Genealogische Bronnen Bergen NH

Alle voorkomende familienamen in Bergen vanaf 1605 zijn door Henk Min overzichtelijk gerangschikt in Genealogische statistiek Bergen NH 1606-2016
De huwelijken van 1605 – 1811 heeft hij in onderstaande tabel opgenomen Huwelijken Bergen NH 1605 – 1811 en begraven Ruïnelaan
Daarnaast is door Henk Min de gegevens per gezin uitgesplitst. Een uitleg vindt u hier 0.gezinsrecontructies Bergen NH versie 1

Verdeeld in tijdvakken zijn door Henk Min aparte detail overzichten gemaakt

Christiaan Schouten heeft Impostregisters, Verpondingsregisters, Huwelijksregisters, Doopregisters en Begrafenisregisters aangeleverd. Zie ook de website ‘Van Papier naar Digitaal’ (bijgewerkt juli 2015).