My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Oude begraafplaats

Doelstelling: het in samenwerking met de gemeente Bergen verzorgen en in goede staat houden van de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan.

Historie

Van oudsher werd in Bergen in en om de Ruïnekerk begraven. Met de groei van de bevolking ontstond er in het midden van de 19e eeuw behoefte aan een nieuwe begraafplaats buiten de bebouwde kom. De gemeente had echter geen grond voor een nieuwe begraafplaats ter beschikking. De Heer van Bergen, Jan Jacobus Henricus van Reenen, kwam daarop met het aanbod “een stuk boschland gelegen op de Zuidergeest en in de Kerkbuurt” aan de gemeente af te staan voor het beoogde doel.

Op 6 juli 1864 is de begraafplaats in gebruik genomen. De begraafplaats kent een algemeen (protestants) en een rooms-katholiek gedeelte.

Tot 1920, het jaar waarin de huidige begraafplaats aan de Kerkedijk in gebruik werd genomen, werden alle overledenen hier begraven. Daarna nog enkele in familiegraven, tot 1953.

De sterk in verval geraakte begraafplaats is in 1996 geadopteerd door de Historische Vereniging Bergen-NH. Een enthousiaste groep vrijwilligers is toen, in nauw overleg met de gemeente Bergen, gestart met de renovatie. De werkgroep is nog steeds actief met het regelmatige onderhoud en het uitvoeren van restauraties.

De werkzaamheden vinden plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, gedurende de maanden april tot december. Bent u nieuwsgierig naar de historie van de begraafplaats, geïnteresseerd in het bijzondere stukje natuur of op zoek naar gegevens van voorouders? U bent op donderdagmiddag en op de jaarlijkse Open Monumentendag in september van harte welkom.

De werkgroep is er trots op dat de begraafplaats, mede door de inzet van de werkgroep, in 2010 de status gemeentelijk monument heeft gekregen.

Op het gemeentelijk informatiebord bij de begraafplaats heeft de werkgroep een zogenoemde QR-code aangebracht, waarmee via internet uitvoeriger informatie kan worden gedownload.

Voor de bezoekers van de begraafplaats is een brochure met een uitvoerige beschrijving beschikbaar. Via de link Brochure 2015 De Oude Begraafplaatcumenten is hij ook te downloaden.

Portefeuillehouder Bestuur
Peter van Huissteden
072 – 581 6247
voorzitter@hvb-nh.nl

Coördinator
Willem Jan Bleys
072- 581 84 90
bleys@hvb-nh.nl

Medewerkers
Peter Beukers, Piet Bogtman, Ceciel Boorsma, Kees Bos, Nan Duinmaijer, André Groen, Henk Groenewegen, Wil Jansen, Barbara Jensen, Jan de Lange, Thea Leijen, Kees Pastoor, Bini Strooker, Kees de Vries.

De begraafplaats in het begin van de 20 ste eeuw

Toegangshek 1991

Toegangshek 2015