My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Lemma Index

Inhoudsopgave Bergense Kroniek (bijgewerkt t/m juni 2021). De index is opgezet door Roosanne Hazelhoff Roelfzema-Kromhout en wordt nu bijgehouden door Theo de Graaff

Th = Themanummer
BaZ = Jubileumnummer Bergen aan Zee, juni 2006
Junior = Juniorkroniek

Snel naar…

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ
OnderwerpDatumBlz
Aardewerk als souvenir, maar dan ook Bergens aardewerkapr.-1326
Adelbertuslaan, Sint -, Een korte geschiedenis vanapr.-1618
Akerboom, Wout. Interview met –apr.-0318
Ambulante handel in Bergennov.-13 6
Annoque, Een Vlaamse burger als heersep.-1012Th-9
Apotheek, De allereerste –apr.-14 5
Architectuurgeschiedenis in een notendop, Bergense –apr.-1216
Armenzorg, Schetsen van de – in Bergen in de 19e eeuwnov.-182
Atlantikwall in Bergen 1942-1945apr.-1112
A

OnderwerpDatumBlz
Bakhuis, Het geslacht – .Van vondeling tot straatnaam.jun-216
Bakkers, Bergense
-, en hun bakkerijen in 1900mei-0219
-, Broodbakken is van alle tijdenapr.-0914
Bakkersfamilie, Bergense – rond 1900apr.-0526
Bank Eeuwigelaan-hoek Mosselenbuurt. Een bank met een verhaalapr.-1226
Bataafs-Franse tijd 1795-1813apr.-98Th-4
BBMBB, Bouw- en Bouwgrondmaatschappij ‘Bergen-Binnen’apr.-1314
Be Quick, Gymnastiekvereniging – 90 jaar.nov.-1824
Begraafplaats
-, De – aan de Ruïnelaanmei-984
-, de Oude – aan de Ruinelaannov.-099
-, De militaire – aan de Kerkedijk te Bergen N.H.apr.-0516
Bello, 1905 – 1995nov.-9534
-, Laatste rit van – op 31 augustus 1955nov.-0526
BEM, N.V. Bouw Exploitatie Maatschappij Bergen aan Zeejun.-968
Berdos, V.V. – 75 jaarapr.-0722
Bergen ’40-’45mei-95Th-1
Bergen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813apr.-98Th-4
Bergen rond 1900mrt.-97Th-3
Bergen
-, Een verhuizing in – anno 1910nov.-9532
-, Herinnering aan karakteristiek – anno 1930nov.-9538
-, voor en na 1900mrt.-97 4Th-3
-, De modernisering van de infrastructuur (rond 1930)mrt.-9716Th-3
-, Het politieke leven in – tussen 1795 en1798apr.-9818Th-4
-, Onheil over – (1795 – 1813)apr.-9840Th-4
-, De wederopbouw van -, 1945 – 1950nov.-9833
-, Het kunstenaarsdorp – in de eerste helft van de 20e eeuwnov.-0040
-, Een tekening van – voor Onze jongens in Indiëapr.-0331
-, en de boerderijnov.-0337
-, op de bonmei.-0212
-, Verzamelaars in –apr.-0424
-, Mijn geboortehuis in Oostdorp. In: In Bergen staat een huisapr.-0730
-, Het thuisgevoel. In: In Bergen staat een huisnov.-0730
-, Van – naar Deventer in de laatste oorlogswinterapr.-0820
-, Een ‘oorlogsplek’ in –apr.-0830
Bergen aan Zee
– 90 jaarjun.-96Th-2
– 100 jaarjun.-06BaZ
-, Alberdien Ravenhorst-Koolhof, De oudste vaste bewonernov.-1524
-, Anno 1950jun.-0629BaZ
-, Achtergrond van straten in –nov.-9937
-, Bewoners, met 90 vastenov.-1222
-, het Duinmuseum in –nov.-0415
-, een gebroken geschiedenisjun.-2011
-, Elektriciteit in -, een verhaal apartmrt.-1321Th-10
-, Fotoverhalenjun.-9612Th-2
-, Glijden aan Zee (met de duinslee naar benee)apr.-1624
-, Honderd jaarnov.-069
-, Een jeugd in –mei-0226
-, Leveranciers aan de deurapr.-1026
-, De bouw van het nieuwe hotel Nassau-Bergenapr.-1925
-, Middenstand, winkelstandapr.-1026
-, natuur en landschap in archievenapr.-0812
-, Een panorama gezien vanuit het noordennov.-118
-, Het ontstaan en de ontwikkeling van –mrt.-9728Th-3
-, Oude namen en nieuwe straten aan zeejun.-9620Th-2
-, Oude straten op oude kaarten van –nov.-0346
-, Panoramatekening van – uit 1908nov.-0931
-, Pioniers in de wildernisjun.-96Th-2
-, Revisitedapr.-1520
-, Terugblik op het badseizoen 1938nov.-9827
-, Vooroorlogse bebouwing en huisnamen in –jun.-0618BaZ
-, Vooroorlogse bouwvormenjun.-968Th-2
-, Winterse stilte in –nov.-1124
-, Winterse stilte in – en een aangespoelde zeehondapr.-1225
-, Een Zeemanskerkhof in –apr.-1719
Bergenaar, Het liedje van den –mei-948
-, Herinneringen van een –nov.-0135
Bergenaren
-, in hun strijd om het bestaan (1795-1813)apr.-988Th-4
-, Drie – in vreemde krijgsdienst. De pauselijke zoeavennov.-981
-, en de Tweede Wereldoorlog, Mijn oorlogsjarensep.-171Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Het verzet in Bergensep.-176Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Burgemeesters in oorlogstijdsep.-1714Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Arbeitseinsatz – waarom wij wel en zij niet?sep.-1721Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Oorlogsdoden in Bergen – wie herdenken we en hoesep.-1728Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Tastbare herinneringen aan WO II – een fietstochtsep.-1736Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Bronvermeldingsep.-1742Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Jaarverslag Sterkenhuis 1941 – 1946sep.-1744Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Reacties op het Themanummerapr.-1820
-, Vertellen over vroeger, zie Interviews
-, Lengte- en oppervlaktematen en het ijken in Bergen in de 18e eeuwapr.-142
-, Walletjesnov.-1021
Berger- en Egmondermeer en hun randpoldersapr.-0931
Berger Luchtvaart Club (BLC)nov.-1427
Bergermeer, Een onbekende kaart van de – uit 1671nov.-9540
-, De drooglegging van het –nov.-1414
-, Een edel inititatief. De heren van de droogmaking van het – en Egmondermeerapr.-172
-, Het Bergermeer in kaartapr.-156
Berger Veerhuis, Het –nov.-112
-, In de gelagkamer van Het –nov.-1216
Bergerweg 89, Oude -. In: In Bergen staat een huisapr.-0828
Bijenpark ‘De Linde’nov.-0818
Bijwaard, Piet. Interview met –nov.-0824
Bio Vacantieoord, Een tijdmeter in -. In: In Bergen staat een huisnov.-0828
Blauw, Jan. Interview met –nov.-9837
Bloch, Mies. Interview met –nov.-9736
Blokker-Gerritsen, T. Interview met mevrouw –mei-9514Th-1
Boekenbezit omstreeks 1750. Een belezen heer in de Bergermeer?apr.-053
-, Meer over de belezen heerapr.-1416
Boedelbeschrijving, Uit de – van Zwakman,1840sep.-1518Th-12
Boekhandel, De Eerste Bergensche – in 1928nov.-1014
Boerderij De Fransman en haar bewonersnov.-1518
Boerderijen in de Kerk- en de Molenbuurtsep.-1512Th-12
Boeren aan het Wiertdijkjesep.-1515Th-12
Boeren in Bergensep.-15Th-12
Boeren in Bergen, herinneringen van Trien Dekker-Zwakmansep.-1520Th-12
Boeren in Bergen, Joop Ranzijnsep.-1530Th-12
Boeren in het bos, De Graafsep.-1534Th-12
Boeren midden in het dorp, Van Wonderensep.-1532Th-12
Boeren in Bergen, Jan Zwakmansep.-1527Th-12
Bogtman, Willem. Bergense glazenier en kunstenaar.apr.-1611
Bok, Beli en Cornelis Jonker. Een onzichtbare schilderes en een legendarische dirigentapr.-0920
Bonda & Co, Honderd jaar fotografen in Bergenapr.-0725
Boon, Willem. Herinneringen aan mijn ambtelijk bestaanmei-0214
Borgtocht, Geen verklaring van –apr.-0423
Borselen, Van. Weer onder Zeeuws bewindsep.-1013Th-9
Borstbeeld van mevrouw Van Reenennov.-0516
Bottemanne, F.J., zie Grafsteen voor –
Bouwkundige erfenissen uit de Duitse bezettingstijdnov.-9952
Brakenhoff, Piet. Interview met –nov.-0524
Brandweer, Bergens brandweerwezen van de vroegste tijd tot 1947mei-975
-, Vijftig jaar Bergens vrijwillige –nov.-9742
Brederode, Hendrick van, Heer van Bergen (Grote Geus)nov.-1412
Brederode, Van. Aanzet tot een nieuwe tijdsep.-1013Th-9
Broodbakken is van alle tijdenapr.-0914
Bunkers in Bergennov.-0520
Burgemeester in de Eerste Wereldoorlog. Perikelen rond het deserteurskampnov.-088
Bus, De – in het dorpmei-9923
B

OnderwerpDatumBlz
Chirurgijn, Bergens – en vroedvrouw in een woelige tijd (1795 – 1813)apr.-9834Th-4
Colnot, Karel. Interview met –nov.-9430
Craenhals, Sebastiaen -, de Bergense Baljuw
-, deel I: van officier tot dijkgraafapr.-1815
-, deel 2: van baljuw tot landdrostapr.-195
C

OnderwerpDatumBlz
Dagboek van oorlog en bevrijdingmei-9528Th-1
Damlanderpolder, De -, een kwetsbaar landschapmei-9818
Dekker-Zwakman, Tien. Het familieleven op de boerderijsep.-1520Th-12
Delis, Jaap. Interview met –nov.-1324
Derksen, Tiny, De Bergense balletlegendenov.-0418
Descartes, Anthonie van Zurck, René – en het Oude Hofmei-955
Deserteurskamp, Perikelen rond het –nov.-088
Dijken en meren rond Bergenapr.-062Th-6
Dijkgraaf Jo Laan, Interview met –apr.-0640Th-6
Donders, Piet. Interview met –apr.-1119
Doodvonnis van Jan Oostendorp, Het –nov.-053
Drank, Bergen en de (sterke) –nov.-164
Drankenvoorziening in Bergen rond 1900 en laternov.-1022
Drieënhuizen in tabak en meer…nov.-1314
Duinbeplanting, Toestand der – op den vasten wal van Noord-Hollandmei-9918
Duinen, Perikelen in de – omstreeks 1720mei-9410
-, Kraenogen (en jachtperikelen) in de –nov.-9428
-, De – van Bergen omstreeks 1900mrt.-9734 Th-3
Duinmuseum in Bergen aan Zee, Het –nov.-0415
Duinvermaak 1860-2006, Herberg-café-restaurant –nov.-075
Duitse Kolonie, Denov.-0812
Duitse officieren gevlucht uit het interneringskamp in 1915nov.-1411
D

OnderwerpDatumBlz
Elektriciteit, Bergen onder stroom. 100 jaar elektriciteitmrt.-13
-, De ontwikkelingsgeschiedenis van –mrt.-139Th-10
-, De oprichting van het GEB en verdermrt.-1316Th-10
-, Bedrijfsgebouwen van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bergenmrt.-1324Th-10
-, Tarieven- en overnameperikelenmrt.-1327Th-10
Elim, Huize –mei-9822
Engelse kust, Op bezoek bij de overburenmei-9618
Erfgoed, Het verlies van een stukje onvervangbaar cultureel ,-nov..-2010
Evacuatie, De onnodige – van 1943nov.-0048
Evacué’s in Bergen, Amersfoortse –apr.-1015
Even Buiten, Buitengewone bewoners van -, Jacob en Maaike van Domselaernov-2023
E

OnderwerpDatumBlz
Fiets, op de -, Een rondje Bergen 1886-1927, deel 1apr.-1722
Fiets, op de -, Een rondje Bergen 1886-1927, deel 2nov.-1718
Fotoarchief gemeente Bergen, 25 Jaar –apr.-0528
Fotograaf, Dick van Berge, vakfotograaf, dorpsfotograaf en cineast in Bergenjun.-2027
Fotografen in Bergen, Honderd jaar –apr.-0725
Frans-Ekkel, Annie. Interview met –mei-0228
F

OnderwerpDatumBlz
Gasnet, De aansluiting van Bergen op het –apr.-1510
GEB, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bergenmrt.-1316Th-10
Gebouwen in Bergen, Markanteapr.-1216
Geerts, Henk. Interview met –nov.-1223
Gele Rijders. In: het Korps Rijdende Artillerie, 1793 tot hedenapr.-07 3
Geologische ontwikkelingen van ons kustgebiednov.-9629
Gole, Bergense meubelmaker Pierre Gole bereikt in Gouden Eeuw in Parijs de topnov.-132
Gole, Meesterwerk van meubelmaker Pierre – in Alkmaarapr.-159
Gole, Portret op wandtapijt in Versaillesnov.-162
Goolen, Pieter Cornelisz., zie Gole
Gorter aan Zeenov.-9842
Graadt van Roggen
-, kunstenaar in Bergennov.-0710
-, Bergense inspiratiebronnenapr.-1822
Grafsteen voor F.J. Bottemanne (1792-1829)nov.-092
Gravemeijer, Ondine, Interview met –apr.-0420
Grenspalen tussen Bergen en Schoorlnov.-9544
-, tussen Bergen en Alkmaarnov.-9640
-, tussen Bergen en Egmondnov.-9732
Groenteboer werd schakel tussen tuinder en consumentapr.-118
Grondbelasting en onroerend goed in Bergen, 1875-1904nov.-9945
Grote Geus’, Hendrick van Brederodenov.-1412
G

OnderwerpDatumBlz
Haakwallen, De – en het zeegat van Bergen. De grond waarop wij wonennov.-178
Harmonie, Bergens – honderd jaarnov.-9727
Heerlijke rechten van de Bergense heren en vrouwensep.-106Th-9
Heerlijkheden in Hollandsep.-104Th-9
Heerlijkheid Bergen, De – een heerlijkheid?mei-003
Heerlijkheid Bergen: bestuur en justitiesep.-105Th-9
Heren van Bergen, De eerste –mei-944
Heren van Bergen en voorouders van jonkvrouw Goede van Bergen. Het geslacht Van Haarlemnov.-157
Heren en Vrouwen van Bergen, Desep.-10Th-9
Herinneringen van een vaste vakantiegangerapr.-1211
Herrmann, Rob. Interview met –apr.-1418
Hertenkamp, De Bergense –mei-013
Hertenkamp, Honderd jaar –apr.-1314
Historische Vereniging Bergen NH, Tien jaar –nov.-0335
Hof voor een Heer, Een -. Geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643jun.-14Th-11
Hof te Bergen, Het (zie ook bij Het Oude hof)jun.-1415Th-11
-, De huizen van Het Hof. Bouwhistorie van het “Huis” van de Heren van Bergen en zijn dienstgebouwen.jun.-1424Th-11
-, Aanvullingen op de bouwhistorie van de gebouwen van Het Hof te Bergennov.-195
-, Wonen en werken op Het Hof. Dienstmeisjes op Het Hofjun.-1437Th-11
-, De interieurs van Huis Rampenbosch en het – te Bergenapr.-03 3
-, Honderd jaar voor het Hof: Westdorp in 1540nov .-206
Hof, Theo. Interview met –apr.-0522
Holstein-Schaumburg, Van. Onder Duitse heerschappijsep.-1016Th-9
Holt, Simeon ten. Interview met –nov.-0621
Hooistekersep.-1511Th-12
Hoopweg, Leven en werken aan de –apr.-0929
Hoopwegpleintje, Het – van vroegernov.-9634
Huis met de Takel, Het -, Een korte kroniek van de Dorpsstraatnov.-1521
Huis met historie
-, Kagok (Van Reenenpark 13)apr.-1924
-, Huis met de Pilarennov-2012
-, Villa Zeevanck, hoflaan 6.jun-219
Huize Glory
-, In 100 jaar van Villa Russenduin via Bio-Vacantieoord tot Huize Glorynov.-1828
-, De ‘bleekneusjes’ van Voor Jong Nederland, interview met Inge de Rijkapr.-1920
Huize Westdorpnov.-1428
H

OnderwerpDatumBlz
IJsclubgebouw, Van ziekenbarak tot –nov.-9728
Interneringsdepot, Het – en deserteurskamp te Bergenmei-9910
Interneringskamp, Duitse officieren in 1915 gevlucht uit het – .nov.-1411
Interviews:
-, Wout Akerboomapr.-0318
-, Diny van den Akker – van Berghe, passie voor muziekjun.-2032
-, Bergenaren vertellen over vroegernov.-0148
-, Piet Bijwaardnov.-0824
-, Jan Blauwnov.-9837
-, Mies Blochnov.-9736
-, Cees Bloetjes, Boeren aan de Groenewegapr.-1828
-, mevrouw T. Blokker-Gerritsenmei-9514 Th-1
-, Kees Bos, heer van de Hoftuinnov.-198
-, Piet Brakenhoffnov.-0524
-, Trees Bruinsmanov.-1830
-, Karel Colnotnov.-9430
-, Jaap Delisnov.-1324
-, Tiny Derksennov.-0418
-, Piet Dondersapr.-1119
-, Annie Frans-Ekkelmei-0228
-, Henk Geertsnov.-1223
-, Ondine Gravemeijerapr.-0420
-, Rob Herrmannapr.-1418
-, Theo Hofapr.-0522
-, Simeon ten Holtnov.-0621
-, Henk Jellemanov.-1114
-, Sjef de Koningmei-9414
-, David Kouwenaarmei-0013
-, Jaap Kroonnov.-0928
-, Jo Laanapr.-0640Th-6
-, Gerard van der Leedenapr.-1728
-, Trien Leijen-Olbersmei-0120
-, mevrouw A.T. MacDonald-Bogtmanmei-9522
-, Jeanne Meyer-van den Endeapr.-0726
-, meester Nijdamnov.-0042
-, Aad van der Oordnov.-1324
-, mevrouw J. Oudhof-van der Steenmei-9622
-, Thijs Ravenhorstjun.-96 6Th-2
-, Rhijn, Nicoline van –nov.-1428
-, Jan Ritsemaapr.-1023
-, Lo de Ruiternov.-0254
-, Johan Schilstranov.-9644
-, Jan Scholtennov.-1022
-, mevrouw J.P. Schutte-Dunknov.-9532
-, José Siebersjun.-0632BaZ
-, Cor Sijpheermei-98 8
-, Jan Swaanmei-9916
-, Jan Vasbinder, voor fietsen en fikkiesnov.-1728
-, Betsie Vlaarapr.-1525
-, Gar Woudstra-Leeringnov.-0356
-, mr. Frits Zeilernov.-9940
-, Nettie Zeilermei-9710
-, Frits David Zeiler, hart voor historienov.-1918
Ivangh, De familie – in Bergenjun.-2022
I

OnderwerpDatumBlz
Jaren dertig, Uit de –mei.-999
Jazz & Sail, 40 jaarnov.-1924
Jellema, Henk. Interview met –nov.-1114
Jodenvervolging. Anti-joodse maatregelen in Bergen tijdens de Duitse bezetting. deel 1nov.-0412
-, deel 2apr.-0512
Jonkvrouw van Bergen in Nieuwkoopnov.-146
Judell en Zeiler
-, een Bergense Verbintenis. deel 1: 1907 – 1940nov.-1812
-, een Bergense verbintenis. deel 2: 1940 – 1948nov.-1912
Juniorkroniek
-, Badgasten uit Bergen aan Zee.jun-2130Junior
-, Neeltje verstuurt een ansichtkaartnov-2030Junior
J

OnderwerpDatumBlz
Kaandorp, Kees. Portret door Jaap Minapr.-1130
Kalenders, zie Bergen heeft de tijdapr.-1515
Kapers op de kustapr.-078
Karperton, Van Vogel Coy tot –mei-9720
Karperton, Varkensfokkerij De – en omliggende bedrijvenmei-0116
Katingo’, De stranding van de –apr.-13 7
KCB, Het – vijftig jaarnov.-9731
KEM, Kennemer Electriciteits Maatschappijmrt.-1310Th-10
Kerk, Johannes van der, Uit het leven van veldwachter –mei-9514
Kermis in Bergen, De – tussen 1914 en 1920mei-0016
Kerststal, De –nov.-1714
Kinderdijk. De kat van de – en het mirakel van Bergen. In: de Sint Elisabethsvloed van 1421nov.-0235
Klok(ken) van Bergenapr.-13 2
Klomp, Dirk, Herinneringen aan –nov.-9949
Klooster- en retraitehuiscomplex aan de Loudelswegnov.-05 8
Koeien – Over koetjes en kalfjessep.-152Th-12
Kolenboer, een verdwenen beroepnov.-0244
Koloniehuizen in Bergen aan Zeejun.-062BaZ
Koning, Sjef de. Interview met –mei-9414
Koorvereniging Bergen 90 jaar!nov.-0913
Korps Rijdende Artillerie, 1793 tot heden, Het –apr.-073
Kouwenaar, David. Interview met –mei-0013
Kraamkliniek Rosmade, een begrip in Bergenapr.-1421
Kranenburgh, Huize -, Van burgemeesterswoning tot Museumapr.-146
-, Een notabele inrichting in Huize –apr.-1012
Kroon, Jaap. Interview met –nov.-0928
Kruideniers (Crudenaers) zijn nagenoeg verdwenennov.-09 5
Kruideniersbranche, De – tussen 1920 en ’70.nov.-0154
Kunstkabinet. Meesterwerk van meubelmaker Pierre Gole in Alkmaarapr.-159
Kunstkring. Opkomst en neergang van een Bergense -.jun-2110
K

OnderwerpDatumBlz
Laan, Jo. Interview met dijkgraaf –apr.-0640Th-6
Landmeter, Notitieboekje van een -. In: Een spoor uit het verledennov.-0239
Leenheren en leenmannen: het leenstelselsep.-10 3Th-9
Leesgezelschap ‘Onder Ons’ 100 jaar!nov.-1126
Leijen. Uit het archief van de familie –mei-9814
Leijen, Jacob, – mobiliseerde de bakkerswereldmei-0010
Leijen, Jan, – een Bergense architect van allurenov.-1612
Leijen-Olbers, Trien. Interview met –mei-0120
Leijens in den vreemdenov-2016
Lengte- en oppervlaktematen en het ijken in Bergen in de 18e eeuwapr.-142
Lichtfabriek, Krijgt Bergen een –mrt.-1311Th-10
Liedje van den Bergenaar, Hetmei-94 8
Lienen, Gasman Jan vanapr.-1513
Luchtvaart Club, De Berger Luchtvaart Club (B.L.C.)nov.-1427
L

OnderwerpDatumBlz
MacDonald-Bogtman, A.T. Interview met mevrouw –mei-9522
Maesdammerhof, Natuurtheater –nov.-1118
Marktwezen, zie Ambulante handel in Bergennov.-136
Maschmeijer, De familie – en ‘Zuilenhof’feb.-08Th-7
Medische zorg in Bergen NH: 1800-1950, deel 1nov.-129
-, deel 2apr.-138
Meerwijk, Honderd jaar Park –apr.0182
Megapolensis, Johannes; pionier in twee wereldenapr.-152
Melkproductiesep.-158Th-12
Merelhof, Herinneringen aan denov.-0820
Meubelmaker, Bergense, Pierre Gole bereikt in Gouden Eeuw in Parijs de topnov.-132
Meyer-van den Ende, Jeanne. Interview met –apr.-0726
Midgetgolfbaan ‘de Merelhof’nov.-0728
Mirakel van Bergen,Het-.In:De Sint Elisabethsvloed van 1421nov.-0235
Misdaad en mobiliteit in het verledennov.-06 3
Misdaad en straf in de 18e eeuw. Arme Geertruijapr.-092
Mobilisatie in Bergen aan Zeejun.-0624BaZ
Mobilisatie van 1939-’40, Het soldatenleven in Bergen aan Zee tijdens de –nov.-0723
Molens en bemaling. In: Polders rond Bergenapr.-06 6Th-6
Molenschilderijen van Arnout Colnotnov.-0918
Monumentenzorg, een zorgnov.-0719
Mooij, Piet. Interview met –nov.-0148
Mulert tot de Leemcule. De heren verliezen hun rechtensep.-1024Th-9
M

OnderwerpDatumBlz
Nanning, De vrouwe van Bergen en pastoor –nov.-9636
Nassau, De laatste vrije en hoge heren en vrouwen Van –sep.-1022Th-9
Natuurliefhebber, Herinneringen van een Bergense –apr.-0313
Natuurtheater Maesdammerhofnov.-1118
Nijdam, S.J. Interview met meester –nov.-0042
Nieuwkoop, Een jonkvrouw van Bergen in Nieuwkoopnov.-146
Nesdijk, De –mei-0224
Noodraad van Bergen, De na-oorlogse –nov.-9424
Notwegenmei-9510
-, Nogmaals –nov.-9747
N

OnderwerpDatumBlz
Onderduikhuizen. Ons huis in oorlogstijdapr.-1412
Onderwijs, Het – in Bergen in de 18e eeuwapr.-10 2
-, Het onderwijs in Bergen ten tijde van juffrouw Van der Oord (1886-1926)mrt.-9724Th-3
-, Markante meesters tussen 1684 en 1784apr.-11 2
-, Het onderwijs in Bergen van 1814 tot 1914.nov.-1420
Orgelhistorie van de Ruïnekerk te Bergen, Deapr.-04 3
Oord, Aad van der -.Interview met –nov.-1324
Oorlogsplek in Bergen, Een –apr.-0830
Oostdorp. De buurtschap – in de 1e helft 1900nov.-0031
,- Vuursteen op Oostdorpjun-212
Oosterweg. De – en omgeving.nov.-0141
Openluchttheater Maesdammerhofnov.-1118
Oud-archief Bergen, Werelderfgoed in –nov.-07 2
Oude Hof, Het. Geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643 (zie ook bij Het Hof)jun.-14Th-11
-, Anthonie van Zurck, René Descartes en het –mei-95 5
-, VHS Bergen: ’t – en de Zandhoevenov.-9739
-, Het Hof achter glasapr.-1215
Oude Hof, Boeren in het bossep.-1534Th-12
Oudhof-van der Steen, J. Interview met mevrouw –mei-9622
O

OnderwerpDatumBlz
Paal 33, De vereniging – in Bergen aan Zeenov.-1017
Paddenpad, Het – en het vliegveldnov.-9537
Panorama Bergen aan Zee gezien vanuit het noordennov.-11 8
Panoramatekening van Bergen aan Zee uit 1908nov.-0931
Pastoor Nanning en de vrouwe van Bergennov.-9636
Paviljoen Zuid. Het wel en wee van een paviljoen aan zeeapr.-1320
PEN, Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Hollandmrt.-1310Th-10
Persijn, Het geslacht -,apr.-1714
Petrus en Pauluskerk 80 jaarnov.-046
Plomper, Herman. Verhuizen was zijn vak, verzamelen zijn passieapr.-09Th-8
Polders rond Bergenapr.-06Th-6
Polders en schouw, Over – gesprokenmei-0018
Ponstijn, Jan. Kunstenaar, socialist en mensnov.-1618
Post- en Telegraafkantoor met bovenwoning, 1910nov.-9933
Priesters, De toelating van – in Bergenmei-9614
PTT, De pioniers van de post in Bergenmei-9716
P

OnderwerpDatumBlz
Raadhuis van architect Van der Steurnov.-0827
Rampenbosch, Twee herontdekte tekeningen van –nov.-9425
-, De interieurs van Huis – en het Hof te Bergenapr.-03 3
-, Bewoners van –nov.-066
Ravenhorst, Thijs. Interview met –jun.-966Th-2
Recepten uit het verleden. In: Een spoor uit het verleden.nov.-0239
Rechtspraak, Criminele – in vroeger tijdmei-96 4
-, Hoe op Sanegeest een dienstmeid ‘de vrijer werd gemaakt’mei-9617
Reddingsbrigade. Vrijwillige – Bergen. Een reddingsbrigade door de jaren heen.jun-2126
Reenen, Jacob van, Een herinnering aan –nov.-0046
-, Heer en (burge)meester van Bergenmei-023
-, Rol van burgemeestermrt.-1315Th-10
Reenen, Borstbeeld van mevrouw Van –nov.-0516
Reenen, Van. De heren worden Bergenarensep.-1028Th-9
Reenen, Van, De – servitutenmei-9518
Reenenpark, Van. De aanleg van het – in 1913apr.-1314
Reijer Gerritsz, Aantekeningen van een 17e-eeuwse secretarisapr.-167
Repatrianten, Bergen en zijn –nov.-1318
Retraitehuiscomplex aan de Loudelsweg, Geschiedenis van het voormalige kloosternov.-058
Rhijn, Nicoline van. Interview met –nov.-1428
Rietdekkers, Honderd jaar Molenaar –apr.-1812
Ridderorden. Twee – voor burgemeester Jacob van Reenennov.-1030
Ritsema, Jan. Interview met oud-burgemeester –apr.-1023
Robbekuilnov.-9441
Roggeveen, Jan, een toegewijd Bergenaar.
-, Deel 1, gemeentearchitect en natuurbeschermernov.187
-, Deel 2, kunstenaar en actief KBC-lidapr.-1916
Het rijke Roomse leven. Toneelvereniging van het Jongerengildenov-209
Ruijsdael, Salomon van -. Gezicht op Bergennov.-1327
Ruïnekerk
-, De orgelhistorie van de – te Bergenapr.-043
-, Het raadsel van de verruïneringjun.-202
-, Het tweede Eeuwgetij van Bergens kerkverwoestingnov.-082
-, Restauratie – 60 jaar geleden. Een staaltje van pure ambacht.nov.-1821
Ruïnelaan, De –mei-0112
Ruiter, Lo de. Interview met oud-burgemeester –nov.-0254
-, man van de redeapr.-1323
Rundvee – Over koetjes en kalfjessep.-152Th-12
Runxputtesep.-157Th-12
Rus, Herinneringen aan De –jun.-0316Th-5
Russenduin, Het – en de verdwenen Schulpwegjun.-9622Th-2
Russisch grondgebied, In Bergen ligt een stukje –mei-995
Russisch Reisicoon, Een verloren Russisch –apr.-178
Rustende Jager, De -, In en uit het hart van Bergenjun.-03Th-5
-, De -, Een logement met geschiedenisjun.-03 2Th-5
-, Archeologisch onderzoek rondom De –jun.-0312Th-5
-, Resultaten van het archeologisch onderzoek bij De –nov.-04 3
-, Werken aan het Plein van 1986 tot 2003jun.-0332Th-5
-, Rel in De Rusapr.-1122
Rust Wat tot Taqa, Van –nov.-1513
R

OnderwerpDatumBlz
Sarcofaag, Een – op Zanegeestjun.-207
Schermersloot als vaarweg. In: Polders rond Bergenapr.-0626Th-6
-, Herinneringen aan de Schermerslootapr.-1224
Scherven in het duinapr.-11 6
Schieten voor het pleziermei-96 8
Schilstra, Johan. Interview met –nov.-9644
Schipleedswegjenov.-9646
School, Een – aan de Beemsterlaan in Bergen, 1922 – 1993nov.-9434
-, Herinneringen aan drie leraren (de Beemster-ULO)mei-9612
-, Het onderwijs in Bergen ten tijde van Juffrouw Van der Oord (1886 – 1926)mrt.-9724 Th-3
-, De Sint Adelbertus-nov.-0514
-, Een Bergense – in het groen. 75 jaar Van Reenenschoolapr.-0717
-, Bosschool en Berger Scholengemeenschap honderd jaarnov.-1921
Schoolwezen, Vernieuwingen in het Bergense – (1795-1813)apr.-9826 Th-4
Schouw, Over polders en – gesprokenmei-0018
Schrijvers uit- en over Bergen in de tweede helft van de vorige eeuwnov.-1310
Schuilenburghapr.-1227
Schutte-Dunk, J.P. Interview met mevrouw –nov.-9532
Servituten, De Van Reenen –mei-9518
Siebers, José. Interview met –jun.-0632BaZ
Sijpheer, Cor. Interview met –mei-98 8
Sint Adelbertusschool, Denov.-0514
Sint Antoniusstraat, De –nov.-0248
Sint Elisabethsvloed, De – van 1421nov.-0235
Sint-Maartenfeest, Het – omstreeks 1930nov.-9832
Slachthuis, Het Bergense –apr.-0925
Slagerijen in Bergen. Van ‘vleeschhouwer’ tot traiteurnov.-10 9
Slagers, groente- en fruithandelaren in 1900.nov.-0258
Slagerskeurmeester, De – verteltnov.-1012
Smederijen in Bergenapr.-10 8
Souvenirs uit Bergen. Een pepermuntdoosjenov.-1123
-, Bergens aardewerk als souvenirapr.-1326
-, Berger Duintjes in een blikken trommeltjeapr.-1427
-, Een fietsvlaggetje als souvenir voor Bergen aan Zee 25 jaarnov.-1419
-, Gezicht op Bergen door Salomon van Ruijsdaelnov.-1327
-, Het hof achter glasapr.-1215
-, Iets om op terug te kijken (afsluiting van de rubriek)apr.-1626
-, Twee leporello’s van Bergen aan Zeenov.-1226
-, Wijzer met een bladwijzerapr.-1530
Spoorwegnet, Aangesloten op het Europeesche –apr.-09 6
Sport, Eén doel – De lange weg naar de fusie van twee voetbalverenigingennov.-1724
SRV – De rijdende winkelnov.-0924
Sterkenhuis, Museumschatten uit –
-, Badkleding vroeger en nunov.-0626
-, Bergen bezet en bevrijdjun-215
-, Bokaal van het Polderbestuur van de Bergermeernov.-0152
-, Bouwen op geloof, Kerkgeschiedenis van Egmond, Bergen en Schoorlapr.-1731
-, Centsprentennov.-0423
-, De heer en de vrouwe van Bergen in Bronsnov.-1930
-, De eeuw van het Sterkenhuis. Parels uit de collectieapr.-1529
-, De laatste illegale Duinstreeknov.-1630
-, De Stoel van de meesternov-2028
-, Een verborgen schat in het Sterkenhuisnov.-1431
-, Ereprijzen voor de Landstormnov.-1527
-, Fotoalbum ‘Herinneringen uit mijn politieloopbaan’ van Johannes van der Kerk, 1904-1931nov.-1227
-, Honderd jaar Sterkenhuis. Eeuwfeest gemeentelijk historisch museumnov.-0354
-, Houtsnijwerk uit het interneringskampnov.-1732
-, Memorielepels van de ‘Heren van Bergen’nov.-0831
-, Mooie plooien, elegante rijkdom in het Sterkenhuisapr.-1831
-, Museumschatten onder doktershandenapr.-1131
-, Oud en bijzonder. Drie muziekinstrumenten.nov.-1131
-, Patchwork uit 1810nov.-0252
-, Van trein naar Plein. Tentoonstelling over de moderne tijd.apr.-1623
-, Van Rust Wat tot Extase. Geschiedenis van de Bergense Horecaapr.-1931
Stolpboerderij, Een heel oude – met raadselsapr.-122
Stolpen in de Kerk- en de Molenbuurtsep.-1512Th-12
Straatnamen, Oude namen en nieuwe straten aan zeejun.-9620 Th-2
Straatverlichting in Bergen in de 19e en begin 20e eeuwmrt.-133Th-10
Stranding van de Wassenaar in 1827mei-946
-, van De Jonge Metjeapr.-049
-, van de Vrouwe Engelina Margaretha in 1771,mei-958
-, van de Katingoapr.-137
Strandvonderij, De – in Bergen aan Zee vanaf 1906nov.-9527
Studler van Zurck, Anthony. Zijn milieu en zijn ambitiesjun.-148Th-11
-, De ‘Studler’ van Anthonis van Surck, Heer van Bergen en zijn voorgeslachtnov.-122
-, Een koopman als heersep.-1018Th-9
Stuyt-Essers, Hilda. Mijn geboortehuis in Oostdorp. In: In Bergen staat een huisapr.-0730
Suikerzakjes met een geschiedenisapr.-1824
Swaan, Jan. Interview met –mei-9916
S

OnderwerpDatumBlz
Tabaksspeciaalzaak Drieënhuizennov.-1314
Tabakswinkeliers en zuivelhandelaren, 1900-1980apr.-0310
Telegraaf, Hoe de – en de telefoon naar Bergen kwamenmei-9810
Tennis in Bergen, Een kleine eeuw –nov.-0615
Tennisbanen in Bergen aan Zeejun.-0616BaZ
Tiebie, Het leven van Piet – aan het Zakedijkjeapr.-0712
Tijdrekenkunde in kort besteknov.-9438
Tijdrekenkunde, zie Tijd, Bergen heeft de –
Tolheffing rond Bergennov.-152
Tijd, Bergen heeft de –apr.-1515
-, De ware Bergense –nov-202
Tuindorp en omgeving, Herinneringen aan –nov.-0351
Turfvolders en turftonstersnov.-0036
T

OnderwerpDatumBlz
Ursulinen. Als een dorp in een dorp. Grepen uit de geschiedenis van de ,-apr-21Th-14
U

OnderwerpDatumBlz
V-1 lanceerbanen in Bergenmei-9416
Valkhoff, Rein, een Bergense kinderboekenschrijvernov.-1818
“Variatie amuseert”, Herinnering aan -. In: In Bergen staat een huisnov.-0624
Veehouderij – Over koetjes en kalfjessep.-152Th-12
Veepestsep.-157Th-12
Veerhuis zonder water in Bergen, Een –nov.-112
-, In de gelagkamer van Het Berger –nov.-1216
Veldnamenapr.-162
Veldwachter. Uit het leven van – J. van der Kerkmei-9514
Verbeeck, Arthur (1874-1932). De Vlaamse schilder – in Bergenapr.-087
Verbrande Pan, de -, Natuur en cultuur van een Duinvalleinov.-1928
Verzamelaars in Bergenapr.-0424
VHS Bergen: ’t Oude Hof en de Zandhoevenov.-9739
Vierschaar, De Hoge –
-, in de zaak tegen de pausgezindennov.-171
-, in de zaak tegen de onwillige molenmeestersapr.-192
-, in de zaak van de messentrekkernov.-192
Vinkenkrocht, Denov.-142
Visser, Tjipke -, beeldhouwernov.-1931
Vlaar, Betsie. Interview met –apr.-1525
Vliegramp bij Bergen aan Zee, 1954nov.-9442
Vliegveld Bergenmei.-9514Th-1
VOC-schip Huys te Bergenapr.-1616
Vogelcoy, Van – tot Karpertonmei-9720
Vredeskerkje, Het
– pad en poort aan Zeenov.-128
– in Bergen aan Zee, honderd jaar jongapr.-187
Vroedvrouw, Bergens chirurgijn en – in een woelige tijd (1795 – 1813)apr.-9834Th-4
Vrouwe van Bergen, De – en pastoor Nanningsnov.-9636
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap; 1784 – 1813 in kort bestekapr.-984Th-4
Vuil- en afvalproblemen begin 1800. In: Drek en Ierapr.-0510
Vuursteen op Oostdorpjun-212
V.V. Berdos 75 jaarapr.-0722
VVV, 1907: De Bergense – opgerichtmei-9712
VVV-Bergen, Geschiedenis van de 100 jarige – (deel 1)nov.-0715
VVV-Bergen/Bergen aan Zee (deel 2, 1945-2007)apr.-0823
V.V.V.-kaart uit 1937nov.-0262
V

OnderwerpDatumBlz
Waalewijn, Ru. Een man van Principes.nov.-1625
Wapen, Het – voor de nieuwe gemeente Bergennov.-0138
-, Het dorpswapen van Bergennov.-10 2
Wasserij Dubbel Blank 100 jaarnov.-0922
Water, Het – in en rond Bergennov.-9745
Waterschoot van der Gracht, Gisèle van -. de nog laatste levende kunstenaar van de Bergense Schoolnov.-127
Wederopbouw, De – van Bergen, 1945 – 1950nov.-9833
Werelderfgoed in oud-archief Bergennov.-07 2
Wereldoorlog
-, 1939-1946 in woord en beeldmei-9518Th-1
-, Bergenaren en de Tweede –sep-17Th-13
-, Bergense slachtoffers in de jaren 1940-1945mei-0126
-, Bergense slachtoffers in de jaren 1940-1945jan.-0420
-, De eerste – ook uitgevochten in Bergenmei-0210
-, De ‘Groote Oorlog’ en het kleine dorpapr.-1425
-, Een dagboek van oorlog en bevrijdingmei-9518Th-1
-. Lotgevallen van de Joodse familie Santcroos.jun-2115
-, Omdat zij Joods waren – De geschiedenis van Joodse Bergenaren tijdens de Tweede Wereldoorlogmei-20Th-14
-, Oorlogsjaren ’40 – ’45, Bergen in de –mei-95Th-1
-, Reacties op Bergenaren en de Tweede Wereldoorlogapr.-1820
-, Vincent Weijand, vergeten dichter, in de knop gebrokenjun.-2016
-, Zoektocht naar Duitse militairen uit WO I, begraven in Bergenapr.-1912
Westdorpapr.-0412
-, Huize Westdorpnov.-1428
Wiertdijkje, boeren aan hetsep.-1515Th-12
Wilhelmina, De zuivelfabriek – te Bergen NHapr.-125
Winterse stilte in Bergen aan Zeenov.-1124
Wit, G. de. Herinneringen van een vaste vakantiegangerapr.-1211
Woud, Geboren op ’t. Interview met Betsie Vlaarapr.-1525
Woud, Geschiedenis van de Kapel op ’t Woudapr.-1711
Woudstra-Leering, Gar. Interview met –nov.-0356
W

OnderwerpDatumBlz
Zakedijkje, Het leven van Piet Tiebie aan het –apr.-0712
Zandhoeve, VHS Bergen: ’t Oude Hof en de –nov.-9739
Zanegeest. In: Polders rond Bergenapr.-0634Th-6
Zeehuis te Bergen aan Zee, Het -. Een vleugje sociale geschiedenisapr.-0324
Zeehuis, FC.nov-2120
Zeiler, mr. Frits. Interview met –nov.-9940
Zeiler, Nettie. Interview met juffrouw –mei-9710
Ziekenbarak, Van – tot ijsclubgebouwnov.-9728
Zoeaven. De pauselijke -. Drie Bergenaren in vreemde krijgsdienst.nov.-9848
Zuilenhof. De familie Maschmeijer en –feb.-08 1Th-7
Zuivelfabriek Wilhelmina te Bergen NHapr.-12 5
Zuivelfabriekensep.-15 8Th-12
Zuivelhandelaren en tabakswinkeliers,1900-1980.apr.-0310
Zurck, Anthonie van – , René Descartes en het Oude Hofmei-955
Zwakman, Uit de boedelbeschrijving van -, 1840sep.-1518Th-12
Zwakman, De eerste Z(S)wakmannensep.-1515Th-12
Zwakman, Het familieleven op de boerderij. Herinneringen van Trien Dekker- Zwakmansep.-1520Th-12
Zwakman, Boeren met oude sfeer. Interview met Jan en Lia –sep.-1527Th-12
Z