Doelstelling
Het verzorgen van de ledenadministratie, het printen van stickers voor verzending van de Bergense Kronieken, Nieuwsbladen, etc..
Coördinator en Portefeuillehouder Bestuur
Sjoerd Boersma
Achterweg 10,
1862 XH Bergen NH
Mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl
Tel.:  072 – 531 6468
Medewerkers
Marry Ranzijn
mail: penningmeester@hvb-nh.nl

Frank Perquin Programmabeheerder
Beatrijs Van Erdewijk Programma bewerker
Kees Smit Programma bewerker

Postadres
Postbus 143, 1860 AC  Bergen NH
Antwoordnummer 86174, 1860 VB  Bergen NH
Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taken:

  1. het inschrijven en verwelkomen van nieuwe leden
  2. het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand (hierin worden ook de werkgroepen en de steunpilaren bijgehouden)
  3. het jaarlijks en periodiek opstellen van incassobestanden voor het innen van de contributies via machtigingen
  4. het jaarlijks opstellen en afdrukken van gepersonaliseerde betaalverzoeken voor die leden die geen machtiging hebben afgegeven
  5. het bijhouden van de gedane contributie betalingen van de betaalde contributies zonder machtiging en het uitzoeken van de niet door de bank geaccepteerde contributie betalingen die via een incasso zijn geïnd
  6. betalingsherinneringen gepersonaliseerd opstellen en afdrukken
  7. het afdrukken van de etiketten voor de verspreiding

Zie ook de pagina’s “Lid worden” en “Contact”.