My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Bergense Kroniek 2023-1

30e jaargang -nr. 1 april 2023

 • Zo vader, zo dochter. Beeldhouwer Tjipke Visser en Beeldhouwster/edelsmid Marijke Visser
 • Herinneringen aan Bert Schuil en de Kennemer Jeugdgroep Van Onthouders
 • Villa Russenduin Een historie van leegstand, testamenten en veilingen
 • Service-, zorg- en seniorenvoorzieningen Inpassingen van grote gebouwen in het dorp
 • ‘Het derde akkoord en verder niets’ Het kortstondige leven van de beloftevolle Bergense dichter Jaap van Domselaer (1923 – 1944)
 • Huize De Peppels en zijn bewoners Herinneringen van K.J. Riemens
 • Van het Sterkenhuis: Van boer tot badgast Het verhaal van Bergen
 • JuniorKroniek Een nieuwe lente, een nieuwe burgemeester

Bergense Kroniek 2022-2

29e jaargang -nr. 2 november 2022

 • Het eerste huis Cranenberch en de familie Craenhals
 • “Ik wil zingen en lachen” De wonderbaarlijke levensloop van de Bergenaar Chris Dekker
 • Zand van Zanegeest
 • Elisabeth, Vrouwe van Bergen
 • De Berger IJssport Vereniging 100 jaar
 • Misverstand aan de Eeuwigelaan
 • Van compost tot compositie Simeon ten Holt 100 jaar geleden geboren
 • Franse invloed in het Sterkenhuis
 • JuniorKroniek Geheimen van de Ruïnekerk: Katholiek en protestant in Bergen

Bergense Kroniek 2022-1

29e jaargang -nr. 1 april 2022

 • Is dit niet iets wonderlijks?
 • Een bedelaar in Bergen
 • Het rode Gevaar in de Hel van Bergen
 • De lotgevallen van Bello (NS7742)
 • Zuilenhof ‘Bittersweet’
 • Van het Sterkenhuis Schatten van vrijwilligers in Het Sterkenhuis
 • Huis met historie Landhuis Westerwolde
 • KunstenaarsCentrum Bergen jubileert
 • JuniorKroniek Het Bloedwonder en de Kapel

Bergense Kroniek 2021-2

28e jaargang -nr. 2 november 2021

 • De Sint-Elizabethsvloed van 1421herinneringen in Bergen
 • Vier generaties Staadegaard Boeren in Bergen
 • Jan Rose 1904 – 1986: amateurfotograaf van het alledaagse
 • Kasper Niehaus – kunstschilder, kunstcriticus en collectioneur
 • Van schone soldaten naar schone kunsten
 • Nico Berkhout en Gerda Vosman, een Bergens kunstenaarsechtpaar
 • Van het Sterkenhuis. Een bijzondere opbergbak
 • JuniorKroniek Geheimen van de Ruïnekerk: Sint-Elizabethsvloed

Bergense Kroniek 2021-1

28e jaargang -nr. 1 mei 2021

 • Een vuursteen op Oostdorp
 • Van het Sterkenhuis: Bergen bezet en bevrijd
 • Van vondeling tot straatnaam. Het geslacht Bakhuis in Bergen
 • Huis met historie Villa Zeevanck, Hoflaan 6
 • Opkomst en neergang van een Bergense kunstkring
 • Lotgevallen van de Joodse familie Santcroos. De Wijde Blick: als stenen konden spreken…
 • FC Zeehuis
 • Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen. Een reddingsbrigade door de jaren heen.
 • JuniorKroniek. Badgasten uit Bergen aan Zee

STILSTAAN BIJ BERGENS ERFGOED

De Historische Vereniging Bergen heeft dit wandelboekje Stilstaan bij Bergens Erfgoed in april 2022 uitgebracht. Daarin zijn drie ‘tours’ opgenomen, alle startend vanaf de Ruïnekerk,  (1 km, 3,3 km en 5,3 km) door en rond Bergen. U wordt o.a. geleid langs architectuur van de Amsterdamse School, door de poldernatuur naar de verdwenen Bloedkapel, rond de Ruïnekerk, naar ’t Hof. U onderzoekt het verdwenen emplacement, de spoorlijn naar Bergen aan Zee van Bello en bezoekt het Hertenkamp en het grote winkelproject van 1913.

Elke route kent een aantal genummerde onderzoekslocaties. U staat daar stil, kijkt en onderzoekt, ondersteund door een korte tekst en historisch beeldmateriaal. Routebeschrijvingen en -kaartjes helpen u verder.

Terug op het terras of thuis zijn er vier achtergrondverhalen: Dorp op haakwallen, de Heerlijkheid Bergen, de slag bij Bergen en de Sint-Elisabethsvloed en het Bloedwonder..

Verschijningsdatum 8 april 2022

Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)

‘Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)’ is een uniek en rijk geïllustreerd boekje van 32 pagina’s dat handelt over de Joodse Bergenaren die de gruwelen in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het is het logische vervolg van de in 2020 verschenen uitgave ‘Omdat ze Joods waren…’ en bestaat uit:

  • Een informatieve wandelroute door Bergen langs de zes huizen waar deze Joodse medeburgers woonden en voor wie in 2020 messing Stolpersteine zijn gelegd. Wie de wandeling met 14 stopplaatsen maakt staat tevens stil op een aantal plekken van Bergens verzet en moed, maar ook van verraad en collaboratie.
  • De levensverhalen van deze Joodse gezinnen: wie waren zij, wat deden zij, welke rol speelden ze binnen de Bergense gemeenschap en wat is er met hen gebeurd?
    • Auteurs: Frans Leijen en Idzard van Manen

   Verschijningsdatum 23 april 2021

Stikkervel

Stikkers

Een vel met 3 stikkers voor op de auto, caravan, boot of fiets.

 

Canon van Bergen

25 vensters op de geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee.

Wist u dat de oudste inwoner van Bergen is weggegooid? En dat Het Oude Hof en 17e eeuwse muziek nauw met elkaar verbonden zijn? Of dat er maar liefst zeshonderd Russen begraven liggen binnen de gemeentegrenzen van Bergen? Deze en nog 22 andere fascinerende onderwerpen uit ruim 2000 jaar geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee worden boeiend beschreven in deze canon.

FEEST EN VERMAAK IN BERGEN

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Bergen NH. (juni 2018)

Bergense vlag

Vlag van Bergen

Afmeting 1.50 x 1.00 meter.

Een prachtige vlag van Bergen.
Mooi afgewerkt. Een must voor iedere Bergenaar of Bergenees.
Een VLAG te gebruiken voor elk feest!

Bergense Wimpel Klein (voor vlaggenstok)

Geschikt voor vlaggenstokken.
Maatvoering: 2,00 x 25 cm. Vlag is van 115 grams glanspolyester.
Mooi afgewerkt. Een must voor iedere Bergenaar of Bergenees.
Een wimpel te gebruiken voor iedere dag en bij elk feest!

Bergense Kroniek Themanummer 15

Gemeentelijke Onderscheidingen van Bergen NH

Themanummer 15 (september 2022)
Door Maria Smook-Krikke, Petra Kamp Schurer en Bert Veer

 • Van de redactie
 • Inleiding: overzicht van onderscheidingen in Bergen
 • Geschiedenis en regelgeving van gemeentelijke onderscheidingen in Bergen NH
 • Vormgeving en vormgevers
 • Gedecoreerden en hun verdiensten
  • De Erepenning
  • De Muzepenning
  • De Sportpenning
  • Het Jeugdlintje
 • Nawoord Maria Smook
 • Bronnen en fotografen van de afbeeldingen

Bergense Kroniek Themanummer 14

Als een dorp in een dorp

Grepen uit de geschiedenis van de zusters Ursulinen van Bergen NH

Themanummer 14 (maart 2021)

 • Voorwoord (Zuster Marie José de Kok, algemene-overste)
 • Kloosters, abdijen en kloosterorden
 • De zusters Ursulinen van Bergen. Overzicht van een tijdperk
 • Zelfvoorzienend in optima forma
 • De Ursulinen van Bergen en het onderwijs
 • Een leven vol muziek. Herinneringen aan zuster Hermana
 • Zuster Dafrosa op missie
 • “Alles wat hier staat, is van ons samen. Mooi toch!”. In gesprek met zuster Lucy Tromp
 • Leken in het bastion. Henk Feld vertelt
 • Het Tweede Vaticaans Concilie en de ontzuiling
 • De secularisatie bij de Ursulinen van Bergen
 • Wonen op ‘gewijde’ grond
 • Epiloog
 • Bronvermeldingen

Bergense Kroniek Themanummer 13

Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog

Een initiatief van de werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) van de Historische Vereniging Bergen NH

Themanummer 13 (september 2017)

 • Voorwoord (Theo de Graaff)
 • Mijn oorlogsjaren (Annie Stoop-Yedema)
 • Het verzet in Bergen (Dirk Nolson)
 • Bergense burgemeesters in oorlogstijd (Dirk Nolson)
 • ‘Arbeitseinsatz – waarom wij wel en zij niet?’ (Dirk Nolson)
 • Oorlogsdoden in Bergen – wie herdenken we en hoe?
 • Dodenherdenkingen in Bergen sinds 1945 (Henk Jellema)
 • Tastbare herinneringen aan WOII in 2017 – een fietstocht (Dirk Nolson)
 • Nawoord en bronvermelding voor wiens interesse gewekt is (Dirk Nolson)
 • Jaarverslag van museum Het Sterkenhuis 1941 – 1946