HVB-jeugd

In het voorjaar van 2019 is de werkgroep HVB-jeugd opgericht.

Doel:
● Het interesseren en activeren van de Bergense jeugd waar het gaat over de historie van Bergen en het eigen heem. Hierbij gaat het om aansprekende activiteiten en onderwerpen op kinderniveau. In eerste instantie wordt gericht op de leerlingen van de hoogste groepen van de Bergense basisscholen.

Activiteiten:
● Het vormen van een vaste groep junior-ambassadeurs uit alle Bergense basisscholen, die met een zekere regelmaat bijeen komt onder begeleiding van de werkgroep. Op deze wijze worden de junior-ambassadeurs erfgoeddragers: zij vertellen de verhalen uit het verleden door aan volgende generaties.
● Het ondersteunen van scholen op het gebied van vragen rondom de historie van Bergen en van het eigen heem.
● Het oppakken en initiëren van activiteiten vanuit de samenleving, die gerelateerd zijn aan de historie van Bergen.

Portefeuillehouder en Coördinator:
Frans Leijen
jeugd@hvb-nh.nl

Werkgroepleden:
Idzard van Manen
Astrid Koome
Gerrit Sijpheer