Doelstelling
Het in kaart brengen van historische kadastrale gegevens, zoals veldnamen en oude topografische benamingen van de landerijen.

Portefeuillehouder Bestuur
Niek Weel

Coördinator
Henk Min
Tel.: 0226 – 341 290
Mail: min@hvb-nh.nl

Onderzoek vóór Kadaster