Doelstelling
Het onderhouden van de Website en de Webwinkel van de Historische Vereniging Bergen NH.
Portefeuillehouder Bestuur
Sjoerd Boersma
Achterweg 10
1862 XH Bergen NH
Tel.: 072 – 531 6468
Mail: website@hvb-nh.nl

Coördinator 
Gerard Kohler

Mail: website@hvb-nh.nl

Huub van den Beld
Sjoerd Boersma
Theo de Graaff
Patrick Min
Gerard Kohler

Redacteur
Coördinator Webwinkel
Redacteur
Technisch adviseur
Web designer