periodiek schenken.

Mocht u meer informatie over bovenstaande willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Marry Ranzijn. penningmeester@hvb-nh.nl, tel. 06-21292848

Lidmaatschap voor het leven.

De HVB biedt aan, door middel van een eenmalige storting, lid te worden voor het leven. U betaalt dan geen jaarlijkse contributie meer en blijft van ons dezelfde faciliteiten ontvangen. Bij overlijden gaat het lidmaatschap automatisch over naar de langstlevende partner. Om van de mogelijkheid `lid voor het leven’ gebruik te kunnen maken, bedraagt de eenmalige storting minimaal € 500,00. 

Namen het bestuur, 

Marry Ranzijn,

Penningmeester