My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Nieuwsbrief augustus 2020

NIEUWSBRIEF

Voorwoord van de voorzitter,

“Hoe lang moeten wij nog op onze handen blijven zitten”. “En toen werd alles anders…”. Nu is alles anders en passen we ons nog steeds aan. Anderhalve meter samenleving, helden van de zorg, vitale beroepen, handen wassen, zoveel mogelijk thuis blijven, het zijn begrippen in de coronacrisis-tijd die nog wel even zal aanhouden. Het bestuur hoopt dat u en uw naasten gevrijwaard zijn en blijven van het Coronavirus en u in staat bent deze periode in goede gezondheid te overleven. Binnen het bestuur zijn wij van mening dat ook de meeste activiteiten in de 2e helft van 2020  moeten worden gecanceld. De kantine van de brandweerkazerne, waar de HVB vergaderingen werden gehouden, is voorlopig nog op slot. Dus weer heel lang “op onze handen zitten” en niets kunnen ondernemen, een uitzondering daar gelaten. Zie hiervoor het verslag van de secretaris.

U ontvangt nu een Nieuwsbrief en geen Nieuwsblad, daar er vanuit het bestuur en de werkgroepen niet veel te melden is. De zaken die wij met u willen delen kunt u lezen in deze Nieuwsbrief. Het bestuur zal attent blijven op ontwikkelingen van het Coronavirus. Zodra het mogelijk is komen wij bij u terug. De ALV en lezing, gepland op 1 oktober a.s., blijft op dit moment nog een vraagteken. In augustus a.s. zal het bestuur daarover besluiten. Het besluit zal afhangen van de dan geldende RIVM regels. U ontvangt daarover te zijner tijd een mededeling van ons. Het al dan niet afhandelen van het statutair voldoen aan gestelde voorwaarden, o.a.  goedkeuring van de ALV over het gevoerde (financiële) beleid 2019, stellen wij uit tot de eerstvolgende mogelijkheid om een ALV te organiseren. Wel heeft de kascommissie in januari j.l. de financiële administratie over het jaar 2019 nog kunnen controleren. Zij hebben het gevoerde beleid over 2019 akkoord bevonden. Voor nu sluit ik af met een stevige handdruk en wens u allen voor de komende periode een goede gezondheid.

Namens het bestuur, Niek Weel,

Voorzitter Historische Vereniging Bergen NH

Verslag van de secretaris,

Bij onze vereniging, die gedwongen door het coronavirus vanaf begin maart haar activiteiten heeft moeten onderbreken, is er wel behoefte de leden te informeren over wat er sinds de jaarwisseling zoal gebeurd is. Het bestuur vergaderde op 14 januari en 25 februari. Plannen voor de rest van het jaar waren aan de orde. Het is triest dat al die plannen niet door kunnen gaan en het de vraag is of er dit gehele jaar nog wel iets te organiseren valt. De fotoherkenningsgroep kwam nog wel vier keer bijeen, het Promoteam drie keer, Histon twee keer en de werkgroepen Verspreiding, Beeld en Geluid en Jeugd één keer. Maar na 3 maart werd het heel stil. De algemene ledenvergadering op 2 april en de steunpilarendag op 24 april moesten worden afgelast. Alle excursies gaan dit jaar niet door. Het is nog zeer onzeker of er in oktober wel een algemene ledenvergadering mogelijk is.

Erg jammer is het dat het geweldige programma dat het Promoteam had opgezet voor 5 mei, de herdenkingsdag van 75 jaar bevrijding, door de intelligente lockdown onmogelijk werd. Gehoopt wordt dat op 5 mei 2021 het feest alsnog kan worden gevierd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is daar voorstander van. De werkgroep Jeugd en nabestaanden van de omgekomen Joodse bewoners zouden worden betrokken bij de ceremonie van het leggen van de Stolpersteine, eind maart. De stenen zijn gelegd, maar zonder dat de jeugd en nabestaanden erbij konden zijn. Slechts enkele personen waren aanwezig. Er wordt nog gedacht over een “onthulling” op een latere datum. Op initiatief van Frans Leijen en zijn werkgroep is er een mooie, waardevolle publicatie “Omdat zij Joods waren”, geschreven door Idzard van Manen, tot stand gekomen.

De bezorgers van de verspreidingsgroep moeten we bedanken, dat zij voor de verspreiding onder de leden hebben gezorgd. De wereld met anderhalve meter afstand tussen mensen, wordt een wereld waarin activiteiten van de HVB moeilijk te realiseren zijn. Wat we van 2020 nog kunnen verwachten is volstrekt niet met zekerheid te voorspellen. Voorlopig heeft gezond-zijn en gezond-blijven de prioriteit. Niemand weet hoe Covid-19 ons leven blijft beheersen. Zodra het verantwoord is, denkt het bestuur bijeen te komen om te bezien hoe we dit jaar verder gaan.

Intussen gebeurt er toch nog wel iets in HVB-verband. Histon krijgt geregeld vragen voorgelegd en daarmee gaat de klankbordgroep aan het werk en is bezig met beschrijvingen van personen die begraven zijn op de algemene begraafplaats. Op 4 juni zal de werkgroep Oude Begraafplaats weer aan het werk gaan met in achtneming van de gepaste afstand. Op de Kerkedijk is de werkgroep gewoon actief. Leden van Beeld en Geluid werken thuis aan binnengekomen materiaal en het resultaat is te zien op de HVB-beeldbank en YouTube. De nieuwe Kroniek zal niet op de gebruikelijke manier gepresenteerd worden, maar de verspreidersgroep zal de Kroniek wel bij de leden bezorgen. De werkgroep Redactie blijft werken aan de Kroniek in het najaar en het themanummer over de Ursulinen.

De ledenadministratie werkt hard aan een nieuwe oplossing om voortaan in één keer gepersonaliseerde e-mails aan alle, meer dan 2000 leden te kunnen versturen.

Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat de Open Monumentendagen dit jaar niet doorgaan.

De HVB-webshop is gewoon open. Het hele assortiment aan publicaties zoals Kronieken, de Canon, het boek Feest en Vermaak, de uitgave Omdat zij Joods waren, de kaart van Blaeu en de vlaggen en wimpels is te koop via de HVB-webwinkel (hvb-nh.nl/shop/index.html). Bezorging in Bergen is gratis. Ook kunt u iemand blij maken met een HVB-cadeaulidmaatschap. Zeker is dat een sterke vereniging als de HVB na deze crisis weer op volle kracht actief wordt.

Wat ook nog het vermelden waard is: twee HVB-leden kregen eind april online een koninklijke onderscheiding van burgemeester Rehwinkel. Het gaat om Piet Baltus en Piet Kamp. Baltus weet heel veel van de Bergens historie, wat o.a. bleek bij de expositie over Bergen die hij samen met Piet Mooij in 1995 organiseerde en een groot succes was.  Ook was hij als vrijwilliger op vele gebieden actief. Piet Kamp maakt zich al meer dan veertig jaar zeer verdienstelijk voor de samenleving. Voor de HVB is hij onmisbaar bij het organiseren van evenementen.

Aalt van Huissteden,

Secretaris Historische Vereniging Bergen NH

Tot slot de ledenadministratie,

Zoals onze secretaris al memoreerde is de werkgroep ledenadministratie hard aan het werk om op een professionele manier onze leden via de e-mail te kunnen informeren. Echter daarvoor hebben wij zoveel als mogelijk uw juiste e-mailadres nodig. Onder aan deze brief ziet u uw naam en het bij ons bekende e-mailadres. Als dat adres niet juist of onbekend is, verzoeken wij u een mailtje te sturen naar: ledenadministratie@hvb-nh.nl met vermelding van uw naam, lidnummer en uw juiste e-mailadres. Als u geen e-mail heeft of de gegevens zijn correct weergegeven dan hoeft u niets te doen.

Uw gegevens:

Naam:                 «AanhefBrief» «Naam»

Lidnummer:       «Lidnr»                                           

E-mailadres:       «Email»

Hoe meer e-mailadressen wij hebben hoe beter wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Hartelijke dank voor uw medewerking.

Sjoerd Boersma,

Ledenadministratie Historische Vereniging Bergen NH

Oproep voor de werkgroep Jeugd:

Deze groep zoekt nog enkele enthousiaste HVB-leden die affiniteit hebben met de jeugd om deze vrij nieuwe werkgroep te komen versterken. Mocht u deel uit willen maken van deze enthousiaste groep aarzel dan niet om contact op te nemen met Frans Leijen, jeugd@hvb-nh.nl