My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws archief

Gedenksteen ‘Stolpersteine’ gelegd.

Op 4 mei 2020 is het precies 20 jaar geleden dat de gedenksteen voor de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse Bergenaren onthuld werd op de begraafplaats aan de Kerkedijk, nabij het geallieerde gedeelte en het Propellerbladmonument. Op deze gedenksteen waren de namen van 17 Joodse Bergenaren gegraveerd die waren omgebracht in Duitse kampen. In december 2019 is de naam van de jonge Bergense dichter Vincent Weijand toegevoegd aan de de 17 namen die er al stonden.

Nu, twintig jaar later zijn, op initiatief van de Historische Vereniging Bergen (HVB) voor twaalf van deze Joodse Bergenaren Stolpersteine geplaatst op de vijf adressen waar ze voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het laatst in vrijheid woonden. Voor de overige zes van de achttien op de gedenksteen genoemde namen worden Stolpersteine gelegd op drie adressen in Amsterdam, omdat zij daar voor het laatst in vrijheid verbleven. 

Het was de bedoeling dat de Stolpersteine op 28 maart door Gunter Demnig, de Duitse kunstenaar die het concept heeft bedacht, zouden worden gelegd in het bijzijn van verwanten, de junior ambassadeurs van de HVB en overige belangstellenden. Door de maatregelen rondom het coronavirus konden de plechtigheden helaas niet doorgaan. Afgelopen week zijn de Stolpersteine alsnog gelegd. Niet door Gunter Demnig, maar door twee medewerkers van de dienst Gemeentewerken van Bergen, Marco Zaadnoordijk en André van Bronswijk. Aanwezig was een klein comité: voorzitter HVB-jeugd Frans Leijen, fotograaf Arné Siccama en twee leden van de werkgroep HVB-jeugd Astrid Koome en Idzard van Manen. 

Laatstgenoemde is tevens de auteur van een speciaal themanummer van de HVB ‘Omdat ze Joods waren…’, dat vlak voor 4 en 5 mei onder de leden van de HVB zal worden verspreid. In deze uitgave wordt uit de doeken gedaan welke anti- joodse maatregelen er gaandeweg door de Duitse bezetter werden genomen en wat de Jodenvervolging die leidde tot de Holocaust inhield. Het themanummer ‘Omdat ze Joods waren…’ verschaft een inkijk in het Bergen van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en geeft de Joodse Bergenaren, waarvoor nu Stolpersteine zijn gelegd, indringend een gezicht.

In de Joodse traditie wordt gezegd dat de mens twee keer sterft. De eerste keer als het hart stopt met kloppen en de hersenactiviteit stopt. De tweede keer als de naam van de dode voor de laatste keer gezegd of gelezen wordt. Dan pas is die persoon echt ‘weg’, weggestreept uit het leven op aarde. Met het plaatsen van Stolpersteine in het trottoir is nu een blijvende herinnering bij de woonhuizen gecreëerd. Gunter Demnig noemt ze zo, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en omdat je moet buigen om de tekst op het glimmende messing plaatje te kunnen lezen.

De twaalf Stolpersteine in Bergen zijn gelegd op de volgende adressen:

• Loudelsweg 64 (nu 54), voor Ruben (Rudolf) Elion, Rosalie Elion-Wijnkoop en dochter Meta Henriëtte;
• Dorpsstraat 67 (huis ‘Kijk uit’), voor David de Groot, Betje de Groot-Wagenaar en hun kinderen Anna en Marianna Elisabeth;
• Kerkedijk 3 (nu Landweg 2), voor Vincent Weijand;
• Breelaan 79 (toen pension De Reigershoek, nu Wittenburgh op 89), voor Simon Trijtel en Heintje Trijtel-Melkman;
• Breelaan 47 (pension De Haemstede), voor Moriz Reif en Bertha Strakosch.

In samenwerking met de Stichting Stolpersteine Amsterdam en de HVB worden nog zes Stolpersteine gelegd in Amsterdam op:
• Sarphatipark 42, voor het kunstenaarsechtpaar Samuel ‘Mommie’ Schwarz en Else Berg;
• Olympiaplein 50, voor Isaac Santcroos en zijn twee zonen Daniël en Eddy Martin;
• Biesboschstraat 9 hs, voor Aron de Groot, oudste zoon van David de Groot en Betje de Groot-Wagenaar;  

Nieuwsarchief


Oorkonde

De heer Niek J.F. Weel is benoemd tot Erelid

Vorig jaar bestond de Historische Vereniging Bergen NH vijfentwintig jaar, waarvan vijftien jaar onder de leiding van onze voorzitter Niek Weel. Je kunt zeggen dat hij het gezicht van de HVB is geworden. Een bedachtzaam, energiek, aimabel mens die altijd meteen klaar staat voor de vrijwilligers en de leden van de vereniging. Niek kan heel goed, met oprechte belangstelling, zorgen voor verbindingen tussen partijen. De HVB is mede door zijn leiding gegroeid naar één van de grootste verenigingen van Nederland.
Als voorzitter is hij een vakkundig bestuurder met een breed netwerk, zowel links als rechts. Binnen het bestuur waakt hij met verve over de andere bestuursleden en houdt goed in de gaten dat men zichzelf niet overspeelt. Daarnaast leidt hij de vergaderingen op inspirerende wijze en weet op het juiste moment een discussie samen te vatten, met respect voor de verschillende standpunten.

Kortom: Een voorzitter die we allen zeer waarderen!

Uitgereikt op 21 maart 2019 tijdens de algemene ledenvergadering in de Ruïnekerk te Bergen.

De vicevoorzitter:
Leo Rotthier
De secretaris:
Aalt van HuisstedenRecente verenigingsactiviteiten en andere zaken; het oudere nieuws verhuist doorgaans na een jaar naar het nieuwsarchief. (Klik op de foto’s voor een vergroting.)


21 december 1946 – In Memoriam Guillaume van Weele – 10 november 2015

Met verdriet en ongeloof vernamen wij op 10 november het schokkende bericht dat Guillaume, ons bestuurslid, plotseling was overleden.

Guillaume is begin 2010, toegetreden tot het bestuur van de Historische Vereniging Bergen NH. als secretaris, en is dat tot zijn overlijden met grote toewijding en enthousiasme gebleven.

Secretaris van een vereniging van meer dan 1.800 leden is geen kleinigheid, maar Guillaume draaide daar zijn hand niet voor om.

Graag breng ik zijn sterke kanten in herinnering , een heleboel levenservaring, een zeer aimabel mens, stabiel in zijn optreden, zijn wijsheid, een ijzersterk geheugen, zijn ludieke opmerkingen, een geweldige humor, hij was een bindende factor, sterk in het op schrift zetten van moeilijke kwesties, als een discussie bijna ten eind was kwam Guillaume met “ho, ho, ho, ho, is dat wel zo”; hij had dan een andere treffende invalshoek.

Guillaume, jouw hand is wel degelijk terug te vinden in de Historische Verenging Bergen zoals deze nu functioneert en is gegroeid, we zullen je enorm missen, dank voor je geweldige inzet, je blijft zeer dierbaar in onze herinnering.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht toe in deze zo verdrietige tijd.

Niek Weel, voorzitter.


Excursie Breelaan, 7 november 2015

Bij de excursie naar de Breelaan lag het accent op de ontwikkeling van het toerisme in Bergen vanaf 1900. Langs de Breelaan hebben vele hotels en pensions gestaan, waarvan een deel nog steeds aanwezig is, hoewel sommige panden nu een andere bestemming hebben. Ondanks het druilerige weer een boeiende en geslaagde excursie. Met dank aan onze uitstekende gids Wim Jan Schotten die werd bijgestaan door zijn zus Elly!

749574967482
751574907493

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Excursie langs bouwwerken van architect Leijen, 17 oktober 2015

Op 17 oktober werd voor het eerst een excursie langs bouwwerken van de bekende Bergense architect Jan C. Leijen gehouden. We kwamen onder meer langs de Adelbertusschool, het pand met het voormalige politiebureau aan de Karel de Grotelaan 11-17, en natuurlijk de (in 1924 ingewijde) Petrus en Pauluskerk. Twee nazaten van de architect, Daniël en Jan Leijen, vertelden boeiende wetenswaardigheden over zijn werk.

daniel
Daniël Leijen, architect te Bergen en nakomeling van Jan C. Leijen, vertelt over het werk van zijn voorvader
bm
br

 

Jan (midden) en Kees Leijen
olomSignatuur van architect Jan Leijen..

or

… en de meester zelf.

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Open Monumentendag 12 september 2015

De Open Monumentendag was voor de HVB een zeer geslaagde en gezellige dag! Leden van de HVB ontvingen in rococo-kleding bezoekers bij de Ruïnekerk, waar muziekinstrumentenmakers van Scorlewald en leidekkers van Pronk Bouwbedrijf (dat de restauratie van de Ruïnekerk uitvoert) demonstraties gaven. De enthousiaste werkgroep die de Oude Begraafplaats zo prachtig onderhoudt verzorgde daar rondleidingen en beantwoordde vele vragen. Er was de hele dag een grote stroom bezoekers – alleen al bij de Oude Begraafplaats bijna 300 – en we konden het 1799e lid inschrijven!

omlb
lif1799

 

 

Het 1799e lid krijgt een warme ontvangst!
omrb
omroommoomlo

Foto’s: Ineke Vrasdonk en (rechtsonder) Jan Baas


Aankondiging lezing Henk J. en Fred J.

Najaarslezing op donderdag 1 oktober 2015

Na een korte algemene ledenvergadering vanaf 19.30 uur, verzorgen de HVB-leden Henk Jellema en Fred Jostmeijer nog eenmaal gezamenlijk een interessante lezing met afbeeldingen, ditmaal over Bergen aan Zee.

In tweemaal drie kwartier, afgewisseld door een pauze, komen achtereenvolgens o.a. aan de orde:

• De situatie ter plaatse tot 1906: zee, strand en duinen.
• De jaren van 1906 tot 1940: de nieuwe Zeeweg, opbouw en groei van de badplaats, komst van de stoomtram, het bloeiende toerisme, bouw van het Vredeskerkje en het 25-jarig bestaan.
• De periode 1940-1945: bezetting, evacuatie, afbraak van de helft van de bebouwing en de gerealiseerde Duitse kustverdediging (‘Atlantikwall’).
• De jaren van 1945 tot 2015: herstel van het toerisme, wederopbouw, de niet-uitgevoerde plannen en het hedendaagse Bergen aan Zee.

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.


11 mei 1932 – In Memoriam Jaap Kroon – 4 mei 2015

Hoewel Jaap de laatste jaren van ons is weggegleden en moeilijk of helemaal niet aanspreekbaar was, verliezen wij als Historische Vereniging een oud-voorzitter die ons zeer dierbaar was. Sinds 2007 was hij erelid.

Zijn verdiensten voor de HVB zijn veel omvattend: Jaap heeft aan de wieg gestaan van de HVB en in zijn tijd als voorzitter en opvolger van Job Hardeman heeft hij de HVB verder uitgebouwd met een enorm enthousiasme.

Zijn kennis van ons dorp en bestuurlijke deskundigheid hebben de HVB veel goed gedaan en bijgedragen tot wat het nu is: een vereniging met meer dan 115 steunpilaren (werkgroep leden), verdeeld over 13 werkgroepen en 1769 leden, de grootste vereniging van het dorp Bergen – Bergen aan Zee.

Kortom: een geweldige staat van dienst waar de HVB Jaap heel veel dank voor is verschuldigd.

Jaap, wij hebben je de laatste jaren enorm gemist, wij hopen dat je nu je rust hebt gevonden.

Niek Weel, voorzitter.


In Memoriam Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout

Op 22 april jl. overleden en op 28 april, na een afscheidsbijeenkomst aan het Molenweidje, nabij Schagen gecremeerd.

Eindredacteur: Van de meer dan 20 jaar dat de Bergense Kroniek bestaat, is Roosan het grootste deel als redactielid aan de Bergense Kroniek verbonden geweest. Daar zal de kroniekredactie haar altijd dankbaar voor blijven want een meer-toegewijde en punctuele medewerker is nauwelijks denkbaar, belangrijk zeker in die beginfase. Jarenlang kon de redactie haar de Bergense Kroniek in de slotfase toevertrouwen in de wetenschap dat het goed zou komen.

Auteur: In één van onze betere themanummers, die over Bergen-in-de-Franse-tijd, staat een door-haar-geschreven artikel, met de politieke veranderingen in Bergen tussen 1795 en 1798 tot onderwerp. In niet minder dan acht boeiende pagina’s brengt Roosan de Europese, en in het verlengde daarvan de landelijk-politieke aardverschuivingen steeds tot Bergense proporties terug. Dit met kennis-van-zaken geschreven artikel kan met een gerust hart gerekend worden tot een hoogtepunt van plaatselijk historisch onderzoek.

Index van de Kronieken verzorgen: nog onlangs leverde Roosan bij de redactie en bij de webbeheerder weer een bijgewerkte index af, de inhoudsopgave van alle artikelen die ooit in de Bergense Kroniek verschenen zijn, vrucht van jarenlang monnikenwerk. En eens per vijf jaar kwam van deze totale inhoudsopgave ook een gedrukte versie uit.

Bemiddeling eindredactie: ondanks haar minderende conditie heeft zij nog tijdig kans gezien te bemiddelen bij het aantrekken van een nieuwe eindredacteur in de persoon van haar dochter Winifred. De redactie is haar voor haar geslaagde bemiddelingswerk erkentelijk. Haar jarenlange eindredactiewerk, haar auteurschap, het bijwerken van de index en haar bemiddeling bij het zoeken van een eindredacteur, zijn in een notendop Roosans verdiensten voor de Kroniek geweest. Zonder deze verdiensten zou de kroniek er niet zo goed hebben voorgestaan als nu het geval is. In elk geval zijn we haar als redactie voor die jarenlange gevarieerde inzet enorm veel dank verschuldigd en het is goed dat het bestuur van de HVB als blijk van deze waardering haar het ere-lidmaatschap heeft toegekend.

Dat onze toegewijde eindredacteur Roosan daarom nog lang in onze dankbare herinnering mag blijven.

Rein van der Sluijs, voorzitter Kroniekredactie


Excursie naar de Bergermeer, 9 mei 2015

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat het Bergermeer werd drooggelegd (en daardoor veranderde in de Bergermeer). Ter gelegenheid daarvan is voor het eerst een excursie naar deze historische polder georganiseerd. Op de fiets gingen we langs diverse interessante plekken, zoals de Viaanse molen en het voormalige Pesiebad. De belangstelling was zo groot dat niet iedereen die zich had aangemeld meekon. Het ligt in de bedoeling om deze excursie later in het jaar opnieuw te houden.

IMG_5914IMG_5925IMG_5933
IMG_5936IMG_5937IMG_5964

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Excursie naar Oude Hof, 18 april 2015

Zie de foto’s voor een sfeerimpressie van deze drukbezochte en boeiende excursie!

IMG_5759IMG_5749IMG_5744
IMG_5740IMG_5735IMG_5761

Foto’s: Lau Vrasdonk


Algemene ledenvergadering 26 maart 2015
Tijdens deze ALV werd Jan Roosloot tot lid van verdienste benoemd en Ru Waalewijn (die er helaas niet bij kon zijn) tot erelid. Er werd afscheid genomen van de bestuursleden Louis Witte en (ook al afwezig) Rein van der Sluijs. Voorzitter Niek Weel werd door de vergadering herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Na het officiële gedeelte hield Rolf Roos een boeiende lezing over de geschiedenis en de natuur van het duingebied in Noord-Holland (zie www.duinenenmensen.nl).

Jan Roosloot ontvangt de oorkonde die behoort bij zijn lidmaatschap van verdienste, en een mooi boeket, uit handen van Niek Weel

 

Jan Roosloot ontvangt de oorkonde die behoort bij zijn lidmaatschap van verdienste, en een mooi boeket, uit handen van Niek Weel.

 Jan met Lau Vrasdonk, beiden steunpilaren van de verspreidingsgroep, en de oorkonde.

 

Jan met Lau Vrasdonk, beiden steunpilaren van de verspreidingsgroep, en de oorkonde.

IMG_5481

 

De oorkonde beschrijft de grote verdienste van Jan voor de Vereniging.[/caption]

IMG_5491

 

De echtparen Vrasdonk en Roosloot.

Louis Witte krijgt een attentie ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid

 

Louis Witte krijgt een attentie ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid.

Rolf Roos tijdens zijn lezing Rolf Roos tijdens zijn lezing.[/caption]

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Fotoherkenningsgroep aan het werk

Sinds eind 2014 is er binnen de HVB een Fotoherkenningsgroep aan het werk. Deze groep heeft als taak beschrijvende informatie toe te voegen aan oude foto’s van Bergen uit het Regionaal Archief. Het gaat om zaken als waar en wanneer een foto is genomen en wie en wat er op te zien is. Bij veel oude foto’s in het Regionaal Archief ontbreekt dergelijke informatie en dat maakt die foto’s minder waardevol. De groep bestaat uit een aantal oudere Bergenaren met een goed geheugen, en technische ondersteuning wordt verleend door de Werkgroep Beeld & Geluid. Op de foto hieronder bestudeert de groep een oude foto die op een groot scherm is geprojecteerd. Van links naar rechts: Riet Kamp, Ru Waalewijn, Jan Scholten, Siem Danenberg, Loek Ooijevaar, Niek Weel, Allard Willemier Westra, Lau Vrasdonk, Gré Schouten en Piet Mooij.

 IMG_4704 
   

Foto: Jan Rein Pruntel


Fotomarkt in de Taverne

Op zaterdag 31 januari 2015 werd in café De Taverne aan de Karel de Grotelaan een markt voor oude foto’s en ansichtkaarten gehouden. Ook werden er vele oude filmpjes van Bergen vertoond. De HVB was aanwezig met een kraampje met Kronieken, Canons, vlaggen en (cadeau-) lidmaatschappen. Verscheidene verzamelaars maakten van deze mooie gelegenheid gebruik om hun privé-verzameling aan andere belangstellenden te laten zien en diverse historische foto’s verwisselden van eigenaar. U kunt uw oude foto’s en filmpjes van Bergen natuurlijk ook delen met de HVB. Neem daarvoor contact op via beeld@hvb-nh.nl.

IMG_0773IMG_0778IMG_0780
IMG_0781SAM_3373SAM_3377

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Vrijwilligers verspreiden HVB-flyers huis aan huis

Kort voor de feestdagen werden de flyers over de cadeau-lidmaatschappen van de HVB huis aan huis in de brievenbus gestopt. In totaal hebben 60 vrijwilligers uit bijna alle werkgroepen van de HVB met veel enthousiasme bijna 6600 flyers door geheel Bergen en Bergen aan Zee rondgebracht!

IMG_4534IMG_4535IMG_4539
IMG_4557IMG_4566IMG_4567
IMG_4569IMG_4571IMG_4578
IMG_4584IMG_4590IMG_4547

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Uitreiking Kroniek en presentatie Bergense vlag

Op 19 november werd het nieuwste nummer van de Bergense Kroniek gepresenteerd in het Parkhotel. Ook werd het eerste exemplaar van de opnieuw uitgebrachte, authentieke Bergense vlag getoond. Verkrijgbaar in de HVB-webwinkel!

IMG_4505IMG_4507IMG_4508
IMG_4515IMG_4525IMG_4523

Foto’s: Ineke Vrasdonk


Literaire fietsexcursie door Bergen op 25 oktober 2014

Onder deskundige leiding van onze enthousiaste gidsen fietsten we langs Bergense huizen waar – bekende of minder bekende – schrijvers (en soms ook andere kunstenaars) hebben gewoond. Zo kwamen we bij het oude huis van Adriaan Roland Holst, het geboortehuis van Elly de Waard, de Kunstzaal van Boendermaker waar Lucebert zijn intrek had genomen, en de woningen van kunstenaarsgroep De Nieuwe Kring aan de Natteweg. Ook kwamen we langs de Reigertoren aan de Rondelaan, vroeger het woonhuis van mevrouw Selleger-Elout, en langs het huisje aan de Midden Geestweg waar haar dienstbode woonde (zie de laatste foto). Op de verhalen van deze dienstbode is mevrouw Selleger’s bekende kinderboek Lijsje Lorresnor geïnspireerd. Onze gidsen wisten bij alle adressen boeiende verhalen te vertellen. De ruim 120 deelnemers, verdeeld over kleine groepen, beleefden een leuke en leerzame tocht!

IMG_4273IMG_4286IMG_4299
IMG_4301IMG_4304IMG_4308

Foto’s: Ineke Vrasdonk


 Excursie Zuidergeest op 27 september 2014

Op 27 september maakten we een wandeling door het deel van Bergen dat Zuidergeest wordt genoemd: de omgeving van de Geestwegen met de mooie tussenliggende laantjes, de monumentale architectuur van Park Meerwijk, ateliers van bekende en minder bekende kunstenaars en andere verrassende plekken. Onze gidsen Leo Rotthier en Wim Jan Schotten, geboren en getogen Bergenaren, brachten de historie van dit deel van ons dorp tot leven, onder andere door uit hun jeugdherinneringen te putten. Zoals altijd was ook de belangstelling voor deze – zeer geslaagde – excursie weer groot!

IMG_4153IMG_4094IMG_4102
IMG_4117IMG_4140IMG_4145

Foto’s: Ineke Vrasdonk


 Historische Vereniging Bergen NH bereikt nieuwe mijlpaal met 1700-ste lid

Glunderende gezichten bij de aanwezige vrijwilligers van de Historische Vereniging Bergen NH toen op de Open Monumentendag van zaterdag 12 september 2014 bekend werd dat het 1700-ste lid was ingeschreven. Een nieuwe mijlpaal was bereikt!

De Historische Vereniging Bergen NH was aanwezig met promotiekramen en verzorgde rondleidingen in en om de Ruïnekerk en op de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan, waar in groten getale bezoekers op afkwamen. De Oude Begraafplaats noteerde 230 bezoekers (een record!) en bij de Ruïnekerk kwamen nóg meer mensen een kijkje nemen en luisteren naar de verhalen van de rondleiders.

Dat de bezoekers deze bijdrage van de HVB erg waardeerden, bleek uit de grote belangstelling voor de historische uitgaven van de HVB in de promotiekramen en ook uit het aantal nieuwe leden dat kon worden ingeschreven.

Om ongeveer 15.00 uur, juist toen Bello op het Plein de stoomfluit nog een paar keer liet rondzingen, was het zover: Astrid van ‘t Veer werd als 1700-ste lid ingeschreven, waarmee de HVB zich nog steviger vestigde in de groep van de grootste historische verenigingen van Nederland!

Het 1700-ste lid Astrid van ‘t Veer welkom geheten door HVB-vrijwilligers in historische kledij
Het 1700-ste lid Astrid van ‘t Veer welkom geheten door HVB-vrijwilligers in historische kledij[/caption]

Open monumentendagen 2014

Op 13 september heeft de HVB rondleidingen verzorgd in de Ruïnekerk en op de Oude Begraafplaats. In de Ruïnekerk gebeurde dit zelfs in historische kledij! Vele honderden belangstellenden hebben aan de rondleidingen deelgenomen – alleen al op de Oude Begraafplaats werden 230 bezoekers geteld. Op beide locaties was de HVB ook vertegenwoordigd met een informatiekraam, waar uitgaven van de Vereniging konden worden gekocht en nieuwe leden zich konden inschrijven. We hebben 19 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Al met al was het voor de HVB een zeer geslaagde en vooral gezellige dag!

Open monumentendag 2014-1Open monumentendag 2014-2Open monumentendag 2014-3
Open monumentendag 2014-4Open monumentendag 2014-5Open monumentendag 2014-6

Foto’s: Ineke Vrasdonk


De Historische Vereniging Bergen NH op de Open Monumentendagen

De Historische Vereniging Bergen en Platform Erfgoed Bergen Egmond Schoorl organiseren tijdens de Open Monumentendagen van 13 en 14 september diverse activiteiten.
Op zaterdag 13 september rijdt de beroemde locomotief Bello, inmiddels 100 jaar oud en het icoon van Bergen, bellend en fluitend Bergen binnen. Bello wordt rond 13.30 uur op het Plein verwelkomd door de burgemeester.

Verder zijn zaterdag 13 september van 10.00 uur tot 16.00 de Ruïnekerk en de Oude Begraafplaats open, de toegang is gratis.

“De Ruïnekerk Spreekt”. Stel, u legt uw oor te luisteren tegen de muren van de Ruïnekerk, wat zou de kerk u dan allemaal te vertellen hebben? Op de plek van de huidige Ruïnekerk stond een kapel die na het Mirakel van Bergen in 1422 werd vervangen door een kerk. In 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd deze kerk geplunderd en afgebrand en ging een groot deel van de kerk, waaronder de toren, verloren. De ruïne is daarna deels herbouwd. In en rond de Ruïnekerk geven de enthousiaste medewerkers van de Historische Vereniging, gestoken in historische kledij, rondleidingen. Zij nemen u mee in het ontstaan en de geschiedenis van de kerk in de 15e eeuw. De Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan werd in 1864 door de gemeentearchitect C. Stuurman aangelegd op een stuk grond, geschonken door de familie van Reenen. Officieel werd de begraafplaats gesloten op 1 december 1965. De Historische Vereniging Bergen heeft in 1996 de sterk vervallen Oude Begraafplaats geadopteerd. Een enthousiaste groep HVB-vrijwilligers heeft de begraafplaats door de jaren heen geheel gerenoveerd. Sinds 2010 heeft de Oude begraafplaats de status gemeentelijk monument. Ook hier bent u van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. Medewerkers van de Historische Vereniging Bergen geven rondleidingen en vertellen over de historie en de begrafenisregisters van deze begraafplaats.

Op beide locaties staat een promotiekraam van de Historische Vereniging Bergen waar alle HVB-publicaties te koop zijn. Natuurlijk liggen er ook inschrijfformulieren voor nieuwe leden. Meer informatie over de vereniging en haar activiteiten op www.hvb.nl.

historie
foto van 20 jarige bestaan HVB

Een Hof voor een Heer

Uniek themanummer Bergense Kroniek over Het Oude Hof

De Historische Vereniging Bergen heeft een diepgaande studie gepubliceerd over de geschiedenis van landgoed Het Oude Hof. De verschillende uitgangspunten die de auteurs hebben gekozen, bewijzen de grondige aanpak van deze uitgave.


En die heer… was Antony Studler van Zurck.

De inleiding is geschreven door historicus Sjoerdjan Schaper en de redactieleden Rein van der Sluijs en Bert Veer. In de diverse hoofdstukken die volgen krijgt de lezer op verantwoorde en tegelijkertijd vlot geschreven wijze een bijna compleet beeld onze beroemde buitenplaats. Cultuurhistoricus Peter van den Berg stelt Antony Studler van Zurck centraal, de man die de Heerlijkheid Bergen in 1641 kocht.

De auteur beschrijft ook de vriendschappelijke omgang van Van Zurck met René Descartes, de Franse filosoof die in buurdorp Egmond aan de Hoef woonde. PWN-boswachter Natasja Nachbar en bioloog Bert Buizer gaan in op de 17e-eeuwse boombeplanting, de perioden van achteruitgang en het recente herstel. Zij benadrukken in hun bijdrage ook de natuurwaarden van het landgoed. De feitelijke historie van het Hof wordt beschreven door Frits David Zeiler.

Gedetailleerd besteedt hij aandacht aan alles wat er stond en nog steeds staat. De auteur is verheugd over het onderbrengen van het gebouwencomplex en het lanenpatroon in de Monumentenwet, en de toekenning van de ‘Natura-2000’ status aan het landgoed . Dorpsgids Yvon Bos Eyssen tenslotte geeft een beeld van de families die op de bijbehorende boerderij woonden. Zij interviewde ook enkele dienstboden die in dienst waren bij de familie Van Reenen.

De zeldzame prenten, foto’s en kleurrijke plattegronden bij alle hoofdstukken maken het beeld letterlijk compleet. Deze Bergense Kroniek is een bewaarexemplaar voor iedereen die de geschiedenis van Het Oude Hof beter wil leren kennen. De Kroniek is verkrijgbaar in de lokale boekhandels en via de website van de Vereniging. Meer informatie via het HVB-secretariaat.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stoomtram viert 100 jaar Bello in Mobiel Erfgoed Jaar

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik viert deze zomer de 100e verjaardag van stoomlocomotief Bello. In Hoorn is een overzichtstentoonstelling te zien over de beroemde NS-locomotief met veel niet eerder gepubliceerd fotomateriaal. Vanaf 19 juli tot en met 17 augustus 2014 rijdt de Museumstoomtram volgens een uitgebreide dienstregeling, waarbij Bello dagelijks trams zal rijden. Tijdens de Historische Tramdagen presenteert het museum deze zomer een nog grotere collectie mobiel erfgoed aan zijn bezoekers.

Historische Tramdagen

In het jaar van het Mobiel Erfgoed pakt de Museumstoomtram extra uit tijdens de Historische Tramdagen. Op dinsdag, woensdag en donderdag in de zomervakantie rijden drie trams naar Medemblik, elk getrokken door een historische Nederlandse stoomlocomotief! Naast Bello komt een van de vierkante stoomtramlocomotieven van de Haagsche of de Gooische Tram in actie. Locomotief 26 van de Limburgsche Tram verricht het zwaardere werk. Op het emplacement in Hoorn rangeren Nederlandse motorlocomotieven uit de jaren 1930. In de trams en op de stations zijn de vele functionarissen van het spoorbedrijf anno 1920 aan het werk en stappen reizigers in uit vroeger tijden. De houten rijtuigen waarin gereisd wordt, zijn soms meer dan 100 jaar geleden voor de Nederlandse stoomtramlijnen gebouwd. Meereizen op het pluche van de eerste klasse is een onvergetelijke ervaring. De Historische Tramdagen zijn een must voor diegenen die een complete historische reisbeleving willen ondergaan.

Meer informatie over dienstregeling en tarieven: www.stoomtram.nl/zomer

Tel. 0229-214862 / 06-13184544 / communicatie@museumstoomtram.nl

Bello Bello 100 jaar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uitreiking themanummer Bergense Kroniek over het Oude Hof (18 juni 2014)

Op 18 juni is het eerste exemplaar van het themanummer “Een Hof voor een Heer – Geschiedenis van het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643” uitgereikt aan de Heer van Bergen, Hugo van Reenen. De uitreiking vond plaats in de Zwarte Schuur, de voormalige timmerwerkplaats van het Oude Hof, en werd verricht door redactievoorzitter Rein van der Sluijs en één van de auteurs, Yvon Bos Eyssen. Rein plaatste de geschiedenis van het Oude Hof in historische context en Yvon presenteerde samen met Frits David Zeiler een reeks prachtige oude foto’s van het Hof. Aanwezig bij de gezellige bijeenkomst waren verder onder anderen alle auteurs en andere medewerkers aan het themanummer. Foto’s: Jan Rein Pruntel.

IMG_2419IMG_2421IMG_2422
IMG_242419-6-2014 15-24-43IMG_2435

 Excursie Bergen aan Zee (24 mei 2014)

Op zaterdag 24 mei 2014 is een boeiende en druk bezochte excursie naar Bergen aan Zee gehouden. De deelnemers werden ontvangen in het Vredeskerkje en rondgeleid langs historische plekken in het dorp, waarbij ook de natuur de nodige aandacht kreeg! Foto’s: Ineke Vrasdonk.

Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 1Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 2Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 3
Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 4Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 5Excursie Bergen aan Zee 24 mei 2014 - 6

Overzicht burgemeesters (16 februari 2014)

Door Ru Waalewijn is een overzicht samengesteld van de burgemeesters in Bergen vanaf 1807 tot heden.
De periode rond de 2e WO is gedetailleerd weergegeven.
Zie het kopje onder de rubriek ‘Allerlei’.


 BELLO 100 jaar (11 januari 2014)

Locomotief NS 7742 Bello viert in 2014 haar 100e verjaardag.
Nederlands bekendste stoomlocomotief ondergaat op dit moment een omvangrijke deelrestauratie bij de SHM. Na groot technisch onderhoud en restauratie, meer naar de oorspronkelijke uitvoering, zal een herboren Bello de hoofdrol spelen tijdens het Bello Festival op Hemelvaartsdag 29 mei en uiteraard ook later in 2014.

EHL Sallevelt 30.03.2013 038RK 290313 3bello5 (2)
   

 Boek Geerts over het “Auto Union museum” (24 november 2013)

In de Bergense boekhandels THOMAS en EERSTE BERGENSE is inmiddels verkrijgbaar: ‘VAN DKW VIA AUTO UNION NAAR AUDI – Een impressie van emoties vanuit het hart, hoofd en handen’, geschreven door Henk Geerts. Zijn verhaal over het museum en de rally’s werd kort voor zijn overlijden op 1 november 2013 geredigeerd en samengesteld door Maria Smook-Krikke.

Uitgave Pirola te Schoorl. Kosten € 19,95. ISBN 978 90 6455 746 0.

746 auto union

 Duinvermaak 100 jaar (20 november 2013)

Op 24 december 1913 werd de eerste steen gelegd van het huidige ‘hoge’ Duinvermaak. Het jaar 2014 staat in het teken van het 100-jarig jubileum en na een verbouwing in januari verschijnt in februari een historische jubileumkrant, waaraan enkele leden van de HVB hun medewerking verlenen.
Voor deze krant wordt gezocht naar anekdotes, mooie verhalen, leuke herinneringen, onbekend beeldmateriaal uit foto-albums of een stoffige doos en misschien zijn er wel geluidsopnamen om het honderdjarig bestaan feestelijk te kunnen vieren.
Opa’s en oma’s hebben vaak in Duinvermaak van alles beleefd met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Niet te vergeten al die schoolreisjes naar de speeltuin en het paviljoen, waar tentoonstellingen plaatsvonden en dat ook dienst deed als uitwijk voor het Openluchttheater bij slecht weer.
De redactie van de jubileumkrant houdt zich daarom van harte aanbevolen voor alle mogelijke bijdragen en hoopt die z.s.m. maar uiterlijk voor de kerst te mogen ontvangen.
Als u iets heeft of weet, neem dan per e-mail contact op via > info@duinvermaak.nl < waarna nader contact met u wordt opgenomen.


 Nieuw boek over de Ruïnekerk (15 november 2013)

 Over het bekendste Bergense monument is op vrijdag 15 november een interessant boek verschenen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan gedeputeerde Elvira Sweet.

De titel is: “DE RUINEKERK – Levend monument in Bergen NH”. Teksten zijn van Maria Smook-Krikke en Henk van Oort. Tekeningen Kees Keijzer.

Deze leuke uitgave van de Vriendenstichting Ruïnekerk is in de Bergense boekwinkels verkrijgbaar, maar ook elders in het land.

Uitgever is PIROLA te Schoorl met aanduiding ISBN: 978 90 6455 738 5. De prijs is €19,50.

738 ruinekerk

 Aankondiging verschijning boek over het “Auto Union museum” (15 november 2013)

 Rond Sinterklaas verschijnt ‘VAN DKW VIA AUTO UNION NAAR AUDI – Een impressie van emoties vanuit het hart, hoofd en handen’, geschreven door Henk Geerts.

Het mocht niet meer zo zijn dat de verschijning vóór het overlijden van de bekende oprichter van het museum plaats vond.
Zijn verhaal over het museum en de rally’s werd kort voor zijn overlijden op 1 november 2013 geredigeerd en samengesteld door Maria Smook-Krikke.
Ondanks verwoede pogingen van Maria Smook en Alphons Leijsen (van uitgeverij Pirola) om het boek nog net voor het overlijden van Henk klaar te krijgen, is dat mislukt. Een dag na zijn overlijden was een proefexemplaar gereed en dat stond tijdens de uitvaart op 7 november bovenop zijn kist.

 Uitgave Pirola te Schoorl. Kosten € 19,50. ISBN 978 90 6455 746 0.


 Radio uitzending RTV 80 (30 oktober 2013)

 Het lokale radiostation RTV 80 besteedt op zondag 3 november om 09.00 uur, met een herhaling op 4 november 20.00 uur, aandacht aan de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan. Presentator is Maarten Verboon. Aanleiding is dat in de maand november zowel de Rooms-Katholieken als de Protestanten gedenkdagen voor de overledenen hebben: op 1 november Allerheiligen, op 2 november Allerzielen en de Protestanten besteden aandacht aan de overledenen op de laatste kerkelijke zondag 29 november.


 Opening Kranenburgh (30 oktober 2013)

 Op 9 november wordt museum Kranenburgh geopend. Ook ’t Sterkenhuis is opgenomen in de museale organisatie.

 Tijdens de opening worden oude filmbeelden en herinneringen aan stoomtram Bello getoond.


Boekpresentatie in de Ruïnekerk (24 oktober 2013)

Door uitgeverij CONSERVE uit Groet werd op 23 oktober het eerste exemplaar van “HIER LIGT HEMELRIJK” uitgereikt aan burgemeester Hetty Hafkamp. De auteur Bob Polak, sinds 2012 woonachtig in Bergen en eveneens auteur van een boek over de Amsterdamse begraafplaats ‘Zorgvlied’, schrijft over de betekenis en achtergronden van bekende en minder bekende personen die hun laatste rustplaats vonden op de begraafplaats aan de Kerkedijk. In een route door het dorp en drie tochten langs de graven, komen naast ‘hoofdpersoon’ verzetsman Jan Hemelrijk o.a. Adriaan Roland Holst, Charley Toorop, Lucebert, Simeon ten Holt, enkele Van Reenens, Lo de Ruiter en nog bijna 300 personen aan bod.

 Het in zwart-wit uitgevoerde boek is in de boekhandels verkrijgbaar voor € 20,–.

’s Avonds vond de jaarlijkse fakkeloptocht naar de begraafplaats plaats.

 Tevens werden deze middag de twee eerste exemplaren van de roman “AANGEWAAID in Bergen aan Zee” uitgereikt aan frequent bezoeker van de Heerlijkheid Bergen oud-minister Ivo Opstelten en Stella Schrijver, voorzitter van de dorpsraad Bergen aan Zee.

Untitled-3

Najaarslezing op 3 oktober 2013 (7 oktober 2013)

Op donderdag 3 oktober werd de korte najaars ledenvergadering gehouden in een bijna tot op de laatste plaats bezette Ruïnekerk. Van heinde en verre waren er belangstellenden, o.a. uit de provincies Drenthe en Limburg.

Voorzitter Niek Weel bedankte o.a. Stella Schrijver – van Velthoven voor haar grote inzet als o.a. bestuurslid, verzorgster van de redactie van het Nieuwsblad, coördinatrice werkgroep Evenementen en PR, lid van de jubileumcommissie en haar bijdrage aan de jaarlijkse steunpilarendag. Voor Stella en haar echtgenoot Marien waren er bloemen en een fles wijn.
Eveneens bedankte hij Barbara Jensen die enige jaren op geweldige wijze de ledenadministratie verzorgde en ook zij werd voorzien van een fraaie bos bloemen.
Aansluitend hield Fred Jostmeijer een lezing over de de ontwikkeling van de Breelaan met als titel “De buurt waarin wij woonden en opgroeiden”. Bij de totstandkoming werd hij ondersteund door erelid Piet Mooij, die in de zomer van 1923 geboren werd op Breelaan 25. Na afloop bleven velen nababbelen onder het genot van een drankje.

IMG_6384IMG_6394IMAG1061IMG_6393
    

 foto’s: Louis Witte en Cor Dekker


 Slag bij Bergen (19 september 2013)

 Op donderdag 19 september werd in een coproductie tussen Kranenburgh, de HVB en de Stichting Tijdgeest de slag bij Bergen in 1799 herdacht.

De Gele Rijders o.l.v. luitenant-kolonel Michel Roelen, commandant van het korps Rijdende Artillerie, waren uitgerukt naar de Heerlijkheid met een heus antiek kanon en aan het slot van de bijeenkomst werd met een oorverdovende knal (velen hadden de vingers in de oren gestoken, zie foto) de speciale tentoonstelling over de slag in museum ’t Sterkenhuis geopend. Ook de jeugd was sterk vertegenwoordigd en werd tweemaal ingeschakeld, o.a. ter figuratie met de sabel en de ‘hoed’ van de legerofficier.

Op de foto’s Isa Lam, Jesse Selbach en Thijmen Eek van de basisschool Teun de Jager uit Schoorl.
Simon Giling hield in de nieuwe grote zaal van Kranenburgh voor de pauze een interessante voordracht over hetgeen zich heeft afgespeeld in 1799. Enige hilariteit ontstond toen hij de laatste 3 minuten van zijn verhaal aankondigde, want de aanwezige scholieren slaakten een kreet van opluchting.

627162566272
   

foto’s: Fred Jostmeijer


 Vlucht boven Bergen (6 september 2013)

 Op donderdagmiddag 29 augustus werden de beide prijswinnaressen van de jubileumprijsvraag thuis opgehaald, waarna vanaf het UL vliegveld in de Wieringermeer voor elk een vlucht werd uitgevoerd boven Noord-Holland met speciaal bezoek boven Bergen en Bergen aan Zee. Op de foto ziet u links José Siebers-Faber, daarnaast Léontien van Emmerik en rechts Marien Schrijver. Volgens José was het “in één woord fantastisch. Een unieke belevenis met een VIP behandeling. Van huis afgehaald en teruggebracht. Onze piloot Marien Schrijver heeft ons, met heel veel geduld, alles uitgelegd en zijn vrouw Stella was een prima gastvrouw. Niets was haar teveel. Wij willen de Historische Vereniging Bergen bedanken voor deze uitzonderlijke prijs.”

winnaar_prijsvraag

 foto: Stella Schrijver


 Slag bij Bergen in 1799 (10 augustus 2013)

Op donderdag 19 september vindt om 16.00 uur bij de Ruïnekerk een demonstratie van de Gele Rijders plaats met paarden en een geschutstuk. De manifestatie is een onderdeel van de herdenking van DE SLAG BIJ BERGEN IN 1799. Om 16.30 uur volgt de opening van de tentoonstelling “DE INVASIE IN NOORD-HOLLAND, Oorlog en Leed in 1799” in ’t Sterkenhuis door het (buiten) afschieten van een kanon.

 Speciaal ten behoeve van een educatieproject is de bestaande expositie uitgebreid. Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 13.00 -17.00 uur.

 Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 13.00 -17.00 uur.


Bestuurswijziging (2 augustus 2013)

Om persoonlijke redenen heeft Stella Schrijver – van Velthoven per 1 augustus haar bestuursfunctie binnen de HVB, het portefeuillehouderschap PR & Evenementen en het hoofdredacteurschap van het Nieuwsblad neergelegd. Zij dankt alle leden hartelijk voor het in haar gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

 Zie ook het later in augustus verschijnende Nieuwsblad.


 Bijeenkomst steunpilaren (26 mei 2013)

 Op zaterdag 25 mei vond de jaarlijkse steunpilarenmiddag plaats op de ‘Noorderhoeve’, een vitaal boerenlandschap voor mens, plant, dier en natuur. Op deze biologisch-dynamische zorgboerderij, gelegen aan de voet van de Schoorlse duinen nabij de Bergense Noord- en Schapenlaan, wordt op vele hectaren ook actief aan watermanagement gedaan in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zorgboer David Borghouts vertelde aan de hand van dia’s van Klaas Sjouke de Boer van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier over de historische ontwikkeling van de 20 hectaren van de boerderij en wijde omgeving. Bij het boerenbeheer vinden ongeveer 40 personen met een zorgvraag een sociale werkplek.

 Na de lezing werd een interessante rondleiding gehouden. Vervolgens presenteerden Stella en Marien Schrijver, geassisteerd door Marry Ranzijn, een perfect aangeklede borrel. De foto’s zijn van Fred Jostmeijer.

5630 aang 

 Voorjaarskroniek verschenen (25 april 2013)

 In aanwezigheid van het bestuur, auteurs, andere genodigden en pers presenteerde de voltallige redactie op woensdag 24 april nummer 1 van de 20e jaargang van de Bergense Kroniek. Het is hoogtij in dit jubileumjaar. Verscheen in maart het Themanummer over elektriciteit, een maand later de reguliere Kroniek en in juni volgt de Bergense Canon.

Na een uitgebreid welkom door Rein van der Sluijs, lichtte Marijke Kirpensteijn de diverse artikelen op humoristische wijze toe.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de weduwe van dokter Lugten, de 90-jarige mevrouw Louisa Gregory. Zij werd vergezeld door haar zoon Paul en een vroegere praktijkassistente. Johan M.P. Lugten, overleden in 1978, werd precies 100 jaar geleden geboren.
De webmasters wensen de lezers veel leesplezier met deze Kroniek die één dezer dagen door de verspreidingsgroep wordt bezorgd.

actueel130425-1 

 Tienduizendste deelnemer aan de excursies (23 maart 2013).

Een mijlpaal tijdens de excursie naar de boerderij van Jan en Lia Zwakman op zaterdag 23 maart: onze tienduizendste deelnemer kon worden gehuldigd. De bepaling van de gelukkige vond plaats door loting uit een historische brandweerhelm van Willem Jan Bleys en de trekking werd verricht door Lia Zwakman. Leo Rotthier bood mevrouw Tiny de Groot – Leijen een mooie bos bloemen en een diner voor twee in het Parkhotel aan. Mevrouw de Groot en haar echtgenoot wonen in Alkmaar en zijn zo’n 17 jaar lid van de HVB. De foto is van Willem Jan Bleys.

actueel130323-1  

Terugblik op ledenvergadering met lezing (22 maart 2013)

 Op donderdag 21 maart was de Ruïnekerk goed gevuld door leden van de HVB.

Ondanks het samenvallen met de literaire avond van het KCB en de Eerste Bergensche Boekhandel was er een grote opkomst: 121 mensen.
Tijdens de bijeenkomst, die vlot werd afgehandeld, werden Piet Bogtman en Riet Rotthier benoemd tot lid van verdienste. Piet Bogtman heeft zijn sporen verdiend als lid van de Werkgroep Oude Begraafplaats van het eerste uur en tevens omdat hij al vijftien jaar lid is van de Werkgroep Verspreiding waar hij de “wijk” Schoorl voor zijn rekening neemt en zo nodig andere leden ondersteunt. Riet Rotthier is ruim vijftien jaar lid van de Werkgroep Excursies waar zij haar aandeel leverde in de organisatie en het bedenken van de excursies, een duizendpoot binnen de Werkgroep. Aan het eind van de bijeenkomst, vóór de interessante lezing van Simon Giling, vroeg mevrouw Gré Schouten het woord. Na vier jaar geleden een mooie zelfvervaardigde voorzittershamer cadeau te hebben gedaan, wilde zij ter ere van het jubileum weer wat voor de vereniging betekenen.
Zij bood de HVB een fotoboek aan over de bewoning van de boerderij in Saenegeest (Baakmeerdijk) door de familie Schouten van 1864 tot 1 februari 2013, toen de boerderij werd verkocht. De voorzitter nam het boek aan en bedankte Gré Schouten heel hartelijk namens de vereniging. Het boek is voor eenieder in te zien op het kantoor van Louis Witte op de Van Blaaderenweg 10A tussen 10:00-17:00 uur. Na een korte pauze hield dhr. Simon Giling zijn lezing, die een vervolg was op de lezing van 4 oktober 2012 over de schilders in en rond Bergen. Het publiek heeft genoten van de presentatie. Het videofragment is van Piet Vrasdonk.

Piet Bogtman
powerpont presentatieVideo fragment


 Ron Wessels met pensioen (22 maart 2013)

Op donderdag 21 maart waren vele collega’s en bekenden van Ron Wessels naar het Parkhotel getogen voor zijn afscheidsreceptie wegens pensionering per 1 april. Bijna 33 jaar werkte hij bij de gemeente. Zo’n 20 jaar geleden was hij één van de oprichters van de HVB en vele jaren beheerde Ron het archief van de vereniging.

In soms zeer geestige speeches refereerden collega’s aan zijn liefde voor de wielersport en zijn waardering voor het duo Van Kooten en De Bie, waarna Ron een dankwoord uitsprak. Hij refereerde onder meer aan het mogelijk maken van zijn terugkeer in een rustige functie na een hersenbloeding. De laatste jaren heeft hij zich toen zeer verdienstelijk gemaakt voor het beeldarchief van de gemeente met de daarbij behorende beschrijvingen. Vanaf deze plaats wensen wij Ron en zijn echtgenote een genoeglijke pensioenperiode toe. De foto is van Fred Jostmeijer.

actueel130321-1  

 Themanummer Elektriciteit verschenen (6 maart 2013)

Na een langdurige voorbereidingsperiode presenteerde de redactie van de Bergense Kroniek vandaag het 10e Themanummer, getiteld: “Bergen onder stroom – 100 jaar elektriciteit”. Redactievoorzitter Rein van der Sluijs memoreerde de totstandkoming, waarbij het aanvankelijk de bedoeling was als thema ‘gas en elektriciteit’ aan te houden. Vervolgens was het woord aan de auteurs Ru Waalewijn en Bert van der Miesen (foto 1) die de ingrijpende verandering van een eeuw geleden schetsten, in Bergen aan Zee destijds een fractie eerder dan in Bergen-Binnen en Alkmaar.
Het eerste nummer werd overhandigd aan gemeentelijk beheerder van de openbare verlichting, Nico Pekel.
Onder de aanwezigen ontstond daarna een geanimeerde discussie over elektriciteitsmunten, destijds net zo groot als de toenmalige vierkante stuivers van koper met echter een gaatje in het midden om fraude tegen te gaan. Nel Jongejans van ’t Strekenhuis toont op de 2e foto aan Nico Pekel een gasmuntje zoals vanaf eind april te bekijken in het museum.
Museum ’t Sterkenhuis sluit in het zomerseizoen, op zowel de begane grond als de bovenverdieping, aan bij het thema gas en elektriciteit. De foto’s zijn van Fred Jostmeijer.

actueel130306-1  

 Jubileum HVB op zaterdag 22 juni “De Ruïnekerk spreekt” (14 februari 2013)

Zoals u wellicht heeft gezien, is de voorbereiding op de viering van het jubileum van onze vereniging begonnen op woensdag 19 november met het eerste deel van de zevendelige prijsvraag, maandelijks te vinden in De Duinstreek, het Bergens Weekblad, op RTV80 en onze webpagina Allerlei-Prijsvraag.
Maar ….. we zijn er nog lang niet, vele andere geplande activiteiten worden uitgewerkt en getest op haalbaarheid.
Houdt u alstublieft zaterdag 22 juni a.s. vrij om te kunnen delen in de feestvreugde.
Als lid van de HVB kunt u op die dag namelijk uw boek, Canon van Bergen, vanaf 10:00 uur komen afhalen in de Ruïnekerk. Dan beginnen de feestelijkheden.
Zo zal er buiten de muzikale begeleiding veel te beleven zijn op en rond het terrein van de Ruïnekerk, maar ook in de kerk zelf. Samen met de stichting Tijdgeest is er ook voor en door de jeugd veel te doen (zie “de Ruïnekerk spreekt” hieronder). Met deze jubileumactiviteiten zal ook het bestaansrecht en de naamsbekendheid van de HVB een flinke impuls krijgen, wat een mooi startpunt is voor een ledenwerfcampagne op weg naar nog veel meer leden dan de ruim 1500 van nu! Half mei zal een flyer huis aan huis bezorgd worden waarin alles op een rijtje wordt vermeld.

“De Ruïnekerk spreekt” op zaterdag 22 juni 2013

Stel dat jij je oor te luister legt op de muren van de Ruïnekerk, wat zou de kerk dan allemaal te vertellen hebben?

Het wordt een historisch spektakel die zaterdag op het buitenterrein van de Ruïnekerk. Voor alle Bergenaren en speciaal voor kinderen worden historische workshops georganiseerd, geleid door ambachtslieden uit de verschillende periodes vanaf het jaar 1300 tot de 20e eeuw.
Ook zijn er die dag demonstraties van ambachtslieden uit diezelfde periodes. De Ruïnekerk heeft veel te vertellen…en veel te laten zien……..!
Als middelpunt van het dorp en van de gemeenschap hebben de “ogen en oren” van de Ruïnekerk immers alle ontwikkelingen en gebeurtenissen door de eeuwen heen kunnen waarnemen en daar valt heel veel over te verhalen.
In de geschiedenis van de kerk zijn er ook een aantal belangrijke fases en jaartallen. De symbolen en restanten hiervan zijn nog steeds zichtbaar, als je er maar naar zoekt! Terugkeren in de tijd, in de huid kruipen van je voorouders, getuige zijn, het beleven van de geschiedenis van de Ruïnekerk door de eeuwen heen en het ontdekken van symbolen en restanten, daar zal het de gehele dag om gaan! Deze dag is een onderdeel van een educatief project voor kinderen, dat op de scholen al op 17 juni van start gaat, ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van de HVB. Het doel ervan is kinderen en hun (groot)ouders te betrekken bij het jubileum en ze ook iets te leren of laten beleven van de geschiedenis van de Ruïnekerk, aangeboden door de HVB.


 Cees Winder overleden (12 januari 2013)

 Op woensdag 9 januari is ons lid van verdienste Cees (Cornelis Hendrikus) Winder overleden op 84-jarige leeftijd.

Cees was een enthousiast rondleider op de HVB-excursies. Daarbij vertelde hij vaak mooie verhalen, waar men hartelijk om kon lachen.
Wij wensen zijn echtgenote Truus en de overige familie sterkte dit verlies te dragen. Het afscheid vindt plaats op dinsdag 15 januari om 15.00 uur in de Ruïnekerk.

actueel130112-1  

Overdracht collectie Mooij aan RAA (18 december 2012) 

Nadat het Regionaal Archief op 22 november de collectie van Piet Mooij verhuisde van Bergen naar Alkmaar, werd alles met gammastraling behandeld om eventuele schadelijke organismen, zoals zilvervisjes, te doden.
De formele overdracht vond in klein gezelschap plaats op 18 december. Na speeches van Paul Post, directeur RAA en Reindert van der Sluijs namens de redactie van de Bergense Kroniek, ondertekenden Mooij en Post de contracten en werd de transactie bezegeld met een ferme handdruk. Daarna toonde Jesse van Dijl, conservator, enige highlights van de aanwinsten en beschreef hoe het Archief verder gaat met de behandeling.
Post roemde de wijze waarop Piet al het materiaal in 60 jaar systematisch en overzichtelijk had aangeboden. Die archiefopzet wordt gecontinueerd. Belangrijk voor de HVB is dat, naast openbaarmaking, blijvend gebruik voor de Bergense Kroniek e.d. is veilig gesteld, één van de voorwaarden van Piet. De foto is van Fred Jostmeijer.

actueel121218-1  

Rabobank sponsort de HVB (18 december 2012)

Een kleine 2 weken geleden ontving het HVB-bestuur een cheque van € 3000,– als zijnde sponsoring voor de Canon en het 20-jarig jubileum.
De overhandiging vond plaats op 6 december door v.l.n.r. een medewerker van het coöperatiefonds en drs. U. Pekdemir, directievoorzitter van de RABO-bank aan vervolgens de vertegenwoordiging van de HVB, Marry Ranzijn, Coos Ursem en voorzitter Niek Weel.

actueel121218-3actueel121218-2 

HVB op de kerstmarkt (17 december 2012)

Zondag 16 december was de HVB weer aanwezig op de gezellige kerstmarkt rond de Ruïnekerk. Ondanks de regenbuien werd de markt goed bezocht en voor de oliebollen stand stond als vanouds weer een lange rij. Marry en Frank bemanden de kraam van de HVB die gedeeld werd met de belbus. De HVB leeft onder de Bergenaren, dat was te merken aan de enthousiaste reacties van de leden die even bij de kraam van de HVB langs kwamen.
Resultaat van deze dag: 11 nieuwe leden en een goede verkoop van de Themanummers, Kronieken, het Straatnamenboek en de zeer mooie unieke kaart van Joan Blaeu. De foto is van Jan Rein Pruntel.

actueel121217-1  

Agenda 2013 verschenen. Vooraankondiging lezing Fred Jostmeijer en Piet Mooij (14 december 2012)

De voorlopige agenda voor het jubileumjaar 2013 staat thans onder AGENDA op deze site.
In een vroeg stadium kunnen wij melden dat Fred Jostmeijer, gesteund door o.a. de kennis en fotomateriaal van Piet Mooij en het Regionaal Archief, de najaarsvergadering gaat ‘opluisteren’. Dit onder de titel: “DE BUURT WAARIN WIJ WOONDEN”.
Piet is geboren op Breelaan 25 en Fred heeft vanaf januari 1956 op Breelaan 39 gewoond. Hoofdmoot is de Breelaan van het voormalige station met Bello tot Duinvermaak. Veel veranderde langs deze laan, die ook al op de kaart van Blaeu terug te vinden is. Denk aan nieuwbouw in het begin van de 20ste eeuw en de aanleg en het weer opheffen van de renbaan met stallen.


Nieuwe Bergense Kroniek (22 november 2012)

Heden is de Najaars-kroniek verschenen, deze wordt de komende dagen bij u thuisbezorgd. Twee grotere artikelen springen in de novembereditie in het oog: het eerste deel van Piet Vijn over de medische zorg tussen 1800 en 1950, dat hij kort voor zijn overlijden heeft overgedragen aan de redactie, en het artikel van Hubert van Onna over Studler van Surck.
Daarnaast bijdragen over het Berger Veerhuis, onze markante dorpsgenoot Henk Geerts, de kunstenares Gisèle van Waterschoot van der Gracht en drie artikelen over Bergen aan Zee. En natuurlijk ook de gevarieerde berichten over diverse perioden uit de geschiedenis van ons dorp
Tot slot een ’schat’ uit Bergens museum Het Sterkenhuis.
Op de foto neemt Joke Vijn, weduwe van Piet, het eerste exemplaar in ontvangst van Reindert van der Sluijs (foto: Jan Rein Pruntel).

actueel121122-1  

Archief Piet Mooij heeft Bergen verlaten (22 november 2012)

De totale collectie ansichtkaarten, foto’s, tekeningen en mappen met gegevens van ons erelid Piet Mooij is donderdag 22 november verhuisd naar het Regionaal Archief Alkmaar.
Piet vond het tijd worden afstand te doen van zijn vele jaren ‘verzamelwoede’ die nu voor het nageslacht in goede handen is in Alkmaar. Voor talloze boeken, Bergense Kronieken en andere publicaties leverde hij jarenlang bijdragen om de Bergense geschiedenis te illustreren. Wat helaas niet verhuisd kon worden is zijn ongelooflijke (achtergrond) kennis over personen en gebeurtenissen die in zijn heldere geest is ‘opgeslagen’. De overdracht en verhuizing van het unieke materiaal werden grondig voorbereid door Piet en zijn dochter Marianne met Paul Post en Jesse van Dijl van het RAA. Het deskundig veilig stellen bij het RAA geeft Piet een gerust gevoel voor de toekomst.
Voor vragen als “Piet, heb jij nog foto’s van …….” kan men dus vanaf heden niet meer terecht bij Piet aan het Zakedijkje! Op foto 1 Piet voor één van de archiefkasten en foto 2 laat zien dat het nog een heel Karwei is voor Jesse van Dijl van het RAA.

actueel121122-2actueel121122-3 

Prijsvraag HVB (20 november 2012)

Op 22 juni 2013 bestaat onze vereniging 20 jaar. Om dat jubileum een feestelijk tintje te geven, wordt vanaf heden elke maand een historische foto met een vraag daarover gepubliceerd in DE DUINSTREEK en het BERGENS NIEUWSBLAD.
De oplossing van deze prijsvraag kunt u insturen naar jubileum@hvb-nh.nl. Indien u niet over internet beschikt, kunt u uw antwoord inleveren bij sigarenmagazijn Drieënhuizen aan de Stationsstraat.
Aan het eind van de actie worden onder de juiste antwoorden drie winnaars geloot, die kunnen kiezen tussen een rondvlucht boven Bergen en een diner voor twee.


CANON van Bergen (20 november 2012)

Vanwege het 20-jarig jubileum van de HVB in 2013 ontvangen de leden komend jaar als jubileumgeschenk een CANON van Bergen. In dit boek worden in 25 hoofdstukken de hoogtepunten uit de Bergense geschiedenis beschreven.


Gewijzigde verschijningsdata Kroniek (4 oktober 2012)

De verschijning van de Bergense Kroniek van november is een week opgeschoven en het Themanummer elektriciteit komt uit in januari 2013 (zie agenda).


QR-code (30 augustus 2012)

Na overleg met de gemeente is de werkgroep website gestart met de mogelijkheid om op bijzondere plaatsen met een mobiele telefoon een korte beschrijving op te kunnen roepen. Bij de ingang van de Oude Begraafplaats is daartoe een QR-code (een soort barcode) aangebracht. Desgewenst kunt u het systeem uitproberen vanaf uw computersysteem (zie bij de werkgroep Oude begraafplaats).


Open Monumentendag op 8 en 9 september (28 augustus 2012)
Als gebruikelijk is de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan op de zaterdag van 11.00 tot 16.00 geopend voor bezichtiging en worden er rondleidingen gehouden.


Piet Vijn op vrijdagavond 4 mei overleden (8 mei 2012) Piet Vijn, lid van verdienste van de Historische Vereniging Bergen en zeer actief binnen onze vereniging, is vrijdagavond overleden. De uitvaart zal donderdag 10 mei a.s. in de Ruïnekerk plaatsvinden. Aanvang 13.00 uur. Daarna gaat wordt hij begraven op de RK-begraafplaats op de Kerkedijk. Aansluitend bestaat gelegenheid om de familie te condoleren in het Parkhotel.

Piet was zeer actief in de HVB, met name voor HISTON en de Bergense Kroniek. Ook voor de website was hij een kritisch maar opbouwend meelezer, waarvoor de webmasters hem zeer erkentelijk zijn.

Reactie van de voorzitter van Histon Herman Gelens klik hier voor de tekst

mini-2296 site

 2287 detail    
       

Uitreiking koninklijke onderscheidingen voor twee leden van de HVB (27 april 2012)

Op vrijdag 27 april zijn 12 personen uit Bergen NH onderscheiden. Daarbij voorzitter Niek Weel (op de eerste foto, tweede van links) en erelid Piet Mooij (eerste van links) van de HVB. Wij feliciteren met name deze heren met het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau.

lintje_27-04-2012

 4708 NW 4701 PM 4725 site
  Niek Weel Piet Mooij  

Extra Algemene Ledenvergadering 26 april (26 april 2012) Tijdens een extra/buitengewone ALV in het Parkhotel zijn de statuten in gewijzigde vorm vastgesteld.

Jaarlijkse steunpilarendag (14 april 2012)
Op zaterdag 14 april heeft het bestuur de Steunpilaren bedankt voor hun hulp, tijd en inzet gedurende het afgelopen jaar.
Steunpilaren zijn die mensen die zich vrijwillig voor de HVB inzetten bij één of meerdere werkgroepen of anderszins.

Om 14.00 uur verzamelden de genodigden zich bij het Harmoniegebouw op het Plein. Henk Jellema vertrok met de mensen naar Park Meerwijk waar zij getrakteerd werden op een gedetailleerde uitleg over de woningen en bijzonderheden, ondersteund door een speciaal voor deze gelegenheid door Henk zelf gemaakt en zeer gewild naslagwerkje over dit gedeelte van Bergen. Men was heel enthousiast, mede door het prachtige weer.

Rond 15.45 uur waren de mensen terug in het Harmoniegebouw waar Dirk Nolson een interessant verhaal hield over het ontstaan van de Harmonie en het gebouw.
Hij vertelde geëmotioneerd dat waarschijnlijk dit jaar het gebouw gesloopt gaat worden in het kader van het grote opknappen van het centrum van Bergen. Helaas is er (nog) geen nieuwe ruimte voor de Harmonie (en alle verenigingen die van het gebouwhier gebruik van maken). Men hoopt dat er gauw (via de Gemeente) een oplossing komt voor dit probleem.

Nadat Dirk zijn praatje had afgerond werd de rest van de middag muzikaal opgeluisterd door zes vrijwilligers van de Harmonie. Ondertussen konden de mensen genieten van een hapje en een drankje.

Om 17.30 uur werd de middag afgesloten en kregen alle aanwezigen als dank een presentje van het bestuur. Degenen van de Steunpilaren die niet aanwezig waren, konden hun cadeau ophalen in het Parkhotel. Leo en Riet Rotthier hebben bij alle mensen die ook daar niet aanwezig konden zijn het cadeau thuisbezorgd.


    
       
    
       

Algemene Ledenvergadering (29 maart 2012) Op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart in de Ruïnekerk werden de bekende agendapunten afgewerkt. Tot leden van verdienste werden Piet Vijn (links), Willem Jan Bleijs (midden) en Steven de Wit (afwezig; oorkonde werd aan Rein van der Sluijs als vertegenwoordiger van de redactie) gehuldigd.

  
     

Aanbieding najaarsnummer Bergense Kroniek (30 november 2011) Op 30 november bood de redactie onder grote belangstelling van o.a. auteurs, redactie en bestuur de eerste exemplaren van het najaarsnummer van de Bergense Kroniek aan. Voorzitter Rein van der Sluijs startte met een geestig betoog en memoreerde dat dit het eerste nummer met kleurenfoto’s is. Ook kondigde hij aan dat er 2 Themanummers op stapel liggen. Daarna was het de beurt aan Marijke Kirpensteijn die op humoristische wijze de diverse artikelen de revue liet passeren: Het Berger Veerhuis, Panorama van Bergen aan Zee, onze actieve plaatsgenoot Henk Jellema, het Natuurtheater Maesdammerhof, Souvenirs van Bergen, Winterse stilte in Bergen aan Zee, Bergens leesgezelschap Onder Ons en Oud en bijzonder. Nieuwsgierig geworden? Ga rustig zitten voor de 18e jaargang nummer 2.

  
 Van links naar rechts: Bert Veer, Roosan Hazelhoff en Rita Jellema. Geheel links het echtpaar Anneke en Dick Beers in gesprek met Bert Buizer.

Verspreidingsgroep HVB (25 augustus 2011)

Coordinator Stella Schrijver toont trots de op donderdag 25 augustus 2011 verschenen najaarseditie van het HVB-Nieuwsblad met verenigingsnieuws. Aansluitend toog de enthousiaste verspreidingsgroep aan het werk in het gastvrije Parkhotel en maakte de ruim 1500 bladen met aanmeldingsformulieren voor de najaarslezing en drie excursies gereed voor verzending. Op de rechterfoto toont Stella het zojuist verschenen nieuwsblad. [klik op een foto voor een vergroting].

  

Verspreidingsgroep HVB in actie (15 april 2011) Hieronder ziet u de verspreidingsgroep van de HVB in actie. Gewerkt wordt aan de Bergense Kroniek, onder leiding van Marry Ranzijn. Na het stickeren in indelen in wijken, worden de exemplaren door deze steunpilaren bij de leden van de HVB thuis bezorgd. Het is duidelijk dat dit de club zeer veel (frankerings) kosten bespaart. Langs deze weg willen wij deze vrijwilligers even in het zonnetje zetten!

De Kroniek-Redactie reikte 14 april in het Parkhotel de Voorjaarskroniek 2011 uit aan auteurs en genodigden (14 april 2011) De Werkgroep ‘Redactie’ van de Historische Vereniging Bergen (N-H) bracht op 14 april weer een Bergense Kroniek uit, haar half-jaarlijkse verenigingsuitgave in eerste instantie bedoeld voor leden en via de boekhandels ook voor andere belangstellenden in Bergens verleden. Heemkundige kennis, vaak opgedaan na lang & geduldig speurwerk, vindt in het verenigingsblad de Bergense Kroniek z’n neerslag en uit het ruime aanbod aan aangeboden artikelen heeft de redactie als gebruikelijk weer geprobeerd wat artikelonderwerpen betreft haar aandacht zo wel over de nostalgie als over de historie omtrent Bergen te verdelen. Mede daardoor is het weer een gevarieerd aanbod aan onderwerpen geworden met hopelijk weer voor elk wat wils.
Redactievoorzitter Van der Sluijs opende de uitreikingsbijeenkomst met het memoreren van het overlijden van één van de artikelauteurs, Hans Bouwer (Artikel “Rel in de Rus”) en vervolgde met een introductie van alle genodigden en aanwezigen, gevolgd door een korte opsomming van wat ditmaal weer zoal in de Kroniek aan wetens- en lezenswaardigs te vinden is. Maar hij liet een verdere toelichting per artikel vervolgens graag over aan redactielid Marijke Kirpensteijn, die ook hier en daar de auteurs in haar bespreking betrok.
Nadat eenmaal de eerste Kronieken aan de auteurs waren uitgereikt, was het ijs gebroken en volgde nog een geanimeerd samenzijn.

De redactie van de Historische Vereniging Bergen (N-H) ziet weer terug op de geslaagde uitreiking van een aantrekkelijke aflevering van de Bergense Kroniek.

Hans Bouwer overleden (5 april 2011) Hans Bouwer is overleden op 5 april. Een markant Histonlid.
Hans’ laatste artikel, de Rel in de Rus (uiteraard geschreven samen met Jan Hageman), verschijnt 14 april. Hans heeft de drukproef nog kunnen zien. We zullen hem missen. De uitvaart is op maandag 11 april. U kunt hier bij aanwezig zijn. Zie bijzonderheden op de rouwkaart


Historische Vereniging Bergen heeft Algemene Ledenvergadering gehouden (31 maart 2011) Op donderdagavond 31 maart j.l. hield de Historische Vereniging Bergen haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Niek Weel opende met een hartelijk welkom de 135 aanwezige leden. De huishoudelijke zaken zoals verslagen van de secretaris, penningmeester en kascommissie werd rap afgehandeld waarbij de penningmeester kon melden dat we het afgelopen jaar met een klein positief resultaat hebben afgesloten. Daarna werd overgegaan tot de benoeming van Leden van Verdienste.

De heer Dirk Broers, wegens zijn inzet vanaf het begin in de verspreidingsgroep en zijn wervingsactiviteiten (huis aan huis) om nieuwe leden aan te brengen. De heer Evert Spee wegens zijn jarenlange trouwe inbreng in de Werkgroep Oude Begraafplaats en zijn vele ondersteunende activiteiten ten behoeve van de vereniging De heer Henk Schotten, wegens zijn inzet in de verspreidingsgroep en zijn vele werkzaamheden op de Oude Begraafplaats en niet te vergeten zijn vasthoudendheid om de gemeente te overtuigen dat de toegang naar de begraafplaats officieel het “Piet Mooijlaantje” moest heten.

Nadat de vergadering onder luid applaus akkoord is gegaan met de benoeming van Dirk Broers, Evert Spee en Henk Schotten tot Lid van Verdienste, reikte de voorzitter de bijbehorende oorkondes uit waarna de penningmeester de bloemen overhandigde.

Vervolgens werden de plannen van de verschillende werkgroepen toegelicht, waaronder de mededeling dat gewerkt wordt aan de Canon van Bergen en dat de teller bij de werkgroep excursies inmiddels op 9000 deelnemers staat sinds de oprichting van de vereniging. In het kader van het scholenproject deed Pieter van Dijk een oproep aan allen die de oorlog in Bergen hebben meegemaakt zich beschikbaar te stellen om over hun ervaringen te vertellen aan de schooljeugd van nu. Daarbij zoekt hij niet alleen naar verzetsverhalen maar ook de andere kant en zij die ertussen in zaten. Des gewenst wordt de anonimiteit gewaarborgd.

De aftredende bestuursleden Niek weel en Rein van der Sluijs worden herbenoemd.

Er volgde een korte pauze. Hierna hield Hans Nauta een lezing over het vliegveld van Bergen voor en in de oorlog. Na afloop was er een geweldig applaus van een enthousiast publiek.

Onder het genot van een drankje kregen de leden na afloop volop de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Klik op de onderstaande foto voor een vergroting.

“KOOSSIE”, het nieuwe Parkhotel, geopend door burgemeester Hetty Hafkamp. ( 6 maart 2011) Onder grote belangstelling van collega’s, medewerkers, familie, raad van bestuur en vele genodigden werd zondag 6 maart “KOOSSIE”, het nieuwe Parkhotel, geopend door burgemeester Hetty Hafkamp. Zij kwam op een nostalgische bakfiets aanfietsen en onthulde vervolgens de nieuwe naam op het dak. De HVB, die vaak gastvrijheid geniet in het bekende etablissement voor de officiële aanbieding van de Bergense Kroniek, het verzendklaar maken van HVB-uitgaven door de werkgroep Verspreiding etc., wenst het recent gerenoveerde bedrijf heel veel succes toe.

Peter Woudstra, Peter Glashouwer (directeur) en de burgemeester)

Overlijdingsbericht Wim Taapken (31 december 2010) Op 31 december jl. is Wim Taapken overleden, Wim is heel lang lid geweest van de begraafplaatswerkgroep op de Ruïnelaan en heeft daar samen met zijn collega’s de graven en omgeving fantastisch onderhouden. We zullen Wim missen! Vrijdag 7 januari om 10:45 uur kunt u afscheid nemen in de Aula van het uitvaartcentrum Molenweidtje 4 in Bergen. (Overlijdingsadvertentie)


Najaarstentoonstelling HVB (27/28 november 2010) Op 27 en 28 november organiseerde de HVB een zeer geslaagde tentoonstelling met oude (foto) collecties van Bergen. De opening vond plaats door burgemeester Hetty Hafkamp, die een deurhoge poster ‘doorboorde’. Stella Schrijver verwelkomde het 1500e lid van de HVB, dat een diner voor 2 in het Parkhotel kreeg aangeboden, de gelukkige is mevr. Jacobine Fransen van de Putte-de Loos (achterkleinkleindochter van de fam. van Reenen)

Hetty Hafkamp verwelkomde de exposanten  Het 1500e lid! mevr. Jacobine Fransen van de Putte-de Loos. (achterkleindochter van de fam. van Reenen)

De eeuw van de middenstanders (20 november 2010) Een nieuw boek van de auteur Piet Vijn. Hij beschrijft daarin hoe het kwam dat het kleine agrarische dorp Bergen zich in de eerste decennia van de 20e eeuw zo snel ontwikkelde. Een toename van winkels en ambachten was een direct gevolg, maar wie waren dat en wanneer dreven zij hun handel? Met welke wetgeving hadden zij te maken en welke tegenslag hadden zij te overwinnen? U kunt het allemaal lezen in dit boek, vol met historische feiten. Maar ook bekende Bergenaren zijn met hun verhalen aan het woord. Dit rijk geïllustreerde boek, met grotendeels nooit eerder vertoond beeldmateriaal, is in de Bergense boekhandels verkrijgbaar voor € 24.50. Ook ter inzage tijdens de tentoonstelling van de HVB eind november.

Het eerste exemplaar werd door Piet Vijn (midden) aangeboden op 19 november aan wethouder en 1e loco-burgemeester Cees Roem (links).
Voorzitter Rob van de Pas (rechts) van ‘Ondernemend Bergen’ trad op als ceremoniemeester tijdens de bijeenkomst in het Parkhotel.

Aanbieding Kroniek november (17 november 2010) Op woensdag 17 november werd de 2e reguliere Kroniek van dit jaar ten doop gehouden in het Parkhotel. Het kleurrijke aanbiedingsverhaal van de redactie werd belangstellend aangehoord door de auteurs, HVB-notabelen en diverse andere genodigden. Een passend alcoholistisch gehalte werd eer aangedaan door Jan Scholten. Als geïnterviewde over de drankenvoorziening in Bergen rond 1900 en later, vergastte hij de aanwezigen geheel in stijl op champagne.

 
Van links naar rechts: Rein van der Sluijs, Karen Kaandorp, Gerard Meyer, Jan Scholten en Piet Vijn.   

Tentoonstelling Bello in het Regionaal Archief (september 2010) Tot het moment dat het Regionaal Archief gaat verhuizen naar de voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg in Alkmaar, is de expositieruimte ingericht met de tentoonstelling “Met Bello naar Zee”. Deze tentoonstelling is samengesteld uit een groot aantal archiefstukken zoals blauwdrukken, foto’s, affiches en tekeningen en deze behandelen thematisch de geschiedenis van de beroemde stoomtramverbinding die heeft bestaan tussen Egmond aan Zee, Alkmaar en Bergen. Ook filmmateriaal wordt vertoond. Tevens worden enkele objecten vertoond uit het Sterkenhuis en zijn twee prachtige maquettes van onderdelen van het tracé opgesteld.

Presentatie “een cultuur-historische wandeling door Bergen” door Simon Giling (30 september 2010) Op onderstaande foto bedankt voorzitter Niek Weel de heer Simon Giling voor zijn interessante en levendige Power Point Presentatie “een cultuur-historische wandeling door Bergen”. De algemene mening na afloop van deze op donderdag 30 september gehouden lezing, was zeer positief. Gezien de bijna 400 aanmeldingen en de brandweergrens van 220 personen, moesten velen worden afgebeld, echter wel met de toezegging dat een extra avond wordt georganiseerd. Het was teleurstellend dat diverse leden die zich hadden aangemeld, niet kwamen opdagen.

Uitreiking van het eerste exemplaar van “De Heren en Vrouwen van Bergen” door Niek Weel (14 september 2010) Op dinsdag 14 september werd het eerste exemplaar van “De Heren en Vrouwen van Bergen” door voorzitter Niek Weel uitgereikt aan Heer Hugo van Reenen tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Kranenburgh. De auteurs hebben enige jaren onderzoek gepleegd om een overzicht van alle Heren en Vrouwen van Bergen te kunnen samenstellen. Dat resulteerde in een extra dik en rijk geïllustreerd 9e Themanummer van de Bergense Kroniek. Historicus Frits David Zeiler hield een interessant en geestig betoog, waarin hij o.a. stelde dat Bergen een Heer Hugo waard is. Onder ‘het gehoor’ wethouder Else Trap, Henk Jellema en de immer actieve burgemeester Hetty Hafkamp.

Niek Weel reikt het eerste nummer uit aan Heer Hendrik Hugo Joachim van ReenenVan links naar rechts de auteurs Maria Smook, Jaap Schoen en Barbara JensenOnderonsje tussen Henk Jellema en Hugo van Reenen

Tentoonstelling Bello in het Regionaal Archief (september 2010) Tot het moment dat het Regionaal Archief gaat verhuizen naar de voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg in Alkmaar, is de expositieruimte ingericht met de tentoonstelling “Met Bello naar Zee”. Deze tentoonstelling is samengesteld uit een groot aantal archiefstukken zoals blauwdrukken, foto’s, affiches en tekeningen en deze behandelen thematisch de geschiedenis van de beroemde stoomtramverbinding die heeft bestaan tussen Egmond aan Zee, Alkmaar en Bergen. Ook filmmateriaal wordt vertoond. Tevens worden enkele objecten vertoond uit het Sterkenhuis en zijn twee prachtige maquettes van onderdelen van het tracé opgesteld.

Presentatie “een cultuur-historische wandeling door Bergen” door Simon Giling (30 september 2010) Op onderstaande foto bedankt voorzitter Niek Weel de heer Simon Giling voor zijn interessante en levendige Power Point Presentatie “een cultuur-historische wandeling door Bergen”. De algemene mening na afloop van deze op donderdag 30 september gehouden lezing, was zeer positief. Gezien de bijna 400 aanmeldingen en de brandweergrens van 220 personen, moesten velen worden afgebeld, echter wel met de toezegging dat een extra avond wordt georganiseerd. Het was teleurstellend dat diverse leden die zich hadden aangemeld, niet kwamen opdagen.

Uitreiking van het eerste exemplaar van “De Heren en Vrouwen van Bergen” door Niek Weel (14 september 2010) Op dinsdag 14 september werd het eerste exemplaar van “De Heren en Vrouwen van Bergen” door voorzitter Niek Weel uitgereikt aan Heer Hugo van Reenen tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Kranenburgh. De auteurs hebben enige jaren onderzoek gepleegd om een overzicht van alle Heren en Vrouwen van Bergen te kunnen samenstellen. Dat resulteerde in een extra dik en rijk geïllustreerd 9e Themanummer van de Bergense Kroniek. Historicus Frits David Zeiler hield een interessant en geestig betoog, waarin hij o.a. stelde dat Bergen een Heer Hugo waard is. Onder ‘het gehoor’ wethouder Else Trap, Henk Jellema en de immer actieve burgemeester Hetty Hafkamp.

Niek Weel reikt het eerste nummer uit aan Heer Hendrik Hugo Joachim van ReenenVan links naar rechts de auteurs Maria Smook, Jaap Schoen en Barbara JensenOnderonsje tussen Henk Jellema en Hugo van Reenen

Dientje Mooij – van Meer overleden op 27 juli 2010 (2 augustus 2010)

Op 27 juli 2010 is ‘Dientje’ Mooij – van Meer, echtgenote van ons actieve erelid Piet Mooij, overleden op 86-jarige leeftijd. Zij is op 2 augustus in kleine kring gecremeerd in Schagen.
De HVB wenst de familie Mooij veel sterkte om dit verlies te dragen. (Dankbrief Piet Mooij )

 
“Het echtpaar Mooij op 25 mei 2009 tijdens hun 60-jarig huwelijksfeest”.

(click hier voor een grotere foto)


Jim de Ruiter overleden op 17 juli 2010 (17 juli 2010) Steunpilaar van de Historische Vereniging Bergen N-H. Dank zijn wij hem verschuldigd voor zijn betrokkenheid en inzet. Wij herinneren hem als een beminnelijk mens met een brede belangstelling voor het werk van de H.V.B.
Met een mooi boeket hebben wij op 21 juli 2010 onder enorme belangstelling afscheid genomen in een sfeer die geheel bij Jim past.

Namens de Historische Vereniging Bergen N-H (zie rouwkaart ) Niek Weel (Voorzitter bestuur HVB)

Bello bereikt 1 Miljoen Kilometer (16 juli 2010) De bekendste stoomlocomotief van Nederland, de NS 7742, bereikte op vrijdag 16 juli haar één miljoenste kilometer op de rails. Deze mijlpaal van de 96-jarige werd gevierd op het Hoornse station van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. De wethouders van toerisme en cultuur van de gemeenten Hoorn en Medemblik hielden angstvallig een lint vast dat echter simpel door Bello werd doorsneden, waarbij een feestkanon een regen van confetti over de loc uitstrooide. Wethouder en loco-burgemeester Cees Roem van Bergen – waar de locomotief ooit zoveel kilometers reed – liet de plechtigheid over aan zijn collega’s en toostte daarna op de 96-jarige. Slechts een handjevol Bergenaren had de moeite genomen om getuige te zijn van het spektakel, dat werd afgesloten met een glas champagne. De foto’s zijn gemaakt door Fred Jostmeijer.Le moment suprêmeLoco-burgemeester Cees Roem (links) van Bergen onderstreepte de historische betekenis van Bello voor Bergen.

Historische Vereniging Bergen organiseerde een steunpilarendag op de boederij van Jan en Lia Zwakman ( 24 april 2010) Op zaterdag 24 april j.l. organiseerde het bestuur van de Historische Verenging Bergen een gezellige middag voor haar actieve vrijwilligers met hun partner. Dit is voor de vereniging een steeds terugkomend evenement om op deze manier alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers . Zij zijn de steunpilaren waardoor een vereniging groot wordt en blijft. De Historische Vereniging Bergen NH is trots dat zij elke keer weer op ruim 90 steunpilaren mag rekenen.

Dit keer werden de mensen ontvangen op de boerderij van Jan en Lia Zwakman aan het Wiertdijkje. Tijdens het welkomstdrankje hield de voorzitter Niek Weel een praatje waarin hij een update gaf over de gezondheidstoestand van een paar zeer gewaardeerde leden waarna hij alle aanwezigen bedankte. Daarna werden twee groepen gevormd. Ging men de eerste keer met Lia mee om te genieten van een diapresentatie, dan kon men na een korte pauze met Jan mee voor een rondleiding door de boerderij; het is een authentieke boerderij en eigenlijk was een half uur te kort. Het weer was perfect, een prachtig zonnetje en niet al teveel wind. Alle aanwezigen hebben genoten van een drankje en de heerlijke, door een paar bestuursleden zelfgemaakte hapjes. De middag werd afgesloten met een dankwoord van de voorzitter voor Jan en Lia toe die zo gastvrij zijn geweest om zoveel mensen tegelijk te ontvangen, leuke dia’s te vertonen en hen in hun huis rond te leiden.


Uitreiking Kroniek aan de medewerkers van de werkgroep Historisch onderzoek en redaktie in het Parkhotel (14 maart 2010)

De Historische Vereniging Bergen (N-H) bracht op 14 april weer een Bergense Kroniek uit, haar half-jaarlijks blad voor leden en andere belangstellenden in Bergens verleden, met een oplage van 1600 stuks. Heemkundige kennis, opgedaan vaak na lang & geduldig speurwerk, vindt in het verenigingsblad z’n neerslag, en uit het ruime aanbod aan aangeboden artikelen heeft de redactie als gebruikelijk weer geprobeerd haar aandacht zo wel over de nostalgie als over historie omtrent Bergen te verdelen.

Ditmaal zijn de beide grootste artikelen gewijd, enerzijds aan “Het onderwijs in Bergen in de 18e eeuw” anderzijds aan een oorlogsherinnering, “Amersfoortse evacué’s in Bergen”. Voorts is een overzicht te lezen over alle Bergense smeden, maakt u kennis met de notabele inrichting van Huize Kranenburg zoals dit zeg een eeuw geleden in gebruik was bij de familie Van Reenen, met de herinneringen van Jan Ritsema aan zijn burgemeestersperiode, met “Volk aan de deur!” over colporteurs in het naoorlogse Bergen aan Zee en tot slot met Nieuws van het Museum ‘Het Sterkenhuis’.

Spreekt Bergens Verleden u aan en neemt u graag kennis van dit soort artikelen, kunt u (beter = voordeliger dan een los nummer in de boekhandels aan te schaffen), HVB-lid worden? Hier vindt u alle informatie!

 
Ex burgemeester Jan Ritsema en interviewster Trees Bruinsma bladeren geanimeerd door de zojuist uitgereikte Kroniek. Marijke Kirpenstijn bespreekt op geestige wijze de artikelen in de nieuwe Kroniek

Historische Vereniging Bergen heeft Algemene Ledenvergadering gehouden (25 maart 2010) Op donderdagavond 25 maart j.l. hield de Historische Vereniging Bergen haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Niek Weel opende met een hartelijk welkom naar de 126 leden, waarna na te benoemen tot Erelid het officiële gedeelte (verslagen van de secretaris, penningmeester en kascommissie) werd overgegaan naar de benoeming van Erelid en Leden van Verdienste.

De heer Bert Veer, hoofdredacteur van de Kroniek, heeft vanaf de oprichting van de vereniging vele verdiensten op zijn naam staan. Mevrouw Marijke Kirpensteijn en mevrouw Trees Bruinsma hebben zich geweldig ingezet binnen verschillende werkgroepen.

Nadat de vergadering onder luid applaus accoord is gegaan met de benoeming van Bert Veer tot Erelid, Marijke Kirpensteijn en Trees Bruinsma tot Lid van Verdienste, reikte de voorzitter de bijbehorende oorkondes uit waarna de penningmeester de bloemen overhandigde.

Het bestuur werd gecompleteerd door de benoeming van Guillaume van Weele en Jaap Schoen. Herbenoeming, voor de derde termijn was voor Herman Gelens, Marry Ranzijn en Stella Schrijver. Leo Rotthier werd als adviseur aan het bestuur toegevoegd.

Er volgde een korte pauze. Hierna werden de aanwezigen middels een diapresentatie, verzorgd door Piet Mooij, Jan Roosloot en Lau Vrasdonk, meegenomen vanaf het oude tolhuisje aan het begin van de Bergerweg via de Oude Bergerweg naar het centrum van Bergen. Na afloop was er een geweldig applaus van een enthousiast publiek voor de heren.

Onder het genot van een drankje kregen de leden na afloop volop de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Klik op de onderstaande foto voor een vergroting. Alle foto’s zijn te bewonderen in het foto-album.

Beschermde monumenten aangewezen door gemeenteraad (29 januari 2010) BERGEN – Voor de liefhebbers van monumentale panden kon vrijdag de vlag uit. Maar liefst 15 bijzondere Bergense huizen en objecten waren door de gemeente na langdurig beraad onlangs aangewezen als beschermd monument. Op 29 januari werd dit heuglijke feit gevierd met de feestelijke uitreiking van het eerste ‘bewijs’ van monumentale waarde, een metalen schildje. Selectie In zijn speech memoreerde de wethouder, dat Ton Dissen de gemeente in 2006, mede namens de CCK, een lijst met 53 mogelijke monumenten presenteerde. Men heeft hieruit een selectie van 33 panden gemaakt en vervolgens de betreffende eigenaren geraadpleegd. Uiteindelijk bleven er 15 monumentale panden en objecten (Merelhof en de oude begraafplaats aan de Ruïnelaan) over. Inclusief het eerder aangewezen Bergense postkantoor kan dit culturele erfgoed nu beter (wettelijk) beschermd worden. Voor het onderhoud van de panden kan de gemeente zonodig een subsidie verstrekken. Zie foto’s website. [ Bron webregio.nl]

Boven van het aanbrengen van het schildje op de oude begraafplaats.

Erepenning voor Duinstreekredacteuren (4 januari 2010) Duinstreekredacteuren Henk Jellema en Jouke Minkema zijn 4 januari onderscheiden met de nieuwe Erepenning van de gemeente Bergen. Burgemeester Hetty Hafkamp reikte de penning uit tijdens de nieuwjaarsreceptie. Beide mannen maken zich al vele tientallen jaren verdienstelijk voor de samenleving. Henk Jellema is de onvermoeibare ambassadeur van het fraaie Bergen en zijn inwoners. Hij is op vrijwillige basis actief voor verschillende verenigingen en instellingen. Jouke Minkema zet zich al tientallen jaren in voor Schoorl en de Schoorlaars. Hij was gastheer van de De Berenkuil en Strandpaviljoen Minkema. Beide gelauwerden zijn al vele jaren bekend door hun zeer gewaardeerde redactionele bijdragen aan de Duinstreek. Minkema zelfs al meer dan zestig jaar. [Bron Weekblad De Duinstreek woensdag 6/1/2010]


Erevoorzitter van de HVB, Job Hardeman overleden op 17 november 2009 (17 november 2009) Job Hardeman is overleden op 17 november 2009, Als we aan Job terugdenken, zullen wij ons de zorgzame man herinneren, op wiens enthousiaste jarenlange voorzitterschap dit succes voor een goed deel is terug te voeren. Ook als redactiepenningmeester heeft hij de laatste paar jaar nog zijn bijdrage geleverd aan financiële aspecten van de Bergense Kroniek. Namens de HVB wensen wij Ellen en kinderen sterkte bij het verwerken van het verlies van deze markante man, die voor onze vereniging van zo grote betekenis is geweest. Namens de Historische Vereniging Bergen N-H Niek Weel (Voorzitter bestuur HVB) Rein van der Sluijs (Redactievoorzitter Bergense Kroniek) [Lees verder]


De Stichting Ruïnekerk in Bergen NH organiseert: “ RADIO zonder BEELD “ (8 januari 2010) Een serie muziekpresentaties op de zondagmiddag in de Ruïnekerk,bestemd voor liefhebbers van het mooie luisterlied en mooie muziek, verzorgd door Ruud Holstvoogd In de nieuwe serie ‘Radio zonder Beeld’ is de Ruïnekerk een huiskamer waarin we ons om de luidsprekers scharen als liefhebbers van kwaliteitsmuziek en gesproken woord. De serie bestaat uit vier uitzendingen, ééns in de twee maanden. Elke uitzending wordt live gemaakt en begint met een korte introductie. Daarna volgen stukken muziek of gesproken woord van CD die door korte toelichtingen met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat een live radio-uitzending. Daaromheen is ruime gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Aanmelden kan vooraf bij: r.holstvoogd@quicknet.nl of tel. 072-5898277 en bij elke uitzending in de Ruïnekerk op elk van de vier onderstaande data. De eerstvolgende is zondag 10 januari aanvang 15:00 uur[Lees verder.]


Lezing voor leden van de HVB in de Ruïnekerk door Frits David Zeiler, (8 oktober 2009) Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Eerste deel van 19.30 – 20.15 daarna pauze. Tweede deel van 20.45 – 21.30 uur is. Daarna borrel en hapjes, goede gelegenheid om de sociale contacten aan te halen! Iedereen krijgt twee consumptiebonnen bij binnenkomst.


De Stichting Ruïnekerk in Bergen NH organiseert: “ RADIO zonder BEELD “ (22 september 2009) Een serie muziekpresentaties op de zondagmiddag in de Ruïnekerk,bestemd voor liefhebbers van het mooie luisterlied en mooie muziek, verzorgd door Ruud Holstvoogd In de nieuwe serie ‘Radio zonder Beeld’ is de Ruïnekerk een huiskamer waarin we ons om de luidsprekers scharen als liefhebbers van kwaliteitsmuziek en gesproken woord. De serie bestaat uit vier uitzendingen, ééns in de twee maanden. Elke uitzending wordt live gemaakt en begint met een korte introductie. Daarna volgen stukken muziek of gesproken woord van CD die door korte toelichtingen met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat een live radio-uitzending. Daaromheen is ruime gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.Aanmelden kan vooraf bij: r.holstvoogd@quicknet.nl of tel. 072-5898277 en bij elke uitzending in de Ruïnekerk op elk van de vier onderstaande data. We starten op 27 september a.s. ! [Lees verder.]

Openmonumentendag “Oude begraafplaats.(12 september 2009) Op Open Monumentendag werden 161 enthousiaste bezoekers, waaronder burgemeester Hetty Hafkamp, verwelkomd op de oude begraafplaats aan de Ruinelaan. Al met al een zeer geslaagde happening en menigeen was verrast wat de leden van de werkgroep allemaal over de begraafplaats konden vertellen. Vijfmaal werd met de bezoekers in de boeken gedoken op zoek naar informatie over hun voorouders.
Ook Tante Trien Zwakman is op bezoek geweest en heeft het traditionele bloemetje op het graf van Jan Zwakman, haar overgrootvader, gezet. De grootste verrassing was de onthulling van het officiële straatnaambordje met de naam PIET MOOIJlaantje aan het begin van het toegangspad.

Persbericht “Tentoonstelling 100 jaar Ursulinen in Bergen(1 september 2009)


Hierbij vindt u een persbericht van de fototentoonstelling “Zusters Urselinen 100 jaar in beeld” die gedurende de maand oktober gehouden wordt door de Zusters Ursulinen van Bergen en de Historische Vereniging Bergen. Een katholieke school. Dat wilde de Bergense pastoor Van Delft, kerkmeester Schouten en notaris Hilbrand. Hun ideeën vonden gehoor bij juffrouw Oldenburg, die niet onbemiddeld was. Ze schonk een stuk grond waarop de school gebouwd zou kunnen worden. Dit werd de aanleiding van de vesti- ging van de congregatie van de Zusters Ursulinen in Bergen, meer dan honderd jaar geleden. De congregatie, opgericht voor katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem, zou aan de Loudelsweg uitgroeien tot een dorp in een dorp. Bergenaren vonden er werk. Vele duizenden kinderen bezochten de scholen. Uit de omstreken kwamen meisjes naar Bergen, waar je kon worden opgeleid tot onderwijzeres, inrichtingsassistent of lerares voor het landbouwhuishoudonderwijs. Lees verder

De Stichting Ruïnekerk in Bergen NH organiseert: “ RADIO zonder BEELD “ (22 september 2009) Een serie muziekpresentaties op de zondagmiddag in de Ruïnekerk,bestemd voor liefhebbers van het mooie luisterlied en mooie muziek, verzorgd door Ruud Holstvoogd In de nieuwe serie ‘Radio zonder Beeld’ is de Ruïnekerk een huiskamer waarin we ons om de luidsprekers scharen als liefhebbers van kwaliteitsmuziek en gesproken woord. De serie bestaat uit vier uitzendingen, ééns in de twee maanden. Elke uitzending wordt live gemaakt en begint met een korte introductie. Daarna volgen stukken muziek of gesproken woord van CD die door korte toelichtingen met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat een live radio-uitzending. Daaromheen is ruime gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.Aanmelden kan vooraf bij: r.holstvoogd@quicknet.nl of tel. 072-5898277 en bij elke uitzending in de Ruïnekerk op elk van de vier onderstaande data. We starten op 27 september a.s. ! [Lees verder.]

Uitnodiging “Lezing en uitleg over de cartografie van Edam, de droogmakerijen en Noord-Holland.(9 september 2009) Op zaterdag 12 september a.s. kunt u in de “COOPHANDEL” in Edam, bij de Speeltoren in de Kleine Kerkstraat 11, lezingen bijwonen en uitleg krijgen over de cartografie van Edam, de droogmakerijen en Noord-Holland. Dit ter gelegenheid van OPEN MONUMENTENDAG “OP DE KAART”. U bent welkom tussen 12 en 17 uur en de toegang is gratis. [Afgebeelde kaart verkrijgbaar bij Edward Wells BV ]


Persbericht “Verre Verwanten Radio” Genealogie en Geschiedenis (12 augustus 2009)

Verre Verwanten Radio brengt deze zomer een bezoek aan de beroemdste ruïnes van ons land. In de vierde aflevering (zaterdag 22 augustus) is het geschiedenisprogramma van Teleac te gast bij de Ruïnekerk in het Noord-Hollandse Bergen. [Lees verder]


Persbericht “Kolentaarten voor 95-jarige ‘ijzeren diva Bello’” (18 juli 2009)

Een oude dame van allure en van dertig ton staal. Zo kan stoomlocomotief NS 7742 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik worden omschreven. De ‘IJzeren Diva’, die in ons land bekendheid heeft verworven als Bello, bereikt deze zomer de eerbiedwaardige leeftijd van 95 jaar. En ondanks die leeftijd komt Bello nog regelmatig in actie voor de stoomtrams tussen Hoorn en Medemblik. Zo ook in de komende zomer, waarbij bezoekers de locomotief op kolentaarten mogen trakteren. Overigens is het a.s. zaterdag 25 juli precies 100 jaar geleden dat het traject naar Bergen aan Zee in gebruik werd genomen. (lees hier verder)

Op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni organiseerde de HVB in samenwerking met PWN, Regionaal Archief Alkmaar, Theatherwerkplaats Baduhenna en de Tijdgeest een Historische markt. De 12e juni was bedoeld als projekt voor de Bergense scholen om de scholieren een inzicht te geven in het leven en werken door de Friezen in de oudheid en de daarnij de rol van de natuur. Diverse Living Historie bedrijvers deden mee in het decor van de gebouwde nederzetting en lieten aspecten zien van het leven uit de eerste eeuw na Chr, zoals dat in deze streken geleefd werd. (Vuur maken, eetbare planten en kruiden, potten/ kleipoppetjes bakken, brood bakken, verfstoffen maken en wol verven, steenhouwen, vlechtwerk en fibula’s maken.) De standhouders in de diverse kramen, informeerde de bezoekers over hun activiteiten. De HVB was uiteraard ook aanwezig, er hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld en er zijn diverse boeken verkocht. Theaterwerkplaats Baduhenna heeft enkele optredens verzorgd met liedjes uit het theaterstuk ‘Baduhenna”. Organisator Pier van Dijk en de standbemanning Stella Schrijver en Mary Ranzijn konden tevreden terugkijken op dit fantastische evenement.

De Stichting Natuurmedia presenteert in samenwerking met PWN het boek Duinen en mensen Kennemerland (1 juli 2009)

Van steentijd tot nu, van nietig mosje tot zeearend, van muntschat tot landgoed. De kust van Kennemerland: neerslag van natuurlijke ontwikkeling en duizenden jaren menselijk bedrijf. Archeologie, natuur en geschiedenis leveren de verhalen over deze parel van de Randstad.Nieuwe archeologische inzichten, alle duinnatuur, nimmer gepubliceerde kaarten, artist impressions… Archeologie 5000 jaar lang lieten kustbewoners sporen achter in het zand van Kennemerland. Het boek werpt een nieuw licht op onze ontstaansgeschiedenis in de vroege middeleeuwen. Natuur De duinen: een oase van rust aan de rand van metropool Holland, met een natuurlijke rijkdom die Europees gezien onovertroffen is.| Historie Graven van Holland maar ook rijke Amsterdammers… Dit prachtige boek verschijnt begin oktober, u kunt nu reeds in schrijven tegen een gereduceerde prijs van € 26,00 . Bezoek voor uitgebreide informatie de website mensen en duinen of download de brochure.


De HVB organiseerde een Historische markt in samenwerking met Theaterwerkplaats Baduhenna (13 juni 2009 [zie ook alle fotos in het Foto Album]

(click op de foto voor een vergroting)
(click op de foto voor een vergroting)
(click op de foto voor een vergroting)
(click op de foto voor een vergroting)

Op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni organiseerde de HVB in samenwerking met PWN, Regionaal Archief Alkmaar, Theatherwerkplaats Baduhenna en de Tijdgeest een Historische markt. De 12e juni was bedoeld als projekt voor de Bergense scholen om de scholieren een inzicht te geven in het leven en werken door de Friezen in de oudheid en de daarnij de rol van de natuur. Diverse Living Historie bedrijvers deden mee in het decor van de gebouwde nederzetting en lieten aspecten zien van het leven uit de eerste eeuw na Chr, zoals dat in deze streken geleefd werd. (Vuur maken, eetbare planten en kruiden, potten/ kleipoppetjes bakken, brood bakken, verfstoffen maken en wol verven, steenhouwen, vlechtwerk en fibula’s maken.) De standhouders in de diverse kramen, informeerde de bezoekers over hun activiteiten. De HVB was uiteraard ook aanwezig, er hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld en er zijn diverse boeken verkocht. Theaterwerkplaats Baduhenna heeft enkele optredens verzorgd met liedjes uit het theaterstuk ‘Baduhenna”. Organisator Pier van Dijk en de standbemanning Stella Schrijver en Mary Ranzijn konden tevreden terugkijken op dit fantastische evenement.


Piet en Dien Mooij 60 jaar getrouwd (31 mei 2009) (click op de foto voor een vergroting) Ons erelid Piet Mooij en zijn echtgenote Dien waren op 25 mei 2009 60 jaar getrouwd. De Historische Vereniging Bergen feliciteert Piet en zijn trouwe en goedlachse echtgenote met het bereiken van deze geweldige mijlpaal Onze voorzitter Niek Weel heeft het jubilerende paar ’s ochtends namens alle leden gefeliciteerd en een fraai boeket bloemen overhandigd. Piet en Dien hopen in 2009 beiden de 86-jarige leeftijd te bereiken. Op bijgaande foto staat rechts burgemeester Hetty Hafkamp, getooid met de nieuwe ambtsketen, die Piet en Dien namens de gemeente Bergen kwam feliciteren. Naast webmaster-fotograaf Fred Jostmeijer werd deze historische gebeurtenis eveneens vastgelegd door het Bergens Nieuwsblad en De Duinstreek (Henk Jellema). Voor degenen die niet weten wie Piet Mooij is, het volgende: Piet is erelid van de HVB en naast hofleverancier voor de Bergense Kroniek is hij ook nog actief in de werkgroep verspreiding (van al onze publicaties etc.) Recent is een deel van zijn collectie door het Regionaal Archief Alkmaar gedigitaliseerd en al zijn ansichtkaarten, foto’s etc. zullen t.z.t. in het RAA worden bewaard voor latere generaties.


Steunpilarendag (18 april 2009) Elke vereniging draait op vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Ook bij de HVB kan men rekenen op meer dan 80 van deze vrijwilligers, die Steunpilaren worden genoemd. Om al deze enthousiaste medewerkers te bedanken organiseert het bestuur één keer per jaar een middag waarbij de Steunpilaren (hun partners zijn eveneens welkom) in het zonnetje worden gezet. Buiten het hapje en drankje van 16.00 – 18.00 uur in het Parkhotel, wordt een activiteit gepland. Waren de Steunpilaren voorgaande jaren druk bezig met een puzzel wandel- of fietstocht, dit jaar konden de deelnemers rustig om zich heen kijken en genieten van de omgeving, het weer en bovenal de uitleg van dhr. Dirk Glorie, boswachter bij het PWN.Er werd om 14.00 uur gestart bij het bruggetje bij de Oude Hof waarna men door het Berger Bos liep. Onderwijl vertelde Dirk Glorie e.e.a. over het bos en wat de plannen in de toekomst zijn. Na ongeveer een uur lopen arriveerde de groep op de kruising van de Sparrenlaan/Vinkenbaan waar twee bestuursleden klaar stonden met zoute haring, korenwijn en witte wijn gesponsord door Niek Weel, Rein van der Sluijs en Louis Witte. Dit was een zeer gewaardeerde verrassing voor de lopers.Een beetje loom van de zon (en natuurlijk de drank) verlieten de mensen het bos om naar het Parkhotel te gaan. Hier aangekomen heeft Niek de mensen welkom geheten en bedankt voor hun inzet. Leo Rotthier hield in de zijzaal een presentatie van oude foto’s. Al met al was het een geslaagde middag waar iedereen met plezier op terug kijkt. Tip: Zie ook onder menu Archief met mooie foto’s.


Bergense Kroniek verschenen (16 april 2009)

Op 16 april is de Bergense Kroniek verschenen, met de volgende onderwerpen, Arme Geertruij – een misdaad en straf uit de 18e eeuw. Aangesloten op het Europeesche Spoornet – op 24 juni 2009 is het precies honderd jaar geleden dat de spoorverbindingtussen Bergen en Bergen aan Zee in gebruik is genomen, daar mee is bergen Aan Zee aangesloten op hetEuropeese Spoorwegnet want in 1905 was reeds de verbinding Koedijk- Alkmaar-Egmond aan de Hoef-Bergen geopend. Hiermee is Bergen aan Zee dus aangesloten op het Europeese Spoornet. Broodbakken is van Alle tijden – een overzicht van de broodbak activiteiten vanaf 3000 jaar voor Christus tot heden met in het bijzonder onze bakkers in Bergen. Een compleet register van onze bakkers van af 1870 tot heden. Een legendarische dirigent een een onzichtbare schilder leven en werjen van Cornelis Jonker en Beli Bok. Het Bergense slachthuis – het ontstaan van het eerste gecentraliseerde slachthuis in de gemeente Bergen en het opheffen daarvan na 25 jaar intensief gebruik. Lees meer over deze onderwerpen in de laatst verschenen Bergense Kroniek.

Archieven (maart 2009) In het Regionaal Archief te Alkmaar is veel materiaal aanwezig over de voormalige gemeente Bergen. Het Regionaal Archief is de officiële archiefbewaarplaats van de gemeente. Dat wil zeggen dat alle oudere archieven van het gemeentebestuur en de daarmee verbonden organen, commissies enz. op termijn komen te berusten in het Regionaal Archief. Daarnaast zijn in het Regionaal Archief ook veel particuliere archieven aanwezig, die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Bergen. Het archievenoverzicht geeft aan welke archieven van Bergen er bij het Regionaal Archief worden bewaard. De archieven en collecties in het Regionaal Archief zijn voor iedereen kosteloos in te zien. Deskundig personeel staat klaar om bezoekers te begeleiden. Hier vindt u de link naar de Bergense Bronnen.


Themanummer 8 van de Bergende Kroniek over Herman Plomper (februari 2009) In februari verscheen een Themanummer van de Bergende Kroniek over Herman Plomper “Vhuizen was zijn vak, Verzamelen zijn passie”. Plomper en zijn verdiensten voor de ontwikkeling van het kunstleven in ons dorp mogen dan wat in de vergetelheid geraakt zijn, zijn ruimhartige en onbaatzuchtige schenkingen die nog altijd de basis vormen van de collectie Kranenburgh, rechtvaardigden dat zijn verdiensten eens duidelijk in de schijnwerpers geplaatst worden.


Geschiedenisbank en Beeldbank (februari 2009) In 2007 is in onze provincie door fusie van een drietal culturele instellingen het ‘Cultureel Erfgoed Noord-Holland’ ontstaan. Deze organisatie is op vele gebieden actief.
Van groot belang voor ons als geïnteresseerden in historie en beeldmateriaal ervan is het feit dat inmiddels een Geschiedenisbank Noord-Holland op Internet is gerealiseerd, evenals een Beeldbank Noord-Holland. Op de startpagina van laatstgenoemde website kan een grote collectie foto’s en prentbriefkaarten van Bergen worden gevonden. Dit is ook het geval op de website van het Regionaal Archief Alkmaar. U vindt deze drie sites op de rode knop ‘links’ van onze eigen website hvb-nh.nl


De lemma’s nu volledig én snel te vinden! (februari 2009) De lijst met trefwoorden uit de Bergense Kronieken – lemma’s noe-men we ze – is nu geheel bijwerkt. Dat houdt in dat van alle tot op heden verschenen gewone en themanummers van de Bergense Kroniek alle onderwerpen die in de artikelen worden behandeld, in een handige alfabetische lijst op onze website gevonden kunnen worden. De lemma’s van 15 jaargangen (30 gewone nummers en zeven themanummers) vormen nu de digitale ingang tot al hetgeen tot op heden is gepubliceerd. In totaal zijn er meer dan 300 lemma’s. Het heen en weer scrollen was tot op heden nogal lastig, maar thans kunt u met behulp van het alfabet dat bovenaan staat, direct naar de hoofdletter van een gezocht woord klikken. Bovendien kunt u bij een verwijzing naar een andere lemma daar direct met een hyperlink naar toe! Gaat u maar eens kijken onder de rode knop ‘lemma’s’ op het menu aan de linkerzijde van onze site.


De Kronieken zijn gedigitaliseerd en geindexeerd (februari 2009) De Bergense Kronieken zijn nu nog toegangkelijker dan ooit! Zo zijn deze geheel digitaliseerd en via onze site te bekijken. Tevens zijn door oud-eindredacteur mevrouw Roosan Hazelhof de eerste 15 jaar Kronieken bewerkt en gealfabetiserd. Zij heeft deze werkzaamheden voor de Historische Vereniging Bergen uitgevoerd en stelt het resultaat hier van voor een ieder ter beschikking. Deze lijst is dus volledig tot en met het november 2008 nummer. Zodra een nieuw nummer is verschenen, volgt een update. U kunt de betreffende Kroniek inzien of lenen in de Openbare Bibliotheek van Bergen, inzien in het Regionaal Archief te Alkmaar of naar de gedigitaliseerde versie gaan op onze site. Deze is te breiken via de rode knop Kronieken aan de linkerzijde van de site. De indexering is uitgevoerd met een alfabet waardoor u snel naar de betreffende beschrijving kunt springen.


Aanwinsten Regionaal Archief (februari 2009) Het Regionaal Archief te Alkmaar heeft in de maanden september-oktober 2008 de volgende uitgaven over Bergen in de bibliotheek opgenomen: * H. Gelens, Overzicht van de raadsbesluiten van Bergen, 09-09-1748 t/m 12-12-1922. Historische Vereniging Bergen NH, 2005, 70 p. * J. Hamstra, De lokatie van Bergen (NH) van de ‘Janswerf van Bergen’ en het slot Haelkesteijn, 1995, 27 p.:ill. Met lit.opg. In de maanden april t/m september 2008 werden de volgende archiefstukken verworven: * Hinderwetvergunningen Bergen, Egmond en Schoorl, 1930-2000. * Berger IJssportvereniging te Bergen (1922) 1932-ca. 1999


Tentoonstelling ’t Sterkenhuis: ‘Polders’ (februari 2009) Geschiedenis van de Berger- en Egmondermeer Van mei t/m oktober zal in ‘t Sterkenhuis een breed opgezette tentoonstelling te zien zijn over de geschiedenis van deze twee grote polders. Een tiental periodes zal worden belicht, van ver vóór de drooglegging tot het huidige gebruik en beheer van het gewonnen land. Enkele hoogtepunten: het ontstaan van beide meren, de rol van de Abdij van Egmond (ca. 1130) bij de aanleg van de eerste dijken en kleine molens, de grote molens en de herhaalde droogleggingen van beide meren, de rol van de heren van Egmond en Bergen, Lamoraal en Hendrik van Brederode, de eerste verkavelingen, de vaarroutes en hun gebruik, het bestuur, en de functie van het Rechthuis in Bergen. In de bovenste verdieping van het museum zal de echte geschiedenis met talloze kaarten en archiefstukken (o.a. oorkondes) worden uitgebeeld, in de benedenzaal zal men tekeningen, etsen en allerlei instructieve materialen vinden. In Museum Kranenburgh wordt tezelfder tijd een collectie poldergezichten van de Bergense School getoond.


Archeologisch onderzoek De Haaf (februari 2009) Het grote bord op de Landweg over archeologisch onderzoek daar waar een nieuw gebouw voor De Haaf zal komen, wekt grote verwachtingen. Maar uit enkele proefsleuven die door de Archeologische Dienst van de Universiteit van Amsterdam werden gegraven, bleek dat er op de desbetreffende plek, die uit een zandrug bestaat, geen stenen of houten resten van vroegere bewoning te vinden zijn; wel enkele kippenbotjes. Helaas, geen verrijking van Bergens geschiedenis!


Speerpunt Geschiedenis (februari 2009) We beleven een tijd waarin geschiedschrijving in alle vormen aan de orde wordt gesteld. Allereerst de 19e eeuwse Europese historie, denk aan Geert Maks TV/DVD-seroe ‘In Europa’. Vervolgens de vader-landse geschiedenis, die door radio, televisie, internet, boeken enz. voor het voetlicht wordt gebracht. Genoemd kunnen worden de Nederlandse geschiedeniscanon en de campagne ‘Verleden van Nederland’. Ook op regionaal niveau zijn er projecten die de historie tot leven willen brengen. De Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland is bezig voor de zeven regio’s van onze provincie een geschiedeniscanon samen te stellen; ze zullen in 2009 worden gepresenteerd. De voorlopige canonlijst voor onze regio Kennemerland, die 30 items bevat, is nogal teleurstellend. Er ontbreken belangrijke hoogtepunten, zoals de ontsluiting van de kust door de tram. We wachten af. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor haar regio een canon opgesteld van de waterstaatsgeschiedenis. Lokaal is er op historisch gebied eveneens het een en ander gaande. Ten eerste de projecten van de Theaterwerkplaats Bergen: de voorstelling ‘Oorlog aan Zee’ (1940-1945) werd in mei van vorig jaar met groot succes gehouden, de tweede zal als musical in juni worden opgevoerd. Onder de titel ’Baduhenna, verdwaald verleden’ wordt dan de tijd uitgebeeld van de Oude Westfriezen. Daarover elders in dit nummer. En tot slot: op termijn wordt in de Openbare Bibliotheek Bergen een Historisch Informatiepunt (afgekort HIP) gevestigd. Daarbij ontstaat in het kader van de bibliotheekvernieuwing een samenwerking met de Bergense culturele instellingen. Uiteraard zal ook onze historische vereniging daarin een rol vervullen. Al met al is deze aandacht voor geschiedenis een aangenaam verschijnsel voor ons als leden van een historische vereniging: je belangstellingsgebied heeft grote actualiteit en is ‘in’.


GENEALOGIE

De Genealogische Computer Vereniging heeft onlangs een nieuwe website geïntroduceerd. Deze site geeft iedere genealoog de mogelijkheid een genealogie- of kwartierstaat te presenteren op internet. Dit is met name interessant voor die genealogen die geen website kunnen produceren vanuit het door hen gebruikte genealogische computer programma. De Genealogische Computer Vereniging heeft de site zodanig ontwikkeld dat de gebruiker dit zelf, na een account bij de webmaster te hebben aangevraagd, kan regelen. Voorwaarde is wel dat de genealoog beschikt over een genealogisch computerprogramma dat een bestand in GedCom-formaat kan wegschrijven. Door het in deze website importeren van een GedCom-bestand, worden genealogische gegevens in een database opgeslagen, waarna ze voor iedereen die toegang tot internet heeft te bekijken zijn. Alleen de gebruiker is in staat zijn gegevens te wijzigen of aan te passen. Zelfs een genealoog die geen of weinig ervaring heeft met het maken van websites of de Internet programmeertaal HTML, kan, na het aanvragen van een account, via een administratiepagina eenvoudig zijn GedCom-bestand importeren. Het maken van de site geschiedt verder geheel automatisch. Een groot voordeel van deze site is dat indien er in het gebruikte genealogisch computerprogramma gegevens wijzigen, deze wijzigingen binnen enkele minuten ook de eigen website op www.stamboom.nl zichtbaar kunnen zijn. Daarvoor hoeft men dan niet eerst uren te kijken en te puzzelen hoe het beste de gegevens kunnen worden gepresenteerd, maar gewoonweg een nieuw GedCom-bestand aanmaken en opnieuw importeren. Onmiddellijk zijn de nieuwe gegevens beschikbaar voor het publiek. Het is eveneens mogelijk om afbeeldingen te koppelen aan de personen in een genealogie. Afbeeldingen (in .gif- of .jpg-formaat) gekoppeld aan de juiste personen worden in een aparte map (directory) geplaatst. De nieuwe website van de GCV biedt eveneens de mogelijkheid een grafschriftenproject, op basis van een GedCom-bestand met daaraan gekoppelde plaatjes, toe te voegen.