My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Bescherming persoonsgegevens

De Historische Vereniging Bergen (HVB) respecteert uw privacy. De HVB verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover u daar zelf voor heeft gekozen (bijvoorbeeld bij aanmelding als lid, door deelneming aan activiteiten van de HVB of door gebruik te maken van de HVB-webwinkel). De HVB verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die gegevens aan ons te verstrekken. Klik hier voor een overzicht van de soort gegevens die de HVB verzamelt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
De HVB gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt de HVB uw gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
De HVB verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Gebruik van foto’s 
Door deel te nemen aan HVB-activiteiten gaat u ermee akkoord dat er foto’s en/of films kunnen worden gemaakt waarop u te zien bent en dat deze foto’s en/of films openbaar kunnen worden gemaakt. U kunt de HVB verzoeken bepaalde foto’s te verwijderen door een email te sturen naar ledenadministratie@hvb-nh.nl.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Leden:
uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen drie maanden na de beëindigingsdatum vernietigd. Een uitzondering geldt voor foto’s en video’s van verenigingsactiviteiten: deze kunnen voor onbepaalde tijd door de HVB worden bewaard en gepubliceerd.
Bezoekers HVB-webwinkel:
inactieve accounts (en de bijbehorende gegevens) worden na twee jaar vernietigd.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde betalingsverwerkers (“payment providers”) in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd. Alle gegevens zijn uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk (bestuursleden, systeembeheerder en ledenadministrateur). Voor gegevens ten behoeve van de contributie-inning gelden extra beperkingen (alleen toegang voor systeembeheerder en ledenadministrateur).

Doorklikken naar andere sites
Op sommige pagina’s van de HVB-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere organisaties. De HVB draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die andere organisaties. De HVB raadt u dan ook aan het beleid of de verklaring over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-HVB-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden van die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van de HVB.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u de HVB per e-mail bereiken op ledenadministratie@hvb-nh.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop de HVB met uw gegevens omgaat.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de HVB kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@hvb-nh.nl. Hierop wordt binnen één maand gereageerd.

Wijzigingen
De HVB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal in het Nieuwsblad en op deze pagina bekend worden gemaakt. De HVB adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


De Historische Vereniging Bergen heeft haar privacyverklaring aangepast op 1 november 2018.
“Het bestuur van de HVB heeft besloten de volgende tekst aan de  privacyverklaring toe te voegen:
Foto’s en films
Door deel te nemen aan HVB-activiteiten gaat u ermee akkoord dat er foto’s en/of films kunnen worden gemaakt waarop u te zien bent, en dat deze foto’s en/of films openbaar kunnen worden gemaakt. U kunt de HVB verzoeken bepaalde foto’s te verwijderen door een email te sturen naar ledenadministratie@hvb-nh.nl.