My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Kronieken & Themanummers

Kronieken

Tot de afgelopen 2 jaar kunt u door het Regionaal Archief Alkmaar gedigitaliseerde kronieken via Internet lezen en doorzoeken.
U vindt hier de inhoudsopgave van alle kronieken.
U vindt hier alle lemma’s – onderwerpen kort beschreven – die in artikelen in kronieken en Themanummers zijn gepubliceerd.

Verkoop van Kronieken en Themanummers:
– in de boekhandels van Bergen
– verschenen Bergense Kronieken en Themanummers zijn, voor zover nog voorradig, te bestellen in onze webwinkel.

Geannoteerde versies van artikelen, correcties, notities en bronnen

2017 apr Een ‘edel’ initiatief. De heren van de droogmaking van het Berger- en Egmondermeer – een geannoteerde versie is op aanvraag bij de redactie verkrijgbaar.
2017 apr Het geslacht Persijn. Voorouders van Jan van Bergens echtgenote Jutte Persijn – een geannoteerde versie is op aanvraag bij de redactie verkrijgbaar.
2019 apr Sebastiaen Craenhals, Bergens Baljuw – een geannoteerde versie is op aanvraag bij de redactie verkrijgbaar.
2020 jun Het raadsel van de verruïnering – bronnenlijst.
2020 jun Een sarcofaag op Zanegeest – bronnen en notities.
2022 sep Themanummer Gemeentelijke onderscheidingen van Bergen – correcties
2022 nov Zand van Zanegeest – bronnen en notities
2024 april Bronnen artikel van Eric en Annelies van der Wal over de Beken van Bergen – Bronnen

Themanummers

1 Bergen ’40-’45 (mei 1995)
2 Bergen aan Zee 90 jaar (juni 1996)
3 Bergen rond 1900 (maart 1997)
4 Bergen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (april 1998)
5 De Rustende Jager (juni 2003)
6 Polders rond Bergen (april 2006)
7 De familie Maschmeijer en Zuilenhof (februari 2008)
8 Herman Plomper. Verhuizen was zijn vak, verzamelen zijn passie (februari 2009)
9 De Heren en Vrouwen van Bergen (september 2010)|
10 Bergen onder stroom, 100 jaar elektriciteit (maart 2013)
11 Een Hof voor een Heer (juni 2014)
12 Boeren in Bergen (september 2015)
13 Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog (september 2017)
14 Als een dorp in een dorp. Grepen uit de geschiedenis van de zusters Ursulinen van Bergen NH (maart 2021)
15 Gemeentelijke onderscheidingen van Bergen (september 2022)

Auteurs- en beeldrechten

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft niet als doel winst te maken, maar historische informatie te bieden aan geïnteresseerden. Waar mogelijk heeft de HVB getracht te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op het materiaal rustende rechten. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat publicatie van illustraties of ander materiaal uw belangen schaadt of inbreuk maakt op uw rechten, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de secretaris van de redactie. De HVB zal dan trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken, dan wel de bedoelde tekst(en) of afbeelding(en) van de site halen.