My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De Historische Vereniging Bergen NH is een grote vrijwilligersorganisatie met ongeveer tweeduizend leden waarvan honderdvijftig vrijwilligers die ca. tweehonderd vrijwilligersfuncties vervullen binnen veertien werkgroepen. Vanuit de BUCH gemeente wordt gestimuleerd dat grote vrijwilligersorganisaties een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen.

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen, problemen of klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.

Ondanks dat wij een enthousiaste, gezellige vereniging zijn met een open vizier, heeft het bestuur gemeend dat het hebben van een VCP een toegevoegde waarde heeft.

Wij hebben Jan van den Bergh bereid gevonden deze functie te vervullen. Hij is gepensioneerd arts en vooral ook altijd bestuurlijk en communicatief actief geweest.  Het bestuur is erg blij dat de heer van den Bergh deze functie op zich wil nemen.

Mochten er vragen, klachten of behoefte voor een gesprek zijn dan is Jan van den Bergh het eerste (laagdrempelige) aanspreekpunt. Hij is er voor iedereen binnen de vereniging en de gesprekken met hem zullen strikt vertrouwelijk zijn. Voelt u zich vrij om contact met hem op te nemen.

Mail: vertrouwenscontactpersoon@hvb-nh.nl

Het bestuur

Historische Vereniging Bergen NH