My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Andere uitgaven van de HVB

 ‘Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)’ is een uniek en rijk geïllustreerd boekje dat handelt over de achttien Joodse Bergenaren die de gruwelen van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Het is het logische vervolg van de in 2020 verschenen uitgave ‘Omdat ze Joods waren…’ en bevat:

  • Een informatieve wandelroute door Bergen langs de zes huizen waar deze Joodse medeburgers woonden en voor wie in 2020 messing Stolpersteine zijn gelegd. Wie de wandeling met 14 stopplaatsen maakt staat tevens stil op een aantal plekken van Bergens verzet en moed, maar ook van verraad en collaboratie.
  • De levensverhalen van deze Joodse gezinnen: wie waren zij, wat deden zij, welke rol speelden ze binnen de Bergense gemeenschap en wat is er met hen gebeurd?

Dit boek gaat over de geschiedenis van de Joodse Bergenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vertelt het tragische verhaal van deze achttien medeburgers die de concentratiekampen uiteindelijk niet overleefden. Chronologisch wordt de situatie in het dorp Bergen beschreven vanaf de 30-er jaren tot aan de bevrijding in 1945. Aandacht is er voor het opkomend fascisme en de gevolgen daarvan in Nederland. Het beschrijft de maatregelen die Door de Duitse bezetter werden uitgevaardigd om de Joden te isoleren en tenslotte te kunnen deporteren.

Het boek is geschreven op een taalniveau dat kinderen van 10 jaar en ouder aan kunnen, maar ook volwassenen zullen dit rijk geïllustreerde boek waarderen.

In juni 2018 is het boek Feest en Vermaak verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de HVB.
Alle leden hebben het als geschenk aangeboden gekregen.
Bijna alle bijdragen komen ook van de leden.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

De ‘blijde incomste’ van 1660 — Deelbrood en bekenen — Ker(k)mis — Kinderfeesten — De Rustende Jager — De renbaan te Bergen — Theater en muziek — IJspret in Bergen — Feesten rond Bello — Bergense speeltuinen — Bergense zomerevenementen — Feest aan zee — Oranjefeesten in Bergen — Bevrijdingsfeesten 1945-1995 — Herinneringen bij een jubileum.

In juni 2013 verscheen de CANON van Bergen als jubileumuitgave van de HVB.
Vanaf september 2013 is deze verkrijgbaar in de Bergense boekwinkels en bij de Webwinkel van de HVB.

25 Vensters op de geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee.
Wist u dat de oudste inwoner van Bergen is weggegooid? En dat Het Oude Hof en 17e eeuwse muziek nauw met elkaar verbonden zijn? Of dat er maar liefst zeshonderd Russen begraven liggen binnen de gemeentegrenzen van Bergen? Deze en nog 22 andere fascinerende onderwerpen uit ruim 2000 jaar geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee worden boeiend beschreven in deze canon.

In november 2003 verscheen Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen als jubileumuitgave van de HVB. ISBN 90-808147-1-7.
Dit boek is uniek in zijn soort. Het is meer dan de titel doet vermoeden.

Aan de hand van historisch kaartmateriaal wordt 400 jaar ontwikkelingsgeschiedenis van Bergen in zeven periodeblokken weergegeven en aangevuld met de daarop betrekking hebbende wetenswaardigheden.

Zie ook bij hieronder bij Aanvullingen en Correcties.
Dit boek is niet meer verkrijgbaar bij de Webwinkel van de HVB, misschien nog wel in de boekhandel.


Aanvullingen en correcties op het boek ‘Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen’

Op pagina 70 van het boek bevindt zich onder “Beatrixlaan” een blanco ruimte. Tijdens het drukproces is op onverklaarbare wijze de volgende tekst weggevallen:
Beatrix Wilhelmina Armgard werd in 1938 geboren als prinses van Oranje-Nassau en prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze is de oudste dochter van Juliana en Bernhard. Op 10 maart 1966 trouwde ze met Claus Georg Wilhelm Otto Friederich Gerd von Amsberg, die daardoor Prins der Nederlanden werd. In 1980 volgde ze haar moeder Juliana op als koningin. Prins Claus overleed in 2002.

Op pagina 89 staat bij de beschrijving van de Coen Bogtmanweg een foto van een Coen Bogtman met Piet Blankendaal. Deze (witte) Coen Bogtman was met Piet Blankendaal jarenlang bestuurslid van Bergens Harmonie, vandaar dat deze beide heren op deze foto vereeuwigd zijn. Echter, de witte Coen heeft niets van doen met de (zwarte) Coen Bogtman, waarnaar de Coen Bogtmanweg is vernoemd.
Zie ook het artikel van Piet Vijn in de Bergense Kroniek van april 2008.

De volgende onvolkomenheden moeten in de tekst worden rechtgezet:
Pagina 60: Middenpad. 1915 moet zijn 1916.
Pagina 61: Raadsbesluit Nachtegaallaantje. Is foutief gespeld, moet zijn Nachtegalenlaantje.
Pagina’s 61 en 62: Bij Randlaan en Rondelaan. Mr. F. Kamp moet zijn mr. A.F. Kamp (Dolf).
Pagina 85: Joost Ivanghlaan. De betreffende schoutsecretaris stierf in 1807, niet in 1843.
Pagina 86: Mr.Quantplein. Cosmias moet zijn Cosmas.
Pagina 93: Brederodelaan. Deze ligt ten westen van de Zwanevijver, niet ten oosten.
Pagina 94: Endegeest. Deze naam kwam tot stand op voorstel van raadslid P. Beyneveld (genoemd naar het huis dat hier stond).
Pagina 114: 4e Notweg. Deze wordt ook in de Bergermeer “Vierde Notweg” genoemd. Overigens zijn er in deze polder nog drie notwegen. Zie ook het artikel ‘Nogmaals Notwegen’ in de Bergense Kroniek, 4e jaargang nr.2, blz. 47.
Pagina 123: P.W. Janssenlaan. De laan is vernoemd naar de vader (bouwer van het huis) en niet naar de zoon.
Pagina 127: C.F. Zeiler Boulevard. Geboortedatum van C.F. Zeiler is niet 1897 maar 1879, het voorzitterschap van de VVV begon niet in 1913 maar in 1912.

Op de aantekening/bladzijden achterin het boek kunt u het nodige noteren.