My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Werkgroep jeugd

In het voorjaar van 2019 is de werkgroep jeugd opgericht.

De werkgroep jeugd stelt zich de volgende  doelen:

 • de belangstelling te stimuleren van de Bergense jeugd voor de geschiedenis  van Bergen en Bergen aan Zee m.b.t. het eigen heem,
 • junior ambassadeurs de gelegenheid geven onderzoek te doen naar en kennis op te doen over de historie van Bergen en Bergen aan Zee en deze kennis te verspreiden,
 • deze groep junior ambassadeurs te vormen tot vertegenwoordigers van de vereniging enerzijds en van de jeugd anderzijds,

Junior ambassadeur van de Historische Vereniging Bergen (HVB): Een gemotiveerde leerling uit groep 7 of 8 van de Bergense basisscholen die, ondersteund door zijn/haar ouders, aangegeven heeft interesse te hebben in de geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee en bereid is hier een schooljaar zijn/haar tijd in te willen investeren. Hij/zij wordt door de voorzitter van de HVB bij de start met een medaille ingehuldigd. Na een jaar eindigt het junior ambassadeurschap, tenzij hij/zij aangeeft door te willen gaan. Junior ambassadeur zijn kost niets. 

De werkgroep jeugd verwezenlijkt deze doelen door:

 • jaarlijks aan het begin van het schooljaar junior ambassadeurs te werven op de Bergense basisscholen,
 • de junior ambassadeurs een programma van ongeveer 12 bijeenkomsten aan te bieden per schooljaar,
 • het tweemaal per jaar opnemen van een artikel specifiek gericht op de jeugd (JuniorKroniek) in de Bergense Kroniek,
 • het schrijven van aparte uitgaven, zoals ‘Omdat ze Joods waren…’ en ‘Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)’,
 • de junior ambassadeurs zelf gegevens te laten verzamelen en vervolgens te presenteren aan elkaar, de ouders, op school en op de website van de HVB,
 • de junior ambassadeurs mee te laten werken met de verschillende al bestaande werkgroepen binnen de HVB,
 • de junior ambassadeurs bij bepaalde gelegenheden als vertegenwoordiger op te treden en te trainen hoe ze dat kunnen doen,
 • nauw samen te werken met de scholen van Bergen door hen ondersteunen bij vragen rondom de historie van Bergen en Bergen aan Zee,
 • het oppakken en initiëren van activiteiten vanuit de samenleving gerelateerd aan de historie van Bergen en Bergen aan Zee.

Portefeuillehouder
Frans Leijen

Coördinator:
Ingrid Beukers

jeugd@hvb-nh.nl

Werkgroepleden:
Idzard van Manen, Gerrit Sijpheer, Nieko Erkamp en Simon van Wonderen