Hieronder vindt u lijst van burgemeesters, baljuws en schouten die in Bergen hebben gewerkt. De bron staat er tussen haakjes achter.

De lijsten zijn voorlopig niet volledig, er kunnen altijd wijzigingen op komen.
Voor deze pagina is dank verschuldigd aan Ru Waalewijn, Henk Min en Frits David Zeiler;

Toelichting:

  • een schout, maire (in de Franse tijd) en burgemeester zijn vergelijkbare functies;
  • een baljuw is een hogere gezagsdrager, hij vervangt de Heer van Bergen; een baljuw komt alleen voor in ‘hogere’ heerlijkheden zoals Bergen en grotere landsdelen zoals Kennemerland;
  • elders in het land vind je ook drosten (of drossaards), te vergelijken met een baljuw;
  • de belangrijkste bestuurlijke scheidslijnen zijn 1428 (toen Bergen een Hoge Heerlijkheid werd), 1795 (de Bataafse revolutie) en 1851 (de nieuwe Gemeentewet).
1370 schout Hughe uut den Haghe (Henk Min)
1394 schout Dirc van Gheervliet (Henk Min)
1421 schout Jan van Pruchen (Marie van Reenen-Völter)
1434-1455 schout Bartolomeus Jansz van Pruchen (Henk Min)
1455 schout Gheryt Willemsz van Pruysen (Henk Min)
1477 schout Pieter Butewech (Henk Min)
1494 schout Frederik Cuypers (Marie van Reenen-Völter)
1542 schout Willem Jansz Stoop (Henk Min)
1547-1548 schout Adriaen Willemsz Stoop (Henk Min)
1555-1556 baljuw Loef van Herlaer (Ru Waalewijn)
1565-1572 baljuw Sebastiaen Craenhals van Hottinga (Theo de Graaff)
1566-1577 schout August van Teylingen (Henk Min)
1572-1583 baljuw Willem van Sonnenberch (Henk Min)
1578 schout Willem Jansz. Stoop (Marie van Reenen-Völter)
1605-1641 schout Andries Jacobsz Clough (Marie van Reenen-Völter)
1641-1657 schout Cornelis Adriaensz Goolen (Ru Waalewijn)
1658-1673 schout Jan Cornelisz Goolen (Marie van Reenen-Völter)
1673-1706 schout Pieter Gerritsz Langh (Marie van Reenen-Völter)
1706-1737 schout Anthony de Lange (Marie van Reenen-Völter)
1738 schout Klaas Zuydscherwoude (Henk Min)
1738 schout Gerrit Summery (Marie van Reenen-Völter)
1739 schout Klaas Swakman (Henk Min)
1739 schout Arjan Jacobsz Haas (Henk Min)
1740 schout Pieter de Graaf (Henk Min)
1740-1741 schout Adam Jans (Henk Min)
1742-1743 schout Cornelis Jans Kluft (Henk Min)
1783-1793 schout Willem Lodewijk Ivangh (Marie van Reenen-Völter)
1793-1794 schout Jacob Kooiman (Henk Min)
1794-1795 schout Gerrit Klaasz Tegel (Henk Min)
1795 Bataafse omwenteling (Straatnamenboek HVB)
1798-1808 schout Joost Ivangh (Straatnamenboek HVB)
1808-1811 schout Hendrick van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1811-1814 maire Hendrik van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1814-1837 schout Hendrick van Vladderacken (Marie van Reenen-Völter)
1838-1851 schout Samuel Cornelis Simon Holland (Marie van Reenen-Völter)
1851 Nieuwe grondwet, instelling ambt van burgemeester
1852-1883 burgemeester Samuel Cornelis Simon Holland (tevens burgemeester van Egmond Binnen en Egmond aan Zee; Marie van Reenen-Völter)
1883-1885 burgemeester J. Helder (Marie van Reenen-Völter)
08-04-1885 burgemeester Jacob van Reenen (Marie van Reenen-Völter)
17-04-1925 burgemeester H. D. A. van Reenen (Marie van Reenen-Völter)
12-08-1941 burgemeester Werkzaamheden gemeentebestuur geschorst (Ru Waalewijn)
20-09-1941 burgemeester Laatste gemeenteraadsvergadering; burgemeester wordt éénhoofdig gezag (Ru Waalewijn)
11-12-1941 burgemeester H.D.A van Reenen 9 maanden met ziekteverlof; wethouder b.d. J. W.  Mac Donald vervangt hem (Ru Waalewijn)
januari 1942 burgemeester G. J. H. Fijn, chef afdeling Algemene Zaken Bergen, wordt burgemeester van Egmond Binnen (Ru Waalewijn)
15-07-1942 burgemeester G. J. H. Fijn tevens benoemd tot waarnemend burgemeester van Bergen (Ru Waalewijn)
11-08-1942 burgemeester H. D. A. van Reenen gegijzeld in Noord Brabant (Ru Waalewijn)
14-08-1942 Ontslag alle niet-NSB burgemeesters in Nederland (Ru Waalewijn)
08-12-1943 burgemeester A. Eriks waarnemend burgemeester van Bergen (Ru Waalewijn)
01-06-1944 burgemeester W. K. Sweerts waarnemend (Ru Waalewijn)
16-02-1945 burgemeester W. K. Sweerts (Ru Waalewijn)
05-05-1945 Bevrijdingsdag; instelling Militair gezag (Ru Waalewijn)
07-05-1945 burgemeester Instelling Noodraad o.l.v. G. J. Lovink, tevens waarnemend burgemeester van Bergen en Schoorl (Ru Waalewijn)
28-11-1945 Bijeenkomst oude gemeenteraad (Ru Waalewijn)
03-12-1945 Eerste bijeenkomst Noodraad (Ru Waalewijn)
05-04-1946 Officieel ontslag H. D. A. van Reenen (Ru Waalewijn)
14-08-1946 burgemeester Benoeming van W. Huygens tot burgemeester (Ru Waalewijn)
15-08-1946 Afscheid van waarnemend burgemeester G. J. Lovink (Ru Waalewijn)
29-08-1946 Laatste zitting Noodraad (Ru Waalewijn)
14-10-1959 Verlof W. Huygens; 16-12-1959 eervol ontslag (Ru Waalewijn)
06-10-1959 burgemeester H.J. Wijtema waarnemend burgemeester, tevens burgemeester van Alkmaar (Ru Waalewijn)
12-04-1960 burgemeester L. J. de Ruiter (Ru Waalewijn)
03-05-1971 burgemeester J. Ritsema (Ru Waalewijn)
01-05-1996 burgemeester Mevrouw I. Günther waarnemend (Ru Waalewijn)
01-01-2001 Samenvoeging Bergen, Egmond en Schoorl (Ru Waalewijn)
01-01-2001 burgemeester P. H. de Winter (Ru Waalewijn)
01-01-2007 burgemeester A. P. Hertog (Ru Waalewijn)
03-03-2008 burgemeester Mevrouw H. Hafkamp (Ru Waalewijn)