My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Historisch onderzoek

Historisch Onderzoek en Kadaster

Doelstelling

Histon houdt zich bezig met onderzoek van bronnen of onderwerpen uit het verleden van Bergen en Bergen aan Zee. Het resultaat wordt veelal gepubliceerd in de Bergense Kroniek of in een Themanummer. Leden van de werkgroep komen regelmatig bijeen om elkaar te informeren. Elk lid kan alleen of met anderen kiezen voor een hem of haar aansprekend onderwerp. Bij het onderzoek is het Regionaal Archief in Alkmaar van groot belang. Voor het schrijven van een artikel kan – indien nodig – hulp worden geboden. Af en toe worden in Histon-verband lezingen over de regio of werkbezoeken op locatie georganiseerd. 
In Histon worden ook de klankbordvragen behandeld. Dit zijn vragen die de HVB bereiken van leden of niet-leden.

Portefeuillehouder Bestuur
Beatrijs van Erdewijk
072-531 6171
06-5377 4367

Voorzitter/Coordinator
Joop Bekius
072 – 888 1108
06 – 1961 8987

Secretaris
Kees Orij
072 – 589 54888
06 – 2298 6286
orijkees@gmail.com

Medewerkers Historische onderzoek

Mieke Botman, Herman Gelens, Theo de Graaff, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der Hoek, Henk Jellema, Barbara Jensen, Petra Kamp, Walter Koeckhoven, Aleida Krijt, Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van der Miesen, Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, Ben Nuyens, Harrie Oud, Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer, Allard Willemier Westra, Kees Wokke en Cees Zoon.

Historisch Kadaster: Henk Min

Klankbordgroep: Kees Orij