My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Leden van verdienste & ereleden

De Historische Vereniging Bergen kent ± 150 actieve leden die de vereniging ondersteunen in werkgroepen of anderszins; zie daarvoor de pagina steunpilaren. Nieuwe steunpilaren zijn welkom en worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat: mail: secretariaat@hvb-nh.nl.

Sommige leden hebben zich zo verdienstelijk gemaakt dat de ledenvergadering hen daarvoor heeft onderscheiden als erelid of lid van verdienste.

Ereleden
Tot erelid van de Historische Vereniging Bergen NH wordt diegene benoemd die door zijn/haar creatieve activiteiten de doelstelling van onze vereniging op buitengewone wijze heeft bevorderd en daardoor op waardevolle wijze heeft bijgedragen aan de groei van de vereniging. De toekenning gaat vergezeld van een oorkonde. De vereniging kent de volgende ereleden:

2003 de heer Job Hardeman (erevoorzitter 17-11-2009 †
2004 de heer Piet Mooij †
2007 mevrouw Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout
2007 de heer Bob van de Graaf  
2007 de heer Jaap Kroon
2008 de heer Leo Rotthier
2010 
de heer Bert Veer
2015 de heer Ru Waalewijn
2016 de heer Rein van der Sluis
2018 mevrouw Marijke Kirpenstein
2019 de heer Niek Weel Ere voorzitter
2023 mevrouw Marry Ranzijn

Leden van verdienste
Tot lid van verdienste van de Historische Vereniging Bergen NH wordt diegene benoemd die zich gedurende een aantal jaren actief heeft ingezet voor een of meerdere belangrijke taken van de vereniging. De toekenning gaat vergezeld van een oorkonde.
 In de Algemene Ledenvergaderingen van de hieronder genoemde jaren werden onderstaande leden tot lid van verdienste benoemd.

1998 de heer Cees Vrasdonk  †
mevrouw Pietertje Borggreve-Kuiken  †
de heer Bob van de Graaf  
de heer Piet Mooij
de heer Fred Jostmeijer
2001 mevrouw Marijke Kirpensteijn
mevrouw Trees Bruinsma
2003 de heer Frits Zeiler † (postuum)
de heer Bert Veer
de heer Ron Wessels
2005 mevrouw Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout  †
de heer Henk Jellema †
2007 de heer Frans Thomas
2008 de heer Ru Waalewijn †
de heer Eldert Groenewoud
de heer Cees Winder †
de heer Lau Vrasdonk
2012 de heer Willem Jan Bleijs
de heer Piet Vijn  †
de heer Steven de Wit
2013 de heer Piet Bogtman
mevrouw Riet Rotthier-Vroling
2015  de heer Jan Roosloot
2018 de heer Henk Min
2019 de heer Frits David Zeiler
2023 de heer Jan Rein Pruntel
2024    de heer Frank Perquin