My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Bestuurders van Bergen

Hieronder vindt u lijst van burgemeesters, baljuws en schouten die in Bergen hebben gewerkt. De bron staat er tussen haakjes achter.

De lijsten zijn voorlopig niet volledig, er kunnen altijd wijzigingen op komen.
Voor deze pagina is dank verschuldigd aan Ru Waalewijn, Henk Min, Frits David Zeiler en anderen.

Toelichting:

  • een schout, maire (in de Franse tijd) en burgemeester zijn vergelijkbare functies;
  • een baljuw is een hogere gezagsdrager, hij vervangt de Heer van Bergen; een baljuw komt alleen voor in ‘hogere’ heerlijkheden zoals Bergen en grotere landsdelen zoals Kennemerland;
  • elders in het land vind je ook drosten (of drossaards), te vergelijken met een baljuw;
  • de belangrijkste bestuurlijke scheidslijnen zijn 1428 (toen Bergen een Hoge Heerlijkheid werd), 1795 (de Bataafse revolutie) en 1851 (de nieuwe Gemeentewet).

1370schoutHughe uut den Haghe (Henk Min)
1394schoutDirc van Gheervliet (Henk Min)
1421schoutJan van Pruchen (Marie van Reenen-Völter)
1434-1455schoutBartolomeus Jansz van Pruchen (Henk Min)
1455schoutGheryt Willemsz van Pruysen (Henk Min)
1477schoutPieter Butewech (Henk Min)
1494schoutFrederik Cuypers (Marie van Reenen-Völter)
1542schoutWillem Jansz Stoop (Henk Min)
1547-1548schoutAdriaen Willemsz Stoop (Henk Min)
1555-1556baljuwLoef van Herlaer (Ru Waalewijn)
1565-1572baljuwSebastiaen Craenhals van Hottinga (Theo de Graaff)
1566-1577schoutAugust van Teylingen (Henk Min)
1572-1583baljuwWillem van Sonnenberch (Henk Min)
1578schoutWillem Jansz. Stoop (Marie van Reenen-Völter)
1605-1641schoutAndries Jacobsz Clough (Marie van Reenen-Völter)
1641-1657schoutCornelis Adriaensz Goolen (Ru Waalewijn)
1658-1673schoutJan Cornelisz Goolen (Marie van Reenen-Völter)
1673-1706schoutPieter Gerritsz Langh (Marie van Reenen-Völter)
1706-1737schoutAnthony de Lange (Marie van Reenen-Völter)
1738schoutKlaas Zuydscherwoude (Henk Min)
1738schoutGerrit Summery (Marie van Reenen-Völter)
1739schoutKlaas Swakman (Henk Min)
1739schoutArjan Jacobsz Haas (Henk Min)
1740schoutPieter de Graaf (Henk Min)
1740-1741schoutAdam Jans (Henk Min)
1742-1743schoutCornelis Jans Kluft (Henk Min)
1744-1782schoutGerrit Sumerij (Gert Gootjes)
1783-1793schoutWillem Lodewijk Ivangh (Marie van Reenen-Völter)
1793-1794schoutJacob Kooiman (Henk Min)
1794-1795schoutGerrit Klaasz Tegel (Henk Min)
1795 Bataafse omwenteling (Straatnamenboek HVB)
1798-1808schoutJoost Ivangh (Straatnamenboek HVB)
1808-1811schoutHendrick van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1811-1814maireHendrik van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1814-1837schoutHendrick van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1838-1851schoutSamuel Cornelis Simon Holland (Marie van Reenen-Völter)
1851 Nieuwe grondwet, instelling ambt van burgemeester
1852-1883burgemeesterSamuel Cornelis Simon Holland (tevens burgemeester van Egmond Binnen en Egmond aan Zee; Marie van Reenen-Völter)
1883-1885burgemeesterJ. Helder (Marie van Reenen-Völter)
08-04-1885burgemeesterJacob van Reenen (Marie van Reenen-Völter)
17-04-1925burgemeesterH. D. A. van Reenen (Marie van Reenen-Völter)
12-08-1941burgemeesterWerkzaamheden gemeentebestuur geschorst (Ru Waalewijn)
20-09-1941burgemeesterLaatste gemeenteraadsvergadering; burgemeester wordt éénhoofdig gezag (Ru Waalewijn)
11-12-1941burgemeesterH.D.A van Reenen 9 maanden met ziekteverlof; wethouder b.d. J. W.  Mac Donald vervangt hem (Ru Waalewijn)
januari 1942burgemeesterG. J. H. Fijn, chef afdeling Algemene Zaken Bergen, wordt burgemeester van Egmond Binnen (Ru Waalewijn)
15-07-1942burgemeesterG. J. H. Fijn tevens benoemd tot waarnemend burgemeester van Bergen (Ru Waalewijn)
11-08-1942burgemeesterH. D. A. van Reenen gegijzeld in Noord Brabant (Ru Waalewijn)
14-08-1942 Ontslag alle niet-NSB burgemeesters in Nederland (Ru Waalewijn)
08-12-1943burgemeesterA. Eriks waarnemend burgemeester van Bergen (Ru Waalewijn)
01-06-1944burgemeesterW. K. Sweerts waarnemend (Ru Waalewijn)
16-02-1945burgemeesterW. K. Sweerts (Ru Waalewijn)
05-05-1945 Bevrijdingsdag; instelling Militair gezag (Ru Waalewijn)
07-05-1945burgemeesterInstelling Noodraad o.l.v. G. J. Lovink, tevens waarnemend burgemeester van Bergen en Schoorl (Ru Waalewijn)
28-11-1945 Bijeenkomst oude gemeenteraad (Ru Waalewijn)
03-12-1945 Eerste bijeenkomst Noodraad (Ru Waalewijn)
05-04-1946 Officieel ontslag H. D. A. van Reenen (Ru Waalewijn)
14-08-1946burgemeesterBenoeming van W. Huygens tot burgemeester (Ru Waalewijn)
15-08-1946 Afscheid van waarnemend burgemeester G. J. Lovink (Ru Waalewijn)
29-08-1946 Laatste zitting Noodraad (Ru Waalewijn)
14-10-1959 Verlof W. Huygens; 16-12-1959 eervol ontslag (Ru Waalewijn)
06-10-1959burgemeesterH.J. Wijtema waarnemend burgemeester, tevens burgemeester van Alkmaar (Ru Waalewijn)
12-04-1960burgemeesterL. J. de Ruiter (Ru Waalewijn)
03-05-1971burgemeesterJ. Ritsema (Ru Waalewijn)
01-05-1996burgemeesterMevrouw I. Günther waarnemend (Ru Waalewijn)
01-01-2001 Samenvoeging Bergen, Egmond en Schoorl (Ru Waalewijn)
01-01-2001burgemeesterP. H. de Winter (Ru Waalewijn)
01-01-2007burgemeesterA. P. Hertog (Ru Waalewijn)
03-03-2008burgemeesterMevrouw H. Hafkamp (Ru Waalewijn)