My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Bergense Bad-, Duin- en Boschbode

‘Ter gelegenheid van ons 30 jarig jubileum is er een bijzondere uitgave van de aloude Bergense Bad-, Duin- en Boschbode, kortweg ‘de Badbode’, met illustraties en bekendmakingen uit de jaren 1910 t/m 1950, onderverdeeld naar diverse thema’s die in de Badbodes aan de orde kwamen en als een rode draad door de jaren lopen. De thema’s zijn: de Middenstand, het Vreemdelingenverkeer, Sport en Vermaak, Vervoer en Kunst en Cultuur. Specifieke aandacht is er in deze uitgave, in combinatie met de thema’s voor de familie Van Reenen en hun invloed op de tijdgeest. Ieder thema begint met een inleidend gedicht en wordt afgesloten met een nostalgisch gekleurde reflecties een sprongetje naar het heden. Voor ouderen onder ons is het een feest der herkenning, voor de jongeren een verrassende kennismaking met het Bergen van voor 1950.

 

 

Bergense Kroniek 2023-2

30e jaargang -nr. 2 november 2023

 • Een waterprobleem aan de Oudburger Doodweg. De Hoge Vierschaar
 • Misdaadverslaggevers van Bergen
 • Poldermolens van Bergen
 • Jacob Miltenburg, een bevlogen Bergenaar
 • Zo leefde het Oranje Hotel. De geschiedenis van een hotel aan de Breelaan 1909 – 1995
 • Buurtvereniging Tuin- en Oostdorp. Waar sociaal gevoel en gemeenschapszin toe kunnen leiden
 • Naar een nieuw erfgoedbestand voor het dorp Bergen.
 • Van het Sterkenhuis: De weegschaal uit drogisterij De Vijzel
 • JuniorKroniek Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

Bergense Kroniek 2024-1

31e jaargang -nr. 1 april 2024

 • Een barak voor ‘plunderaars in plaats van bevrijders’ (John Grooteman)
 • Doortocht van Napoleon door de gemeente Bergen (Ben Ide Min)
 • De Broekbeeklaan en enige andere beken (Eric van der Wal en Annelies van der Wal)
 • 100 jaar Stille Strand Uitwaaien aan Zee (Yvon Bos Eijsesen)
 • Banken in Bergen deel 1, 1882-1950 Bankieren als bijbaan (Jan Rein Pruntel)
 • De Duinstreek een bijzondere krant, en dat is ie (Harrie Oud)
 • JuniorKroniek Een Zeehuis vol heimwee (Idzard van Manen)
 • Van het Sterkenhuis Tentoonstelling ‘Herenweg – terug op de kaart’ (Erik Luik)

Bergense Kroniek 2023-1

30e jaargang -nr. 1 april 2023

 • Zo vader, zo dochter. Beeldhouwer Tjipke Visser en Beeldhouwster/edelsmid Marijke Visser
 • Herinneringen aan Bert Schuil en de Kennemer Jeugdgroep Van Onthouders
 • Villa Russenduin Een historie van leegstand, testamenten en veilingen
 • Service-, zorg- en seniorenvoorzieningen Inpassingen van grote gebouwen in het dorp
 • ‘Het derde akkoord en verder niets’ Het kortstondige leven van de beloftevolle Bergense dichter Jaap van Domselaer (1923 – 1944)
 • Huize De Peppels en zijn bewoners Herinneringen van K.J. Riemens
 • Van het Sterkenhuis: Van boer tot badgast Het verhaal van Bergen
 • JuniorKroniek Een nieuwe lente, een nieuwe burgemeester

Bergense Kroniek 2022-2

29e jaargang -nr. 2 november 2022

 • Het eerste huis Cranenberch en de familie Craenhals
 • “Ik wil zingen en lachen” De wonderbaarlijke levensloop van de Bergenaar Chris Dekker
 • Zand van Zanegeest
 • Elisabeth, Vrouwe van Bergen
 • De Berger IJssport Vereniging 100 jaar
 • Misverstand aan de Eeuwigelaan
 • Van compost tot compositie Simeon ten Holt 100 jaar geleden geboren
 • Franse invloed in het Sterkenhuis
 • JuniorKroniek Geheimen van de Ruïnekerk: Katholiek en protestant in Bergen

Bergense Kroniek 2022-1

29e jaargang -nr. 1 april 2022

 • Is dit niet iets wonderlijks?
 • Een bedelaar in Bergen
 • Het rode Gevaar in de Hel van Bergen
 • De lotgevallen van Bello (NS7742)
 • Zuilenhof ‘Bittersweet’
 • Van het Sterkenhuis Schatten van vrijwilligers in Het Sterkenhuis
 • Huis met historie Landhuis Westerwolde
 • KunstenaarsCentrum Bergen jubileert
 • JuniorKroniek Het Bloedwonder en de Kapel

Bergense Kroniek 2021-2

28e jaargang -nr. 2 november 2021

 • De Sint-Elizabethsvloed van 1421herinneringen in Bergen
 • Vier generaties Staadegaard Boeren in Bergen
 • Jan Rose 1904 – 1986: amateurfotograaf van het alledaagse
 • Kasper Niehaus – kunstschilder, kunstcriticus en collectioneur
 • Van schone soldaten naar schone kunsten
 • Nico Berkhout en Gerda Vosman, een Bergens kunstenaarsechtpaar
 • Van het Sterkenhuis. Een bijzondere opbergbak
 • JuniorKroniek Geheimen van de Ruïnekerk: Sint-Elizabethsvloed

Bergense Kroniek 2021-1

28e jaargang -nr. 1 mei 2021

 • Een vuursteen op Oostdorp
 • Van het Sterkenhuis: Bergen bezet en bevrijd
 • Van vondeling tot straatnaam. Het geslacht Bakhuis in Bergen
 • Huis met historie Villa Zeevanck, Hoflaan 6
 • Opkomst en neergang van een Bergense kunstkring
 • Lotgevallen van de Joodse familie Santcroos. De Wijde Blick: als stenen konden spreken…
 • FC Zeehuis
 • Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen. Een reddingsbrigade door de jaren heen.
 • JuniorKroniek. Badgasten uit Bergen aan Zee

HERENWEG ROUTE kaart

HERENWEG ROUTE.

Een prachtige fietskaart om de hele Herenweg van Camperduin tot Heemskerk te fietsen.

Lengte van de Herenweg fietsroute is 31,5 KM

U kunt ook kiezen met de Duinroute erbij dan is het 59,1 KM

Een kaart vol met informatie.

 

STILSTAAN BIJ BERGENS ERFGOED

De Historische Vereniging Bergen heeft dit wandelboekje Stilstaan bij Bergens Erfgoed in april 2022 uitgebracht. Daarin zijn drie ‘tours’ opgenomen, alle startend vanaf de Ruïnekerk,  (1 km, 3,3 km en 5,3 km) door en rond Bergen. U wordt o.a. geleid langs architectuur van de Amsterdamse School, door de poldernatuur naar de verdwenen Bloedkapel, rond de Ruïnekerk, naar ’t Hof. U onderzoekt het verdwenen emplacement, de spoorlijn naar Bergen aan Zee van Bello en bezoekt het Hertenkamp en het grote winkelproject van 1913.

Elke route kent een aantal genummerde onderzoekslocaties. U staat daar stil, kijkt en onderzoekt, ondersteund door een korte tekst en historisch beeldmateriaal. Routebeschrijvingen en -kaartjes helpen u verder.

Terug op het terras of thuis zijn er vier achtergrondverhalen: Dorp op haakwallen, de Heerlijkheid Bergen, de slag bij Bergen en de Sint-Elisabethsvloed en het Bloedwonder..

Verschijningsdatum 8 april 2022

Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)

‘Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)’ is een uniek en rijk geïllustreerd boekje van 32 pagina’s dat handelt over de Joodse Bergenaren die de gruwelen in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het is het logische vervolg van de in 2020 verschenen uitgave ‘Omdat ze Joods waren…’ en bestaat uit:

  • Een informatieve wandelroute door Bergen langs de zes huizen waar deze Joodse medeburgers woonden en voor wie in 2020 messing Stolpersteine zijn gelegd. Wie de wandeling met 14 stopplaatsen maakt staat tevens stil op een aantal plekken van Bergens verzet en moed, maar ook van verraad en collaboratie.
  • De levensverhalen van deze Joodse gezinnen: wie waren zij, wat deden zij, welke rol speelden ze binnen de Bergense gemeenschap en wat is er met hen gebeurd?
    • Auteurs: Frans Leijen en Idzard van Manen

   Verschijningsdatum 23 april 2021

Canon van Bergen

25 vensters op de geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee.

Wist u dat de oudste inwoner van Bergen is weggegooid? En dat Het Oude Hof en 17e eeuwse muziek nauw met elkaar verbonden zijn? Of dat er maar liefst zeshonderd Russen begraven liggen binnen de gemeentegrenzen van Bergen? Deze en nog 22 andere fascinerende onderwerpen uit ruim 2000 jaar geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee worden boeiend beschreven in deze canon.

FEEST EN VERMAAK IN BERGEN

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Bergen NH. (juni 2018)

Bergense vlag

Vlag van Bergen

Afmeting 1.50 x 1.00 meter.

Een prachtige vlag van Bergen.
Mooi afgewerkt. Een must voor iedere Bergenaar of Bergenees.
Een VLAG te gebruiken voor elk feest!

Bergense Wimpel Klein (voor vlaggenstok)

Geschikt voor vlaggenstokken.
Maatvoering: 2,00 x 25 cm. Vlag is van 115 grams glanspolyester.
Mooi afgewerkt. Een must voor iedere Bergenaar of Bergenees.
Een wimpel te gebruiken voor iedere dag en bij elk feest!

Bergense Kroniek Themanummer 15

Gemeentelijke Onderscheidingen van Bergen NH

Themanummer 15 (september 2022)
Door Maria Smook-Krikke, Petra Kamp Schurer en Bert Veer

 • Van de redactie
 • Inleiding: overzicht van onderscheidingen in Bergen
 • Geschiedenis en regelgeving van gemeentelijke onderscheidingen in Bergen NH
 • Vormgeving en vormgevers
 • Gedecoreerden en hun verdiensten
  • De Erepenning
  • De Muzepenning
  • De Sportpenning
  • Het Jeugdlintje
 • Nawoord Maria Smook
 • Bronnen en fotografen van de afbeeldingen