My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Mirakel van Bergen

Op maandagavond 28 maart 2022 komt de kerkhistoricus Charles Caspers naar Bergen om een lezing te geven over het mirakel van het Heilig Bloed dat in 1422 in Bergen plaatsvond. Na de Sint Elizabethsvloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden. Een jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op de vindplaats werd de Kapel van het Heilig Bloed gebouwd en ook na de afbraak bleef de plaats het centrum van devotie. In de lezing wordt het Mirakel van Bergen geplaatst in de context van sacramentswonderen in de late middeleeuwen, maar ook van wonderen in het algemeen. Wat leert de geschiedenis van het mirakel over de godsbeleving van onze verre voorouders en van onszelf?

Plaats van de lezing

Petrus en Pauluskerk Bergen NH.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
De toegang is gratis.

Charles Caspers, kerkhistoricus, is verbonden aan het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut, dat zich bezighoudt met de studie van de christelijke spiritualiteit in verleden en heden. De meeste van zijn publicaties betreffen onderwerpen die te maken hebben met lekenspiritualiteit, zoals eucharistische vroomheid, heiligenverering en pelgrimage. Samen met Peter Jan Margry publiceerde hij het vierdelig lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam/Hilversum 1997-2004) en Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie (Amsterdam 2017).