Historisch Onderzoek en Kadaster

Doelstelling

Histon houdt zich bezig met onderzoek van bronnen of onderwerpen uit het verleden van Bergen en Bergen aan Zee. Het resultaat wordt veelal gepubliceerd in de Bergense Kroniek of in een Themanummer. Leden van de werkgroep komen regelmatig bijeen om elkaar te informeren. Elk lid kan alleen of met anderen kiezen voor een hem of haar aansprekend onderwerp. Bij het onderzoek is het Regionaal Archief in Alkmaar van groot belang. Voor het schrijven van een artikel kan – indien nodig – hulp worden geboden. Af en toe worden in Histon-verband lezingen over de regio of werkbezoeken op locatie georganiseerd. 
In Histon worden ook de klankbordvragen behandeld. Dit zijn vragen die de HVB bereiken van leden of niet-leden.

Portefeuillehouder Bestuur
Beatrijs Van Erdewijk
Tel.: 072 – 531 6171Tel.: 06 – 5377 4367

Medewerkers Historisch onderzoek

Voorzitter/Coordinator
Joop Bekius
Tel.: 072 – 888 1108
Tel.: 06 – 1961 8987

Secretaris
Kees Orij
Tel.: 072 – 589 5488
Tel.: 06 – 2298 6286
Mail: orijkees@gmail.com

Gerard van den Berg (Algemene begraafplaats)
Mieke Botman
Pieter van Dijk
Herman Gelens
Theo de Graaff
Jan Hageman
Frank van Heusden
Kees van der Hoek
Henk Jellema
Barbera Jensen

Petra Kamp
Aleida Krijt
Roel Kuipers
Thea Leijen
Bert van der Miesen
Henk Min
Sieme Niks
Dirk Nolson
Ben Nuyens

Harrie Oud
Rob Pronk
Jaap Schoen
Ans Schot
Maria Smook
Theo Veer
Kees Wokke

 

Historisch Kadaster:
Henk Min

Klankbordgroep:
Kees Orij