My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

10 juni Historische Vereniging Bergen 30 jaar!

De Historische Vereniging Bergen (HVB) bestaat binnenkort 30 jaar. Dit willen we graag weer op een gezellige, feestelijke manier vieren in de Petrus en Pauluskerk. Ons 25-jarig jubileum in 2018 met een tentoonstelling en geweldige festiviteiten was een groot succes. Het Promoteam heeft gemeend om het 30 jarig jubileum weer met soortgelijke activiteiten te vieren. Een onderdeel van deze activiteiten zal een historisch/nostalgische tentoonstelling zijn waaraan ca 40 vrijwilligers/exposanten meedoen. Zij zullen in de kerk hun bijzondere verzamelingen en/of beeldmateriaal tentoonstellen. Een paar voorbeelden van de verzamelingen: 2e Wereld Oorlog 40-45; Slag bij Bergen 1799; Stoomtram Bello; Sinterklaasoptochten, Karperton; KCB, koorvereniging; Oude kadaster kaarten situatie 1832, genealogie; oude landkaarten van Blaeu enz. enz.. Verder bijzonder, zeer uiteenlopend beeldmateriaal dat doorlopend op diverse schermen te zien is.

Het thema van onze jubileumdag wordt Bergen rond 1900 en de Van Reenens. Tijdens deze dag zal aan de periode Bergen rond 1900 op bijzondere wijze veel aandacht gegeven worden, o.a. lopen er 70 vrijwilligers van de HVB rond in kleding uit die tijd, een muziek van weleer, diverse muzikale omlijstingen, T-Fordjes, koetsjes met paarden, fotograaf uit 1900 en een ganzenhoeder.

Daarnaast lopen meneer en mevrouw van Reenen rond. De van Reenens hebben veel voor Bergen gedaan, denk aan de Servituten in de grondaktes (bepalingen voor wat wel en niet mag op een perceel), de stoomtrein Bello, Bergen aan Zee, onderwijs voor vrouwen, museum het Sterkenhuis opgericht, enz. enz.. Mede door de vooruitziende blik van dit burgemeestersechtpaar is Bergen nog grotendeels zoals Bergen is.

Deze dag staat in het teken van verbindingen en ontmoetingen tussen al die geïnteresseerde bezoekers.

Maar als klap op de vuurpijl krijgt u als lid een boekje: DE BADBODE. Alle ruim 2000 leden van onze bloeiende vereniging en nieuwe leden die zich ter plekke op die dag aanmelden, kunnen De Badbode op de jubileum dag 10 juni gratis afhalen. De vrijwilligers van de werkgroep Promoteam, redactie en Beeld&Geluid zijn er druk mee bezig. De Badbode wordt een bijzondere, ludieke, humoristische en unieke uitgave, Hieronder een klein tipje van de sluier wat betreft de advertenties:

Al onze vrijwilligers hebben, door hun schouders op zo’n enthousiaste wijze onder deze vereniging te zetten, gezorgd dat we onze doelstelling: het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van de jeugd en inwoners van Bergen en Bergen aan Zee, in de afgelopen 30 jaar meer dan gehaald hebben.

Samen het jubileum vieren………een prachtige verbinding tussen al deze enthousiaste mensen binnen onze vereniging.

Namens het Promoteam, Marry Ranzijn