My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Excursie: Natuur en cultuur in Bergen

Zaterdag 18 mei 2024

Fiets- en wandelexcursie: natuur en cultuur in Bergen. Beelden en plantsoenen, bomen en bankjes, maar ook bloembollen of padden, park of parkeerplaats, bouwverkeer of scheve bomen. In de historie van Bergen hebben zowel de cultuur als de natuur een belangrijke rol gespeeld. Denk wat de natuur betreft aan de invloed van duinen en polders. En, kleinschaliger, aan het enorme bomenbestand in en om het dorp. Wat zou Bergen zijn zonder bomen? De cultuur is ook ruimschoots in het dorp waarneembaar. Zowel in engere zin, zoals in de vorm van beelden en architectuur, of in ruimere zin, zoals woningbouw en groenvoorziening. Meestal ontwikkelen natuur en cultuur zich min of meer los van elkaar of in harmonie, maar soms is er sprake van strijdige belangen. Voorbeelden hiervan zijn een verbod tot bebouwing van een terrein wegens aanwezige rugstreeppadden. Of de kap van een monumentale boom bij nieuwbouw. Wij gaan in deze excursie op zoek naar voorbeelden van wederzijdse beïnvloeding van natuur en cultuur. Wij doorkruisen daartoe het dorp en de omgeving zowel te voet als per fiets. Wij zullen daarbij niet nalaten zo nu en dan ook aandacht te besteden aan andere vormen van cultuur en natuur, wanneer die op ons pad komen en historisch interessant zijn. Dus, pomp uw fietsbanden op, trek uw wandelschoenen aan en schrijf u in.

Inschrijven

Hieronder kunt u zichzelf – na in te loggen – inschrijven voor deze excursie.