My Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.

Bergense Kroniek 2021-2

28e jaargang -nr. 2 november 2021

 • De Sint-Elizabethsvloed van 1421herinneringen in Bergen
 • Vier generaties Staadegaard Boeren in Bergen
 • Jan Rose 1904 – 1986: amateurfotograaf van het alledaagse
 • Kasper Niehaus – kunstschilder, kunstcriticus en collectioneur
 • Van schone soldaten naar schone kunsten
 • Nico Berkhout en Gerda Vosman, een Bergens kunstenaarsechtpaar
 • Van het Sterkenhuis. Een bijzondere opbergbak
 • JuniorKroniek Geheimen van de Ruïnekerk: Sint-Elizabethsvloed

Bergense Kroniek 2021-1

28e jaargang -nr. 1 mei 2021

 • Een vuursteen op Oostdorp
 • Van het Sterkenhuis: Bergen bezet en bevrijd
 • Van vondeling tot straatnaam. Het geslacht Bakhuis in Bergen
 • Huis met historie Villa Zeevanck, Hoflaan 6
 • Opkomst en neergang van een Bergense kunstkring
 • Lotgevallen van de Joodse familie Santcroos. De Wijde Blick: als stenen konden spreken…
 • FC Zeehuis
 • Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen. Een reddingsbrigade door de jaren heen.
 • JuniorKroniek. Badgasten uit Bergen aan Zee

Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)

‘Stilstaan bij de Jodenvervolging in Bergen (NH)’ is een uniek en rijk geïllustreerd boekje van 32 pagina’s dat handelt over de Joodse Bergenaren die de gruwelen in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het is het logische vervolg van de in 2020 verschenen uitgave ‘Omdat ze Joods waren…’ en bestaat uit:

  • Een informatieve wandelroute door Bergen langs de zes huizen waar deze Joodse medeburgers woonden en voor wie in 2020 messing Stolpersteine zijn gelegd. Wie de wandeling met 14 stopplaatsen maakt staat tevens stil op een aantal plekken van Bergens verzet en moed, maar ook van verraad en collaboratie.
  • De levensverhalen van deze Joodse gezinnen: wie waren zij, wat deden zij, welke rol speelden ze binnen de Bergense gemeenschap en wat is er met hen gebeurd?
    • Auteurs: Frans Leijen en Idzard van Manen

   Verschijningsdatum 23 april 2021

Bergense Kroniek Themanummer 14

Als een dorp in een dorp

Grepen uit de geschiedenis van de zusters Ursulinen van Bergen NH

Themanummer 14 (maart 2021)

 • Voorwoord (Zuster Marie José de kok, algemene-overste)
 • Kloosters, abdijen en kloosterorden
 • De zusters Ursulinen van Bergen. Overzicht van een tijdperk
 • Zelfvoorzienend in optima forma
 • De Ursulinen van Bergen en het onderwijs
 • Een leven vol muziek. Herinneringen aan zuster Hermana
 • Zuster Dafrosa op missie
 • “Alles wat hier staat, is van ons samen. Mooi toch!” In gesprek met zuster Lucy Tromp
 • Leken in het bastion Henk Feld vertelt
 • Het Tweede Vaticaans Concilie en de ontzuiling
 • De secularisatie bij de Ursulinen van Bergen
 • Wonen op ‘gewijde’ grond
 • Epiloog
 • Bronvermeldingen

Uit zand en zee geboren Bergen van ijstijd tot heden

Uniek en rijk geïllustreerd boek over 150.000 jaar Bergense geschiedenis!

De verborgen geschiedenis van Bergen.

Over de Bergense dorpshistorie is veel geschreven. Als je al die boeken en artikelen leest, zou je bijna denken dat de geschiedenis van het dorp pas in de zestiende eeuw begint. De titel Uit zand en zee geboren geeft al aan dat er ook over de vroegste tijden veel te vertellen is. Het verhaal begint 150.000 jaar geleden met een enorme smeltende gletsjer. Er ontstaat een uitgestrekt meer met zandbanken. Op enkele daarvan gaan in de steentijd mensen wonen.

We volgen het levensverhaal van deze eerste ‘Bergenaren’ op de voet. We maken kennis met hun leven in de steentijd, de ijzertijd, de Romeinse periode, de Vikingtijd, de middeleeuwen, de Gouden Eeuw, de Franse tijd en later.

Daarbij gaat het vooral om een inkijkje in het dagelijks leven van de ‘gewone man en vrouw’. Ook daarover is weinig bekend. Er blijkt uit dat ze niet zoveel anders waren dan wij. Aan het slot van het boek zien we dat de oertijd nog steeds doorwerkt in de huidige plattegrond van Bergen. En daarmee ook in het leven van de Bergenaren van vandaag.

Stikkervel

Stikkers

Een vel met 3 stikkers voor op de auto, caravan, boot of fiets.

 

Canon van Bergen

25 vensters op de geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee.

Wist u dat de oudste inwoner van Bergen is weggegooid? En dat Het Oude Hof en 17e eeuwse muziek nauw met elkaar verbonden zijn? Of dat er maar liefst zeshonderd Russen begraven liggen binnen de gemeentegrenzen van Bergen? Deze en nog 22 andere fascinerende onderwerpen uit ruim 2000 jaar geschiedenis van Bergen en Bergen aan Zee worden boeiend beschreven in deze canon.

FEEST EN VERMAAK IN BERGEN

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Bergen NH. (juni 2018)

Bergense vlag

Vlag van Bergen

Afmeting 1.50 x 1.00 meter.

Prachtige vlag van Bergen.

Mooi afgewerkt een must voor iedere Bergenaar of Bergenees

Een VLAG te gebruiken voor elk feest!

Bergense Wimpel Klein (voor vlaggenstok)

Geschikt voor vlaggenstokken.
Maatvoering: 2,00 x 25 cm. Vlag is van 115 grams glanspolyester.
Mooi afgewerkt een must voor iedere Bergenaar of Bergenees
Een wimpel te gebruiken voor iedere dag en bij elk feest!

Bergense Kroniek Themanummer 13

Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog

Een initiatief van de werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) van de Historische Vereniging Bergen NH

Themanummer 13 (september 2017)

 • Voorwoord (Theo de Graaff)
 • Mijn oorlogsjaren (Annie Stoop-Yedema)
 • Het verzet in Bergen (Dirk Nolson)
 • Bergense burgemeesters in oorlogstijd (Dirk Nolson)
 • ‘Arbeitseinsatz – waarom wij wel en zij niet?’ (Dirk Nolson)
 • Oorlogsdoden in Bergen – wie herdenken we en hoe?
 • Dodenherdenkingen in Bergen sinds 1945 (Henk Jellema)
 • Tastbare herinneringen aan WOII in 2017. Een fietstocht. (Dirk Nolsom)
 • Nawoord en bronvermelding voor wiens interesse gewekt is (Dirk Nolson)
 • Van het Sterkenhuis. Jaarverslag van museum Het Sterkenhuis 1941 – 1946